Skelbimai

Atnaujinta:


2016 m. Karalienės kalba: tik savaitgaliais kalėjime sėdintys kaliniai, taupymo visą gyvenimą programa ir kitos įdomybės Atnaujinta

Šiandien, gegužės 18 d., Jungtinės Karalystės karalienė Elizabeth II sakė šalies Parlamento sesijos atidarymo kalbą, dar žinomą kaip Karalienės kalba (angl. Queen‘s Speech).

gov.uk nuotr. / Karalienės kalba
gov.uk nuotr. / Karalienės kalba

Kiekvienais metais Jungtinės Karalystės Parlamento sesijos atidarymo kalboje išdėstoma šalies vyriausybės programa, kurią ketinama įgyvendinti per metus laiko. Parlamento sesijos atidarymo kalbą parengia Jungtinės Karalystės premjeras ir ministrai, kurie įtraukia svarbiausius klausimus į šią kalbą. Parlamento sesijos atidarymo kalba yra vienintelė proga, kai kartu susitinka karalienė, Parlamento Lordų rūmų ir Bendruomenių rūmų atstovai. Pati Parlamento sesijos atidarymo kalba yra apipinta įvairiomis viduramžių laikų ceremonijomis (plačiau apie šias ceremonijas galite sužinoti čia).

Šių metų Parlamento sesiją atidarančioje Karalienės kalboje buvo išvardinta daugiau nei 20 įstatymų projektų, kuriuos Parlamentas turės apsvarstyti ir metų laikotarpyje šiems projektams pritarti arba juos atmesti.

Tiesa, politikos apžvalgininkų nuomone, šių metų Karalienės kalbą nustelbė artėjantis „Brexit“ (Jungtinės Karalystės pasiraukimo iš Europos Sąjungos) referendumas, tačiau, kita vertus, kalboje minima įkalinimo įstaigų reforma vertinama kaip didžiausias lūžis nuo karalienės Viktorijos laikų.

Žemiau pateikiame šių įstatymų projektų apžvalgą:

Skaitmeninės ekonomikos įstatymo projektas (angl. Digital Economy Bill). Šiuo įstatymo projektu akcentuojama, kad visi Jungtinės Karalystės (JK) namų ūkiai turi teisę į spartaus plačiajuosčio interneto ryšį, o interneto ryšio tiekėjai įsipareigos tiekti ne mažesnės spartos kaip 10 Mbps ryšį. Tiesa, atokiausiose šalies vietovėse įsikūrusiems namų ūkiams gali tekti susimokėti už internetinio ryšio įrengimą. Taip pat ketinama sumažinti JK mobiliųjų ryšio bokštų ir plačiajuosčio interneto kabelių įrengimo kainą bei kiekvienam namų ūkiui užtikrinti teisę gauti kompensaciją, kai sutrinka plačiajuosčio interneto ryšys. Visos kompanijos turės gauti vartotojų sutikimą, prieš išsiunčiant jiems reklaminius elektroninius laiškus. Visuose tinklalapiuose, kuriuose yra pornografinio turinio nuotraukos, turės būti tikrinamas vartotojų amžius.

Šiuolaikinio transporto įstatymo projektas (angl. Modern Transport Bill). Šiuo įstatymo projektu Didžiojoje Britanijoje bus skatinamos investicijos į automobilių be vairuotojų (angl. driverless cars), elektromobilių, komercinių skrydžių į kosmosą ir bepiločių skraidymo aparatų (dronų) kūrimą ir šių technologijų plėtrą. Kartu bus siekiama užtikrinti, jog automobilių be vairuotojų naudotojai galėtų apsidrausti, kaip ir įprastų automobilių naudotojai. Taip pat bus atnaujinama Oro kelionių organizatorių licencijos (angl. Air Travel Organiser's Licence; Atol) išdavimo tvarka, kuri finansiškai apsaugo kelionių kompanijų atostogų pasiūlymus (angl. package holidays) įsigijusius asmenis.

Kaimynystės planavimo ir infrastruktūros įstatymo projektas (angl. Neighbourhood Planning and Infrastructure Bill). Šis įstatymo projektas (taikomas tik Anglijai ir Velsui) numato pradinių planavimo sąlygų (angl. pre-commencement planning conditions) supaprastinimą, siekiant paspartinti namų statybos plėtrą. Taip pat planavimo sprendimus ketinama paversti skaidresniais, aiškesniais ir greičiau priimamais. Šiuo įstatymo projektu ketinama įteisinti kompensacijų išmokėjimo už žemės sklypus tvarką (kompensacijos bus mokamos pagal žemės sklypų rinkos kainą). Nacionalinę infrastruktūros komisiją ketinama paversti statutine institucija, o Žemės registrą (angl. Land Registry) – privatizuoti.

Vietinės plėtros ir darbo įstatymo projektas (angl. Local Growth and Jobs Bill). Šis tik Anglijai taikomas įstatymo projektas numato, jog savivaldybės ir toliau galės visiškai (100 proc.) administruoti verslo mokestį (angl. business rates) bei nustatinėti šio mokesčio dydį. Taip pat įstatymo projektu savivaldybėms ketinama suteikti daugiau galių, kurios bus numatytos įstatyme. Merai turės teisę iš didesnio verslo mokesčio surinktas papildomas lėšas panaudoti infrastruktūros plėtros projektų finansavimui.

Konkurencingesnių rinkų įstatymo projektas (angl. Better Markets Bill). Šiuo įstatymo projektu ketinama palengvinti visų JK gyventojų galimybes pakeisti savo bankus arba energetinių išteklių (elektros ir gamtinių dujų) tiekėjus. Konkurencijos ir rinkos tarnybos (angl. Competition and Market Authority; CMA) rekomendacijos dėl energetinės rinkos konkurencingumo stiprinimo privalės būti įgyvendintos. Taip pat ketinama paspartinti tyrimus dėl konkurencingumo stiprinimo ir įvairioms rinkas prižiūrinčioms tarnyboms (reguliuotojams) suteikti daugiau galių.

Autobusų paslaugų įstatymo projektas (angl. Bus Services Bill). Šiuo tik Anglijai taikomu įstatymo projektu savivaldybėms ir naujai išrinktiems merams ketinama suteikti vietinio transporto paslaugų frančizės teisę. Viešojo transporto operatoriai privalės dalintis maršrutų, kelionių kainų ir tvarkaraščių duomenimis su mobiliųjų programėlių kūrėjais. Savivaldybėms bus suteikta teisė nustatyti bilietų pardavimo, firminių ženklų ir viešojo transporto priemonių kursavimo dažnumo taisykles. Taip pat ketinama supaprastinti viešojo transporto frančizės sutartis.

NHS užsienio pacientų apmokestinimo įstatymo projektas (angl. NHS Overseas Visitors Charging Bill). Užsieniečiai, kurie naudojasi jiems nepriklausančiomis Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) paslaugomis, bus apmokestinti. Griežtesnės gyvenimo šalyje (angl. residency) taisyklės reikš, kad mažiau JK besilankančių Europos ekonominės erdvės gyventojų galės gauti nemokamas gydymo paslaugas. Užsieniečių gydymo išlaidos bus išieškomos ir grąžinamos atgal į NHS biudžetą.  

Pensijų įstatymo projektas (angl. Pensions Bill). Asmenys, kurie moka pensijų kaupimo įmokas kelių darbdavių pensijų kaupimo programose (angl. Master Trusts), bus geriau teisiškai apsaugoti. „Master Trusts“ pensijų kaupimo programos turės atitikti naujus veiklos kriterijus ir šios programos bus atidžiau prižiūrimos. Į išankstinę pensiją nusprendusiems išeiti žmonėms pensijų kaupimo programų taikomi taikomi mokesčiai bus ribojami (angl. capping early exit fees). „Pension Advisory Service“, „Pension Wise“ ir „Money Advice Service“ tarnybos bus sujungtos į vieną patariamąją instituciją.  

Vaikų ir socialinio darbo įstatymo projektas (angl. Children and Social Work Bill). Šiuo tik Anglijai taikomu įstatymo projektu ketinama paspartinti vaikų įvaikinimo procedūras. Savivaldybės privalės pranešti globos netekusiems (angl. leaving care) vaikams kokias paslaugas jie gali gauti, o visi globos netekę asmenys galės turėti asmeninį patarėją, kol jiems sukaks 25 metai. Naujoji socialinį darbą prižiūrinti tarnyba daugiausiai dėmesio privalės skirti socialinių darbuotojų rengimo ir profesiniams standartams. Savivaldybės ir mokyklos privalės skatinti įvaikintų vaikų mokymosi pasiekimus.  

Visuotinio švietimo įstatymo projektas (angl. Education for All Bill). Šis daugiausiai tik Anglijai taikomas įstatymo projektas numato, jog visos nepažangios ir atsiliekančios mokyklos bus paverstos akademijomis, o už mokyklų pažangumą bus atsakingos ne savivaldybės, o mokyklų vadovai. Mokyklos bus atsakingos už pagalbos suteikimą iš mokyklų pašalintiems mokiniams. Taip pat mokykloms skiriamas finansavimas bus apskaičiuojamas pagal naująją nacionalinio finansavimo formulę.

Aukštojo mokslo ir tyrimų įstatymo projektas (angl. Higher Education and Research Bill). Šiuo daugiausiai tik Anglijai taikomu įstatymo projektu ketinama pašalinti kliūtis naujų universitetų steigimuisi ir jau esančioms švietimo įstaigoms, siekiančioms gauti universitetų statusą. Taip pat bus sustiprinti Anglijos universitetuose dėstomų dalykų standartai, o patys universitetai privalės pateikti detalią informaciją apie priimtų studentų skaičių pagal studentų rasę, etninę priklausomybę, lytį ir socialinę padėtį.

Kalėjimų ir teismų reformos įstatymo projektas (angl. Prison and Courts Reform Bill). Šis tik Anglijai ir Velsui taikomas įstatymo projektas numato esminę įkalinimo įstaigų reformą, akcentuojant kalinių profesinį parengimą, reabilitaciją ir švietimą. Pilotiniai (bandomieji) projektai nuo šių metų rugsėjo bus įgyvendinami Nottinghamshire’o, Leicestershire‘o, Staffordshire‘o, West Midlands, Hertfordshire‘o, Bedfordshire‘o, Cambridgeshire‘o ir Northampton‘o kalėjimuose, kurių valdytojams ne tik bus suteikti didesni įgaliojimai kalėjimų biudžeto, kalinių režimo nustatymo ir kitais klausimais, tačiau ir bus išbandoma nauja kalinių sekimo naudojant GPS technologijas programa. Kitaip tariant, lengviau nusikaltę kaliniai darbo dienomis galės būti savo namuose ir tik savaitgaliais – kalėjimuose. Kalėjimai privalės pateikti statistinius duomenis apie vykdomą kalinių švietimą, pakartotinai įvykdomų nusikaltimų ir paleidžiamų kalinių įsidarbinimo duomenis. Taip pat šiuo įstatymo projektu ketinama modernizuoti Anglijos ir Velso teismus bei tribunolus, kuriuose bus taikoma daugiau naujųjų technologijų, siekiant paspartinti bylų nagrinėjimą.

Nacionalinės piliečių tarnybos programos įstatymo projektas (angl. National Citizen Service Bill). Savanoriškos asmeninių įgūdžių ir socialinės plėtros programa „National Citizen Service“ (NCS) bus apibrėžta įstatymine darbotvarke. Visos vidurinės mokyklos, akademijos, privačios mokyklos ir savivaldybės privalės propaguoti NCS.

Viso gyvenimo santaupų įstatymo projektas (angl. Lifetime Savings Bill). Šiuo visai JK taikomu įstatymo projektu ketinama įsteigti „Help to Save“ programą, kuria bus siekiama padėti taupyti mažas pajamas gaunantiems asmenims. Dirbantys asmenys, kurie gauna tam tikras pašalpas, galės kas mėnesį santaupoms atidėti po 50 svarų ir tokią pačią sumą lėšas taupančiam asmeniui skirs valstybė. JK vyriausybė ketina įsteigti naują asmeninę neapmokestinamos taupymo sąskaitos (angl. tax free individual savings account; ISA) rūšį „Lifetime ISA“, skirtą ilgą laiką taupyti ketinantiems asmenims, kurie šią sąskaitą atsidarys būdami nuo 18 iki 40 metų amžiaus. Naująją ISA sąskaitą vyriausybė kasmet papildys 25 proc. nuo sutaupytos sumos, pavyzdžiui, 1 000 svaru tiems, kurie sutaupys maksimalią leistiną 4 000 svarų sumą per metus. „Lifetime ISA“ sąskaitoje bus galima taupyti, kol sąskaitos savininkui sukaks 50 metų, o visus sutaupytus pinigus išsiimti perkant pirmąjį būstą arba kol sukaks 60 metų.

Nealkoholinių gėrimų mokesčio įstatymo projektas (angl. Soft Drinks Industry Levy). Šis visai JK taikomas įstatymo projektas numato, kad nuo 2018 m. balandžio visi cukraus turinčių nealkoholinių gėrimų gamintojai bus apmokestinti papildomu mokesčiu, o iš šio mokesčio surinktos lėšos bus panaudotos mokyklų sportinės veiklos, mokinių užklasinės veikos ir pusryčių klubų finansavimui.

Žmogaus teisių bilis (angl. Bill of rights). JK vyriausybė svarsto britiško Žmogaus teisių bilio, kuris pakeistų šiuo metu galiojantį Žmogaus teisių įstatymą, priėmimą. Šiuo klausimu kol kas tik vyksta konsultacijos, tačiau britų valdžia nepatenkinta Europos Sąjungos (ES) primetama Europos Žmogaus teisių konvenciją ir ES teismų viršenybe bei nori europietiškus žmogaus teisių įstatymus pakeisti britiškais. Tiesa, svarstomi britiški žmogaus teisių įstatymai būtų grindžiami Europos Žmogaus teisių konvencija, tačiau kartu būtų atsižvelgiama ir į JK paprotinės teisės tradicijas, o galutinius sprendimus dėl žmogaus teisių pažeidimų JK priimtų britiški teismai. Tiesa, kritikai teigia, jog žmogaus teisių reformos klausimas buvo keltas dar praėjusių metų Karalienės kalboje, tačiau iki šiol faktiškai taip nieko ir nebuvo padaryta, siekiant panaikinti ES viršenybę žmogaus teisių klausimu britiškoje teisinėje sistemoje.

Smulkių labdaros aukų įstatymo projektas (angl. Small Charitable Donations Bill). Šiuo visoje JK taikomu įstatymo projektu siekiama pakeisti Dovanojamos paramos ir smulkių labdaros aukų programą (angl. Gift Aid Small Donations scheme), siekiant padidinti šioje programoje dalyvaujančių naujų ir mažų labdaros organizacijų, įskaitant mėgėjiškus sporto klubus, gaunamą naudą. Taip pat siekiama išaiškinti taisykles, kaip bendruomeniniuose pastatuose įsikūrusios labdaros organizacijos galėtų gauti daugiau naudos.

Kovos su ekstremizmu ir apsaugos įstatymo projektas (angl. Counter-Extremism and Safeguarding Bill). Šis tik Anglijai ir Velsui taikomas įstatymo projektas numato griežtesnės teismų civilinių potvarkių (angl. civil orders) tvarkos įvedimą, siekiant apriboti ektremistų veiklą. Taip pat bus griežčiau kovojama su vaikų radikalizacija nereguliuojamoje švietimo aplinkoje. Šalies vyriausybė ketina įsikišti tais atvejais, kai savivaldybės nesugebės užkirsti kelio ekstremizmo plėtrai. Telekomunikacijų ir ryšių rinką prižiūrinčiai „Ofcom“ tarnybai bus suteikti įgaliojimai reguliuoti interneto srautų, ateinančių iš už Europos Sąjungos (ES) ribų, turinį.

Nusikalstamu būdu gautų lėšų įstatymo projektas (angl. Criminal Finances Bill). Šiuo visoje JK taikomu įstatymo projektu ketinama įteisinti naujas kriminalines bausmes kompanijoms, kurios neužkirto kelio savo darbuotojų veiklai, padėjusiai išvengti mokesčių mokėjimo (angl. facilitating tax evasion). Ketinama priimti įstatymo pataisas, numatančias, jog policija ir teismai galės lengviau konfiskuoti nusikalstamu būdu gautas lėšas ir turtą. Taip pat ketinama sustiprinti Įtartinos veiklos pranešimų (angl. Suspicious Activity Reports) režimą, daugiau dėmesio skiriant nuolatiniam pinigų plovimui.

Kultūros vertybių įstatymo projektas (angl. Cultural Property Bill). Šiuo visai JK taikomu įstatymo projektu ketinama ratifikuoti Hagos konvenciją dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto atveju (angl. Hague Convention for the Protection of Cultural Property). Taip pat ketinama įteisinti nuostatą, kad kultūros vertybių išvežimas iš okupuotų teritorijų būtų prilygintas nusikaltimui. Hagos konvencijoje saugomų kultūros vertybių sąrašą bus pavesta nustatyti tarptautinei labdaros organizacijai „Blue Shield“.

Velso bilis (angl. Wales Bill). Šiuo tik Velsui taikomu įstatymo projektu ketinama aiškiau apibrėžti valdžios paskirstymo galias tarp JK Parlamento  ir Nacionalinės Velso Asamblėjos, kuriai ketinama suteikti savarankišką sprendimų priėmimo teisę energetikos, transporto ir rinkimų surengimo, įskaitant rinkėjų amžiaus ribos nustatymą, srityse. Taip pat ketinama panaikinti reikalavimą, jog Velse būtų rengiamas referendumas, prieš Velsui suteikiant teisę savarankiškai administruoti gyventojų pajamų mokestį.

Intelektinės nuosavybės įstatymo projektas (angl. Intellectual Property Bill). Šiuo visai JK taikomu įstatymo projektu ketinama pakeisti įstatymo nuostatas, susijusias su nepagrįstais grasinimais teismu, kai ginčas liečia patentų, prekinių ženklų ir dizaino autorines teises. Taip pat ketinama palengvinti autorinių teisių ginčų sprendimo tvarką, jog kuo daugiau kompanijų galėtų susitarti be teismų pagalbos. Advokatams ir kitiems teisininkams ketinama suteikti išimtį, kuri numatytų, jog kai kuriuose ginčuose dėl autorinių teisių teisininkai neatsakys už grasinimus teismu.

Nuosavybės įstatymo projektas (angl. Draft Law of Property Bill). Ketinama atsakyti į Teisės komisijos (angl. Law Commission) pateiktas išvadas dėl supaprastintos žemės sklypų nuosavybės tvarkos.

Greitojo geležinkelio įstatymo projektas (angl. High Speed Rail Bill). Šalies vyriausybei ketinama suteikti teisines galias tiesiant greitojo geležinkelio liniją tarp Londono ir West Midlands grafystės.

Tyrimo galių įstatymo projektas (angl. Investigatory Powers Bill). Ketinama nuodugniai peržiūrėti, kaip valstybė renka ir saugo privačių asmenų bendravimo informaciją, skirtą kovoti su nusikalstamumu. Interneto ir mobiliojo ryšio teikėjai bus įpareigoti metus laiko saugoti klientų gautą ir siųstą informaciją. Taip pat bus sukurta nauja Tyrimo galių komisaro (angl. Investigatory Powers Commissioner) institucija.

Policijos ir nusikaltimų įstatymo projektas (angl. Policing and Crime Bill). Ketinama suaktyvinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp įvairių gelbėjimo tarnybų. Taip pat ketinama nuodugniai peržiūrėti policijos skundų ir drausminę sistemą bei įvesti draudimą policijos nuovadų kamerose laikyti jaunesnius nei 18 m. asmenis.
Teisė

PHP darbo skelbimas
Beauty access permanent make up banner 300x500
PHP darbo skelbimas
Beauty access permanent make up banner 300x500
PHP darbo skelbimas