Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Savivaldybių taryboms nesiseka rasti iš mokyklų dingusių vaikų

Bradford‘o, Birmingham‘o ir Luton‘o savivaldybėms nesiseka atsekti vaikų, kurie dingo iš mokyklų sąrašų, teigia Švietimo, vaikų aptarnavimo ir įgūdžių standartų tarnybos (angl. Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills; Ofsted) vyriausiaisis švietimo inspektorius Michael‘as Wilshaw‘as

commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org

M. Wilshaw teigia, kad vaikams, besimokantiems namie, neregistruotose ar privačiose katalikiškose mokyklose gali būti diegiamos ekstremistinės pažiūros.

Trys savivaldybių tarybos teigia, jog imtasi griežtų veiksmų sekant ir stebint neregistruotas mokyklas ir pareiškė, kad tokie pareiškimai joms – staigmena, tačiau pasiryžo sustiprinti apsaugą.

M. Wilshaw išreiškė savo susirūpinimą laiške, adresuotame Švietimo sekretorei Nicky‘ei Morgan.

Jame jis teigia, kad trijų miestų tarybos nesugeba sužiūrėti mokinių, dinsgtančių iš mokyklų mokslo metų viduryje, ir kad toks aplaidumas susilpnina „vaikų apsaugą nuo grėsmės, išnaudojimo ir ekstremistinių idėjų įtakos“.

M. Wilshaw pabrėžia jau įsitvirtinusias abejonės dėl Birminghemo miesto tarybos darbo kokybės ir „sugebėjimo suteikti būtiną vaikams pagalbą ir apsaugą, užtikrinti jų saugumą nepaisant jų amžiaus ar mokyklos“.

Jis teigia, kad institucijos, turinčios padėti ir ginti lengvai pažeidžiamus vaikus išlieka „labai silpnos“, o mokyklų apsauga „praktiškai neegzistuoja, jai trūksta disciplinos“.

Jo laiške rašoma, kad taryba neseka vaikų, dingusių iš mokyklų. Kai kurie iš jų tiesiog ištrinami iš tarybos archyvo. 2015-ųjų rugsėjį – 2016-ųjų sausį tokių vaikų buvo 253.

Praėjus dvejiems metams po Trojos arklio (angl. Trojan Horse) skandalo, kai grupė konservatyvūs musulmonai skleidė ekstremistines pažiūras keliose Birmingham‘o mokyklose, M. Wilshaw teigia, kad „situacija išlieka trapi“.

Daugelio mokyklų padėtis tikrai pasitaisė, ir vaikai ten yra daug saugesni, jaučiamas progresas, o ir laiško autorius teigia, kad pats dažnai lankosi mieste.

Tačiau neseni susitikimai su mokytojais atskleidė, kad „esama žmonių, kurie vis dar siekia sukelti grėsmę mokyklų bendruomenei“.

Viename susitikime mokyklų atstovai pabrėžė, kad be organizuotos paramos jaučiasi „beginkliai ir izoliuoti“. Kai kurie skundėsi dėl vis dar besitęsiančios „baimės kultūros“ su „kai kurių vietinės bendruomenės elementų grąsinimais“.

Mokyklų vadovai išvardino savo baimės priežastis: organizuotas pasipriešinimas asmeninės ir socialinės sveikatos mokymui, įskaitant ir lytinį švietimą, lygybės mokymą, menkinančių komentarų ir kibernetinių patyčių draudimą, kai kurių tėvų spaudimą reikalaujant pakeisti pamokų tvarkaraštį, dėstomus dalykus ar personalo narius.

„Daugelis mokyklų vadovų teigė, kad susidūrę su tokiomis problemomis nejaučia vietinės valdžios palaikymo“ – teigiama laiške.

M. Wilshaw siūlo paskirti Ofsted‘o inspektorius, kurie laikinai prižiūrėti trijų miestų tarybas ir jų veiklą, o rezultatus praneštų tiesiogiai jam arba Švietimo sekretorei.

Švietimo Ministerijos atstovė spaudai teigė, kad vyriausybė atkreipė dėmesį į Ofsed‘o vykdomą neregistruotų mokyklų tyrimą, ir „paskyrė visą inspektorių komandą, kurios darbas – tirti, identifikuoti ir nustatyti tokių institucijų veiklą“.

„Mes dirbame kartu su prokuratūra ir stengiamės šia problemą išspręsti“.

Vyriausybė taip pat gerokai sustiprino reikalavimus mokykloms, kurios dabar turi pranešti apie vaikus, kurie nebelanko mokyklos teigė atstovė spaudai.

„Nors mokyklų padėtis ir pagerėjo, turime išlikti budrūs. Visuomet esama mažų grupuočių, siekiančių sutrypti kertines Britanijos vertybes“ – pridėjo ji.

Brighid‘a Jones, vaikų, šeimų ir mokyklų kabineto narė, teigė, kad taryba buvo visiškai atsidavusi naujovių saugumo sferoje kūrimui, o ir neseniai atlikta patikra patvirtino, kad jie laikėsi numatyto plano.

„Mus labai nustebino M. Wilshaw komentarai. Mes priimame vyriausiojo inspektoriaus kritiką dėl padėties Birmingham‘o mokyklose, tačiau norime pabrėžti, kad ji neatspindi mokytojų bei komisijos narių dalyvavimo ir teigiamos vyriausybės ir ministerijų nuomonės apie mūsų darbą“.

Bradford‘o tarybos narė Susan‘a Hinchcliffe teigia, kad nėra svarbesnio dalyko, „nei mūsų vaikų saugumas“.

„Nuo pat mūsų pirmojo susitikimo su M. Wilshaw buvo imtasi skubių veiksmų jo nurodytose vietovėse ir peržiūrėtas veiksmų planas“.

Luton‘o vyriausiasis vadovas Trevor‘as Holden‘as pavadino šį laišką „neteisingu ir netiksliu“, ir priešingai, nei rodo paskutinių Ofsted‘o tyrimų rezultatai, nepažadėjo sustiprinti vaikų apsaugos ar kruopštesnio namuose besimokančių vaikų skaičiaus sekimo.
Švietimas

Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500