Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Anglišką mokyklą palygino su kalėjimu

Vienos Anglijos mokyklos auklėtinių tėvai pasiskundė, kad vaikams taikomos per griežtos elgesio taisyklės, tuo tarpu švietimo įstaigos vadovai tikina, kad tokia tvarka būtina doram mokinių auklėjimui.

Tėvų pasipiktinimo sulaukė už 40 mylių į pietryčius nuo Londono, Kento grafystėje esančio Favershamo miesto „Abbey“ vidurinė mokykla.

Joje nuo šių mokslų metų pradžios įsigaliojo naujos griežtos elgesio taisyklės, pagal kurias mokiniai peikiami už mažiausią nusižengimą, o surinkus 3 įspėjimus izoliuojami nuo bendramokslių – išvaromi iš klasės.

Per pirmąją mokslų savaitę tokios priemonės buvo panaudotos 47 moksleivių atžvilgiu.

Dėl to mokykla tėvų jau lyginama su kalėjimu – esą net laisvės atėmimo vietose elgesio kaliniai neauklėjami taip griežtai, kaip jų vaikai.

Teigiama, kad vaikai įspėjimų sulaukia net dėl tokių mažmožių, kaip pieštuko ar rašiklio neturėjimas.

Mokyklos vyriausioji mokytoja Dr. Rowland Speller paaiškino, kad nauja tvarka yra „būtina efektyviam mokymui ir mokymuisi“, ji taip pat „gali būti laikoma tradicine vertybe“.

„Mokiniai, kurie neatitinka mūsų elgesio lūkesčių, privalo palikti klasę po trečiojo įspėjimo.

Pirmasis įspėjimas: paaiškinimas, ko iš jo tikimasi, kam tokios taisyklės reikalingos.

Antrasis įspėjimas: taisyklių nesilaikančio mokinio vardas užrašomas ant lentos – tai priminimas apie grečiantį išvarymą iš klasės.

Jeigu vaikas ir toliau negerbia mūsų taisyklių, jis privalo išeiti“, – paaiškino tvarką Dr Rowland Speller.

Anot jos, mokinys į pamokas privalo atsinešti rašiklį, pieštuką ir sąsiuvinį – jeigu jis ką nors užmiršo, vaikui suteikiama galimybė paprašyti artimųjų atnešti priemones arba įsigyti jas mokyklos bibliotekoje.

Tačiau jeigu mokinys ignoruoja aprangos taisykles ir ateina netinkamai apsirengęs, privalo išeiti ir grįžti su tinkama uniforma.

Tėvai vietos spaudai pasiskundė, kad taisyklės yra pernelyg griežtos, smulkmeniškos ir kelia vaikams papildomą stresą.

„Juk tai ne karo mokykla“, – sakė aštuntoko mama Claire Davis.

„Mano dukra mokykloje jaučiasi kaip kalėjime. Tai tikrai neskatina jos mokytis“, – sakė kita moteris, nepanorusi atskleisti savo vardo.

Nepaisant tėvų kritikos ir prieštaravimų, mokykla nežada keisti savo tvarkos.

„Čia galioja aukšti standartai. Tenorime, kad vaikai į pamokas atvyktų su visomis priemonėmis ir su tinkama uniforma, o kai mokytojai kalba, klasėse turi būti ramybė ir tvarka“, – sakė švietimo įstaigos vadovė.

Anglijos mokyklose galioja bendros elgesio ir etikos taisyklės, tačiau joms palikta laisvė įvesti ir papildomą savo reguliavimą.
Švietimas

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas