Skelbimai

Viskas, ką reikia žinoti apie JK pilietybės netekimą

Artėjant „Brexit“ nemažai Jungtinėje Karalystėje (JK) gyvenančių Europos Sąjungos (ES) piliečių svarsto galimybę įgyti britišką pilietybę, tačiau, jei apie britiškos pilietybės įgijimo tvarką žinoma beveik viskas, tai apie britiškos pilietybės netekimo galimybes žinoma žymiai mažiau.

flickr.com (Chris Fleming) nuotr. / JK pasas
flickr.com (Chris Fleming) nuotr. / JK pasas

Pastaraisiais metais šalies JK vyriausybės galios atimti britišką pilietybę iš šalies piliečių buvo gerokai išplėstos – pagal dabar galiojančią tvarką britiška pilietybė gali būti atimama už kur kas mažesnius nusikaltimus nei anksčiau.

Reikia pabrėžti, jog britiškuose įstatymuose yra dvi pilietybės praradimo sąvokos – anuliavimas (angl. nullity) ir atėmimas/netekimas (angl. deprivation). Panagrinėkime kiekvieną iš jų.

Britiškos pilietybės anuliavimas

Britiškos pilietybės anuliavimas (angl. nullity) – pilietybės netekimo procesas siejamas su melagingos informacijos pateikimu arba esminės informacijos nuslėpimu, leidusiu įgyti britišką pilietybę.

JK įstatymuose numatyta, jog natūralizacijos arba registracijos būdu įgyta pilietybė gali būti anuliuota, jei pilietybės siekiantis asmuo pateikė klaidingus/melagingus duomenis arba nuslėpė informaciją apie savo tapatybę, gimimo datą, tautybę, o taip pat pasinaudojo kito asmens tapatybės duomenimis. Taip pat pilietybės įgijimas per natūralizaciją arba registraciją anuliuojamas ir tuo atveju, jei paaiškėja, kad asmuo turi teisę įgyti britišką pilietybę nuo gimimo. Visais kitais pilietybės atėmimo atvejais, kai negalima taikyti pilietybės anuliavimo proceso, turi būti įvertintas pilietybės netekimo/atėmimo (angl. deprivation) kriterijų taikymas, kurį ir apžvelgsime žemiau.

Britiškos pilietybės atėmimo raida

1948-2003 m. britiškos pilietybės atėmimo kriterijai buvo gana griežti, o atvejai, kai būdavo atimama pilietybė – itin reti.

Pirmą kartą britiškos pilietybės sąvoka įstatymuose buvo įtvirtinta tik 1948 m. – iki tais metais priimto Britiškos pilietybės įstatymo (angl. British Nationality Act 1948) nebuvo tokios sąvokos kaip JK piliečiai, o egzistavo tik pavaldiniai (angl. subjects). Dabartinę JK pilietybės atėmimo tvarką reguliuoja 1981 m. Britiškos pilietybės įstatymas, kuriame numatyta galimybė atimti JK pilietybę iš ją įgijusio asmens yra labai panaši į 1948 m. įstatymo nuostatą, numačiusią, jog pilietybė gali būti atimta JK Vidaus reikalų ministro sprendimu, jei:

  • asmuo, iš kurio nuspręsta atimti pilietybę, nelojaliai elgėsi šalį valdančiojo monarcho atžvilgiu,
  • karo metu neteisėtai prekiavo, bendravo arba turėjo bet kokių kitų reikalų su priešais,
  • per penkerius metus nuo atitinkamos datos buvo nuteistas bet kurioje šalyje laisvės atėmimo bausme, siekiančia 12 mėnesių ir daugiau.

Reikia pabrėžti, jog 1981 m. įstatyme įtvirtinta nuostata, jog JK pilietybė gali būti atimama iš asmenų, kurie ją įgijo registracijos arba natūralizacijos būdu, tačiau pilietybė negalėjo būti atimta iš JK piliečių, teisę į britišką pilietybę įgijusių nuo gimimo (po 1983 m. sausio 1 d. JK arba Folklendų salose gimęs vaikas, kurio vienas iš tėvų buvo JK piliečiu arba nuolatiniu gyventoju, automatiškai laikomas JK piliečiu nuo gimimo).

Taip pat 1981 m. įstatyme buvo numatyta, jog britiška pilietybė negali būti atimama, nebent Vidaus reikalų ministras mano, jog pilietybės atėmimas iš asmens pasitarnaus viešajam interesui (visuomeniniam gėriui). Be to, britiška pilietybė negali būti atimama, jei pilietybės atėmimas pavers asmenį nesusijusiu su jokia valstybe (angl. stateless).

Pabrėžtina, jog JK pilietybės atėmimas nuo 1973 m. iki 2002 m. praktikoje nebuvo naudotas iš viso.

Nuo 2003 m. britiškos pilietybės atėmimo apribojimų gerokai sumažėjo, pavyzdžiui, Pilietybės, imigracijos ir prieglobsčio įstatyme (angl. Nationality, Immigration and Asylum Act 2002) atsirado tokia sąvoka kaip pilietybės atėmimas Vidaus reikalų ministro sprendimu, jei asmuo, iš kurio atimama pilietybė, rimtai nusikalto JK arba britiškų užjūrio teritorijų gyvybiniams interesams. Taip pat atsirado nuostata, jog pilietybė gali būti atimama ir iš JK piliečių nuo gimimo, todėl nebeliko skirtumo tarp pilietybės atėmimo iš imigrantų ir „tikrų britų“.

2006 m. Pilietybės, imigracijos ir prieglobsčio įstatymas papildytas nauja nuostata numatančia, jog JK pilietybė gali būti atimta Vidaus reikalų ministro sprendimu, jei pilietybės atėmimas pasitarnaus viešajam interesui (visuomeniniam gėriui).

Galiausiai 2014 m. Imigracijos įstatyme numatyta nuostata, jog britiška pilietybė gali būti atimta ir iš asmens, net tuo atveju, kai rizikuojama šį asmenį paversti nesusijusiu su jokia valstybe (angl. stateless). Tiesa, tokio sprendimo įgyvendinimui reikia 3 sąlygų: 1) asmuo pilietybę turi būti įgijęs natūralizacijos būdu, 2) asmuo turi būti rimtai nusikaltęs JK ir britiškų užjūrio teritorijų interesams, 3) JK Vidaus reikalų ministras pagrįstai mano, jog asmuo, iš kurio atimama JK pilietybė, gali įgyti kitos šalies pilietybę.

Taip pat įdomu ir tai, jog šalies vyriausybė įpareigota pranešti asmeniui apie britiškos pilietybės atėmimą, tačiau pranešimas siunčiamas paskutiniu žinomu asmens adresu ir visiškai nesivarginama ieškoti asmens, jei jis yra išvykęs iš šalies ir net nežino apie tokį sprendimą.

Taigi, kaip matome, britiškos pilietybės atėmimo galimybės nuo 1981 m. gerokai išsiplėtė, o britiškos pilietybės atėmimui užtenka kelių scenarijų:

  1. JK pilietybė gali būti atimta, kai JK Vidaus reikalų ministras mano, jog britiškos pilietybės atėmimas iš asmens pasitarnaus viešajam interesui (visuomeniniam gėriui) ir nepavers asmens, iš kurio atimta britiška pilietybė, žmogumi, nesusijusiu su jokia valstybe (angl. stateless)
  2. JK pilietybė gali būti atimta iš asmens, kuris įgijo britišką pilietybę registracijos ar natūralizacijos būdu, ir JK Vidaus reikalų ministras sužino, jog pilietybė įgyta sukčiavimo, melagingos informacijos arba svarbios informacijos nuslėpimo būdu.
  3. JK pilietybė gali būti atimta iš asmens, kuris įgijo britišką pilietybę natūralizacijos būdu, o JK Vidaus reikalų ministras mano, jog asmuo sukėlė rimtą žalą JK arba britiškų užjūrio teritorijų gyvybiniams interesams arba turi pagrindo manyti, jog asmuo, iš kurio atimta britiška pilietybė, gali tapti kitos šalies piliečiu.

Reikia pabrėžti, kad antrojo ir trečiojo scenarijaus atveju, britiška pilietybė gali būti atimta net ir tuo atveju, kai asmeniui kyla grėsmė tapti nesusijusiu su jokia valstybe (angl. stateless).

Nors britiškos pilietybės atėmimas daugiausiai taikytas už itin sunkius nusikaltimus valstybės atžvilgiu (pavyzdžiui, dalyvavimą terorizme ar paramą teroristams, šnipinėjimą, grėsmės kėlimą nacionaliniam saugumui ir panašiai), tačiau pastaruoju metu pilietybės atėmimas pradėtas taikyti ir už itin didelio visuomenės atgarsio sulaukusius kriminalinius nusikaltimus, pavyzdžiui, seksualinį smurtą nepilnamečių atžvilgiu, bei kitus nusikaltimus.

