Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Nusikaltusiems lietuviams pasislėpti JK nepavyks

Lietuvoje parengtas įstatymo projektas, kuriuo nustatomas bendradarbiavimas su Jungtine Karalyste (JK) baudžiamosiose bylose.

2020 metų gruodį Europos Sąjungai (ES) su JK pasirašius partnerystės susitarimą, valstybės turi pareiškimais apibrėžti bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principus bei paskirti atsakingas institucijas.

Remiantis tuo Lietuva su JK ir toliau sieks išlaikyti bendradarbiavimą baudžamosiose bylose, ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos piliečių apsaugai ir jų geriausių interesų užtikrinimui.

Lietuvai sprendžiant dėl arešto orderio, turto arešto bei konfiskavimo vykdymo, tam tikrais atvejais nebus taikoma dviguba baudžiamumo patikra.

Lietuvos pilietis bus perduodamas baudžiamojo persekiojimo tikslais tik tuomet, kai priėmus nuosprendį, jis bus grąžintas į Lietuvą laisvės atėmimo bausmei atlikti.

Pagal arešto orderį Lietuvos piliečiai galės būti perduodami JK tik abipusiškumo pagrindu ir tik esant numatytoms sąlygoms. Atsisakyti perduoti Lietuvos pilietį bus galima tuomet, jei arešto orderis bus išduotas bausmės vykdymui.

Lietuva pasilieka teisę reikalauti prie turto arešto ar konfiskavimo prašymo pateikti ir patvirtinamųjų dokumentų vertimą į lietuvių kalbą.

Taip pat nustatytos kompetentingos institucijos, kurios bus atsakingos už arešto orderio išdavimą ir vykdymą, prašymų turto areštui ar konfiskavimui priėmimą.

Įstatymu apibrėžtą pareiškimą Jungtinei Karalystei ES šalys turi pateikti iki vasario pabaigos.
Teisė

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas