Skelbimai

JK porų teisės ir pareigos gyvenimo kartu, civilinės partnerystės bei santuokos atvejais

Šių metų liepos pradžioje Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybė paskelbė, jog svarsto galimybę dar šiais metais išplėsti civilinių partnerysčių sudarymą – visoms Anglijos ir Velso heteroseksualioms poroms bus pasiūlyta proga paversti savo santuokas civilinėmis partnerystėmis, o civiliniams partneriams – susituokti.

pixabay.com nuotr. / Nuotaka
pixabay.com nuotr. / Nuotaka

Priminsime, jog pagal dabar galiojančią tvarką, civilines partnerystes nuo 2005 m. gali sudaryti tik homoseksualios poros, kurios nuo 2013 m. gali sudaryti ir santuokas arba konvertuoti civilines partnerystes į santuokas, tačiau heteroseksualios poros tokios galimybės neturi, išskyrus Meno salą.

Vyriausybės teigimu, jei būtų įteisintas civilinės partnerystės sudarymas heteroseksualioms poroms, joms būtų siūlomas ribotos trukmės laikotarpis (metai ar daugiau), kurio metu poros galės keisti savo teisinių santykių pobūdį. Tiesa, šis procesas bus mokamas.

Taip pat naujosios įstatymų pataisos leis bažnyčioms ir kitoms religinėms organizacijoms pasirinkti ar teikti civilinių partnerysčių sudarymo paslaugas tik homoseksualioms arba tik heteroseksualioms poroms, visoms poroms arba išvis neteikti tokio pobūdžio paslaugų.

Praėjusiais metais JK premjerė Theresa May pažadėjo kiekvienai porai, nepriklausomai nuo seksualinės orientacijos, suteikti galimybę rinktis tarp santuokos ir oficialiai įteisintos civilinės partnerystės – toks sprendimas buvo priimtas po to, kai JK Aukščiausiasis teismas nusprendė, jog civilinės partnerystės taikymas vien tik homoseksualioms poroms yra diskriminacinio pobūdžio ir pažeidžia heteroseksualių porų žmogaus teises.

Daugelis šeimos teisės aktyvistų tikisi, kad civilinės partnerystės plėtra paskatins 3,3 milijono nesusituokusių Anglijos ir Velso porų formalizuoti savo santykius ir per civilinę partnerystę įgyti tokias pačias juridines teises, kokiomis naudojasi sutuoktiniai.

Santuokos ir civilinės partnerystės panašumai ir skirtumai

Šiuo metu egzistuoja gana didelė painiava dėl santuokos ir civilinės partnerystės sąvokų. Teisiniu požiūriu civiliniai partneriai daugelyje sričių naudojasi tokiomis pačiomis teisėmis kaip sutuoktiniai, įskaitant:

  • Tėvų pareigų įgijimą
  • Vaikų auginimą/globą
  • Paveldėjimo mokestį
  • Socialinį draudimą
  • Būsto nuomininkų teises
  • Gyvybės draudimo pripažinimą
  • Artimiausių giminių teises
  • Kitas teises

Faktiškai, civilinė partnerystė gana teisingai vadinama „santuoka viskuo, išskyrus pavadinimą“, tačiau visgi civilinė partnerystė šiek tiek skiriasi nuo santuokos finansinių teisių srityje, pavyzdžiui, vienam partneriui mirus, kitas partneris gaus mažesnę mirusiojo pensijos dalį nei gautų vienas iš sutuoktinių. Taip pat skyrybų srityje, civilinė partnerystė negali būti nutraukiama partnerio neištikimybės pagrindu, o santuoka gali būti nutraukta dėl vieno iš sutuoktinių neištikimybės.

Kaip jau buvo minėta, kol kas JK rinktis tarp civilinės partnerystės ir santuokos gali tik vienalytės (homoseksualios) poros, kurių santykiai gali būti įteisinami tiek viena, tiek kita forma, tačiau pačių formų suvokimas yra gana skirtingas.

Santuoka yra istoriškai susiklosčiusi ir visame pasaulyje pripažįstama teisiškai įpareigojančių santykių forma. Civilinė partnerystė kai kuriose šalyse nėra teisiškai pripažįstama, todėl JK civilinę partnerystę įforminusioms poroms vėliau emigravus į minėtas šalis tam tikrais atvejais gali kilti sunkumų. Kita vertus, kai kuriose šalyse nepripažįstamos ir vienalytės (honoseksualios) santuokos arba tokio pobūdžio santuokos prilyginamos civilinei partnerystei.

Daug žmonių civilinę partnerystę vertina kaip labiau šiuolaikišką, paprastesnę ir lygiateisiškesnę santykių formą, paneigiančią patriarchato (vyrų viešpatavimo visuomenėje) įteisinimą per santuoką. Pavyzdžiui, nemažai moterų nenori tuoktis ir jaustis perleidžiamais daiktais (santuokos ceremonijos metu tėvas atiduoda dukrą vyrui).

Nors civilinė partnerystė ir santuoka turi daug teisinių panašumų, tačiau būtent asmeninis šių santykių formų suvokimas lemia jų skirtumus ir norą įteisinti civilines partnerystes greta santuokų kaip šiuolaikiškesnę santykių formą.

Pagal dabar JK galiojančią tvarką, vienalytės poros, kurios jau yra įteisinusios civilinę partnerystę, tačiau nori susituokti gali lengvai tai padaryti bet kurioje santuokos registravimo tarnyboje arba licencijuotoje įstaigoje. Už keliasdešimties svarų mokestį civiliniams partneriams išduodamas santuokos sertifikatas, pateikus civilinės partnerystės sertifikatą ir asmens tapatybės dokumentus.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Anglijoje ir Velse civilinę partnerystę paversti santuoka, galite sužinoti čia. Škotijoje galioja kita tvarka, o Šiaurės Airijoje civilinės partnerystės paversti santuoka negalima.

Prieš sudarant civilinę partnerystę ar santuoką būsimi partneriai/sutuoktiniai gali apsisaugoti finansiškai sudarydami įvairių formų priešpartnerystės/priešvedybinę sutartį, kurioje nurodoma, kiek ir koks turtas priklauso partneriams/sutuoktiniams skyrybų arba civilinės partnerystės/santuokos anuliavimo atveju.

O kaip yra sugyventinių atveju?

Kartu gyvenantys žmonės (sugyventiniai) turi kur kas mažiau teisių nei civiliniai partneriai ar sutuoktiniai. Nors JK teisėje nėra gyvenimo kartu nesusituokus/nesudarius civilinės partnerystės apibrėžimo, tačiau sugyventinių santykiai gali būti įteisinti vadinamuoju kohabitacijos kontraktu (angl. cohabitation contract) arba gyvenimo kartu sutartimi (angl. living together agreement), kurioje nurodomas sugyventinių teisės ir pareigos viens kito atžvilgiu.

Daugelis sugyventinių tiki, jog gyvenant kartu juos gina bendrosios teisės santuokos (angl. common law marriage) nuostatos, tačiau būtina pabrėžti, jog tokia teisė neegzistuoja Anglijoje ar Velse. Kitaip tariant išsiskyrę sugyventiniai gali likti be nieko, jei nebuvo sudarę gyvenimo kartu sutarties.

Gyvenimo kartu sutartis arba kohabitacijos kontraktas gali pasitarnauti aiškinantis teisme tokius klausimus kaip, kuris iš sugyventinių atsakingas už sąskaitų apmokėjimą, kokia nuosavybės dalis priklauso konkrečiam sugyventiniui, kas įvyks sugyventinių skyrybų atveju, kas padengs konkrečias skolas, kas priklausys sugyventiniui kito sugyventinio netekties atveju ir kitus panašius klausimus.

Kitaip tariant gyvenimo kartu sutartis/kohabitacijos kontraktas iš esmės turi reguliuoti dvi pagrindines sritis:

  • Nuspręsti kaip sureguliuoti kasdienį sugyventinių buitį.
  • Nustatyti sugyventinių materialinę atsakomybę skyrybų atveju.

Reikia pabrėžti, kad gyvenimo kartu sutartyje įtvirtintos teisės ir pareigos skirtos daugiau priminti sugyventiniams savo įsipareigojimus, nes iki šiol JK įstatymuose nėra aiškiai apibrėžta, ar sugyventinių sutarčių vykdymas yra teisiškai privalomas. Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje nėra jokio konkretaus teisinio režimo, taikomo kartu gyvenančioms, bet neįforminusioms savo santykių poroms, todėl joms tenka pasikliauti bendruoju įstatymu ir ypač praktika, atsirandančia įstatymo arba teismo sprendimo pagrindu.

Kita vertus, teismams yra žymiai lengviau nustatyti sugyventinių atsakomybės ribas, jei buvo sudaryta gyvenimo kartu sutartis. Šioje vietoje svarbu pažymėti, kad teismai, priimdami sprendimus vaikų atžvilgiu, turi gan plačias galias, įskaitant vienkartines išmokas ir turto padalinimo klausimus. Teisininkų teigimu, nors kohabitacijos kontraktas plačiąja prasme nėra teisiškai įpareigojantis, tačiau įvertinus faktą, jog šis kontraktas yra sutartis tarp dviejų šalių, kol šios sutarties pagrindinės nuostatos atitiks sutarčių teisę, tokio kontrakto vykdymas turėtų būti privalomas.

Teismas, spręsdamas ar kohabitacijos kontratas yra teisiškai įpareigojantis, atsižvelgia į tokius faktus kaip, ar sutarties šalys suprato pasirašomo susitarimo pobūdį, ar viena iš susitarimo šalių buvo verčiama pasirašyti susitarimą, ar viena iš susitarimo šalių tiksliai žinojo pasirašomo susitarimo turinį, ar susitarimo šalys susitarė, jog pasirašomas kontraktas bus teisiškai įpareigojantis ir kitus panašius faktus.

Škotijoje, skirtingai nuo Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos, kartu gyvenimo sutartis yra teisiškai įpareigojanti, todėl prieš sudarant tokią sutartį sugyventiniams patariama būtinai pasikonsultuoti su teisininkais. Kita vertus, Škotijos gyvenimo kartu sutartyse nedetalizuojama kasdieninė sugyventinių buitis, o daugiau nustatomos teisės į nuosavybės dalį ir teisinės pasekmės tai nuosavybei sugyventinių skyrybų atveju.

Daugiau apie sugyventinių, civilinių partnerių ir sutuoktinių įsipareigojimų skirtumus galite sužinoti čia.
Teisė

Darbo skelbimas
PHP darbo skelbimas
Darbo skelbimas
PHP darbo skelbimas
Darbo skelbimas