Pilietybės atėmimas už kriminalinius nusikaltimus yra visiškai naujas veiksnys, dar labiau išplečiantis britiškos pilietybės atėmimo galimybes. JK teisininkams kelia nerimą pilietybės atėmimo nekonkrečios teisinės formuluotės, kurios įtrauktos į viešojo gėrio, valstybės gyvybinių interesų ir kitas sąvokas, kurias šalies vyriausybė gali labai plačiai interpretuoti. Pavyzdžiui, pasitarnavimu viešajam interesui gali būti laikomas ne tik pilietybės atėmimas už asmens įstraukimą į terorizmą, šnipinėjimą, organizuotą nusikalstamumą, karo nusikaltimus, bet ir už nepriimtiną jo elgesį (angl. unacceptable behaviours).

Statistiniais duomenimis, vien 2006-2015 m. britiška pilietybė buvo atimta iš 81 asmens (palyginimui, 2006 m. tokių pilietybės atėmimų buvo mažiau nei 5), įskaitant 36 asmenis iš kurių britiška pilietybė buvo atimta vadovaujantis visuomeninio gėrio motyvais, o iš likusių 45 asmenų pilietybė buvo atimta už sukčiavimą, melagingą informaciją arba itin svarbios informacijos nuslėpimą. JK Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, iki 2019 m. pradžios daugiau nei 100 asmenų, turėjusių dvigubą pilietybę, jau prarado britišką pilietybę po to, kai nusprendė paremti teroristines grupes.

Teroristų nuotakos Shamima Begum atvejis: ar užsienyje gimę JK piliečių vaikai gali gauti britišką pilietybę?

Šių metų vasarį JK visuomenėje didžiulį skandalą sukėlė 2015 m. į Siriją pabėgusios penkiolikmetės Shamima Begum, kuri prisijungė prie teroristinės grupuotės „Islamo valstybė“, vėliau pabėgėlių stovykloje susilaukė kūdikio ir dabar nori grįžti į JK, atvejis.

JK vyriausybė atėmė iš Shamima Begum britišką pilietybę, motyvuodama tuo, jog terorizmu įtariama mergina gali tapti Bangladešo piliete (Shamimos Begum motina yra Bangaldešo pilietė), todėl britiškos pilietybės atėmimas nepavers jos asmeniu be valstybės. Pačios Shamima Begum teigimu, ji niekaip nėra susijusi su Bangladešu, niekada neturėjo Bangladešo pilietybės ir net nesilankė toje valstybėje, o Bangladešo vyriausybė teigia nežinanti, kas tokia yra Shamima Begum.

Kita vertus, didelio dėmesio susilaukė ir Shamima Begum naujagimis, kuris įstatymiškai gali būti laikomas JK piliečiu pagal kilmę, nors, teoriškai, JK vyriausybė gali atimti pilietybę ir iš vaiko, tačiau turėtų būti rastas balansas tarp vaiko teisių ir jo šeimos keliamų grėsmių JK.

Shamima Begum atvejis sukėlė diskusijas dėl užsienyje gimusių britų vaikų teisių. Ar visi JK pilietybę turinčių asmenų užsienyje gimę vaikai taip pat laikomi JK piliečiais, net ir po to, kai jų tėvai netenka britiškos pilietybės?

JK piliečius galima skirstyti į asmenis, kurie yra piliečiais pagal kilmę (angl. citizen by descent) ir asmenis, kurie JK piliečiais yra ne pagal kilmę (angl. citizen otherwise than by descent). Abi šios JK piliečių grupės turi skirtingas teises.

Jei vaikas gimė JK, o bent vienas iš jo tėvų yra JK pilietis, jis priskiriamas antrajai piliečių grupei (piliečiams ne pagal kilmę). Jei vaikas gimė už JK ribų, o bent vienas iš jo tėvų buvo JK piliečiu vaiko gimimo metu, vaikai laikomi JK piliečiais pagal kilmę.

Jei vienas iš tėvų yra JK piliečiu ne pagal kilmę vaiko gimimo metu, jis gali perduoti vaikui savo pilietybę nepriklausomai nuo vietos, kur gimė vaikas. Tačiau, jei abu tėvai nėra JK piliečiais ne pagal kilmę, už JK ribų gimęs vaikas negali būti automatiškai laikomas britu.

Tėvai, kurie laikomi britais pagal kilmę, paprastai negali perduoti savo pilietybės vaikui, gimusiam už JK ribų, tačiau gali užregistruoti savo vaiką kaip britų tautybės (angl. British national) ir vėliau jis galės gauti JK pilietybę.
Teisė

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today