Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Norite lengviau gauti Jungtinės Karalystės pilietybę ir geresnį darbą? Tapkite policijos savanoriu

Rytų Londono Barking’o ir Dagenham’o rajono policijos vadovas, vyriausiasis inspektorius (angl. Chief Superintendent) Sultan’as Taylor’as surengė spaudos konferenciją Rytų Europos emigrantų bendruomenes atstovaujančioms žiniasklaidos priemonėms.

southwalesargus.co.uk nuotr. / Savanoriai
southwalesargus.co.uk nuotr. / Savanoriai

Spaudos konferencijos metu S. Taylor’as pabrėžė Londono policijos ir imigrantų bendruomenių bendradarbiavimo svarbą bei pakvietė visus norinčius tapti Londono policijos savanoriais.

S. Taylor’o teigimu, šiuo metu Londono policijoje ypač jaučiamas Rytų Europos gyventojų, kurie norėtų tapti savanoriais ir policijos pareigūnais, stygius. Šiuo metu savanoriai sudaro tik 2 proc. Londono policijos pareigūnų.

content.met.police.uk nuotr. / Barking'o ir Dagenham'o policijos vadovas S. Taylor'as

Viena didžiausių Rytų Londono policiją kamuojančių problemų – gausių vietinių imigrantų bendruomenių (lietuvių, lenkų, rumunų, rusų, ukrainiečių, albanų ir kitų) nepasitikėjimas policijos pareigūnais bei policijos pareigūnų, gebančių bendrauti įvairiomis Rytų Europos kalbomis bei suprasti skirtingą kultūrinę terpę, trūkumas.  

Spaudos konferencijoje dalyvavusių imigrantų bendruomenių atstovai pabrėžė, kad Londone gyvenančių Rytų Europos bendruomenių nepasitikėjimas policijos pareigūnais dažnai būna pagrįstas iš savo gimtųjų šalių atsivežta baime, nenoru bendradarbiauti, susidarytais stereotipais ir kitais panašiais veiksniais.

Pavyzdžiui, tiek Jungtinės Karalystės žiniasklaidoje, tiek tarp iš kitų Rytų Europos valstybių atvykusių imigrantų vyrauja stereotipinė nuomonė, kad visi rumunai yra čigonai (romai), todėl Londono centre valkataujančių čigonų įvykdomi nusižengimai savaime sutapatinami su rumunais, kurie etniškai ir kultūriškai nieko bendro neturi su čigonais, išskyrus tai, kad Rumunijoje gyvena didžiausia romų bendruomenė Europoje. Tiesa, dalis pačių rumunų Jungtinės Karalystės policijos pareigūnus įsivaizduoja kaip socialistinio lagerio laikų milicininkus, kurie menkiausius nusižengimus malšindavo grubia jėga, nesiskaitydami su žmogaus teisėmis.

Albanų nenorą bendradarbiauti su policijos pareigūnais galima aiškinti plačiai įsišaknijusiu požiūriu, jog bet kokia pagalba policijos pareigūnams yra gėdingas, išdavikiškas poelgis, o visus nesusipratimus galima išspręsti tarpusavyje.

Lietuvių bendruomenėje pasitikėjimas policija aukštesnis nei tarp kitų Rytų Europos emigrantų bendruomenių, tačiau jis nėra toks aukštas kaip tarp vietinių britų. Tiesa, šis nepasitikėjimas Jungtinės Karalystės policija dažniausiai būna „importuotas“ iš Lietuvos. Lietuvoje šių metų liepą „Baltijos tyrimų“ vykdytos viešosios nuomonės apklausos duomenimis, policija pasitikėjo du trečdaliai (66 proc.) gyventojų.   

Londono rusakalbių (rusų, ukrainiečių ir kitų) bendruomenėms būdinga baimė būti deportuotiems, mat nemaža dalis rusakalbių Jungtinėje Karalystėje gyvena nelegaliai, todėl net ir įvykus kokiam nusikaltimui nemažai rusakalbių tiesiog bijo kreiptis į policiją, jog jais nesusidomėtų migracijos tarnybos pareigūnai. Tiesa, išskirtiniais atvejais, jei nusikaltimas yra ypač rimtas, o su policija bendradarbiaujantis „nelegalas“ yra svarbus liudininkas, policija gali įslaptinti liudininko tapatybę ir apie jį nepranešti migracijos tarnybai. Vienas iš būdų norintiems policijai padėti asmenims, tačiau nenorintiems atskleisti savo tapatybės – apie nusikaltimą pranešti anoniminiu „Crime Stoppers“ telefonu 0800 555 111.

Vyriausiasis inspektorius S. Taylor’as pabrėžė, kad pagrindinis Jungtinės Karalystės policijos bruožas – policijos veiklos plėtojimas per bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis. Žinoma, Jungtinės Karalystės policija, kaip ir kitų šalių policija, yra jėgos struktūra, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas nusikaltimų užkardymui per bendradarbiavimą su vietos bendruomenių atstovais.

Viena iš Londono ir Jungtinės Karalystės policijos siūlomų galimybių – įsitraukimas į savanorystės programą.

Pasak S. Taylor’o, savanorystė policijoje ne tik padidina jaunimo motyvaciją, padeda atrasti gyvenimo kelią, prisideda prie visuomeniškai naudingos veiklos plėtros, tačiau duoda ir praktinės naudos: policijos savanoriai gauna geras rekomendacijas, į gyvenimo aprašymą (CV) įtrauktas savanoriškos veiklos policijoje faktas daro didelį įspūdį Jungtinės Karalystės darbdaviams, galiausiai, savanorystė policijoje labai palengvina galimybes gauti Jungtinės Karalystės pilietybę, nes pademonstruojamas asmens noras kuo greičiau įsilieti į britų visuomenę ir tapti naudingu jos nariu.

Savanorystės būdai

Policijos savanoriu gali tapti bet kuris dirbantis Jungtinės Karalystės gyventojas, galintis savo darbo laiką suderinti su savanoriška veikla. Policijos savanoris svanoriškai veiklai turi skirti mažiausiai keturias valandas per savaitę, tačiau gali rinktis jam patogų savanorystės darbo grafiką bei savanoriškos veiklos pobūdį. Policijos savanoris, baigęs specialią apmokymų programą gali gauti policininko uniformą bei jam bus suteikti tokie patys įgaliojimai, kaip policijos pareigūnams. Policijos savanoriai gali dalyvauti nusikaltimo aukų apklausose, vykdyti įvairius tardytojų nurodymus ar kitais būdais įsitraukti į policijos veiklą.

Specialieji konstebliai

Specialieji konstebliai (angl. Special constables) atlieka policijos pareigūnų paramos funkciją. Spec. konstebliais gali tapti specialius apmokymus praėję įvairių profesijų asmenys.

experiencespalding.co.uk / Spec. konstebliai

Uniformuoti spec. konstebliai kartu su policijos pareigūnais patruliuoja gatvėse ir turi tokius pačius įgaliojimus kaip visi policininkai. Spec. konstebliai yra viena svarbiausių grandžių tarp policijos ir vietos bendruomenių. Rytų Londono Barking’o ir Dagenham’o rajone šiuo metu yra 62 spec. konstebliai, kurie penktadieniais-šeštadieniais patruliuoja gatvėse.

Plačiau apie galimybes tapti Londono spec. konstebliu galite sužinoti čia arba vietinės policijos nuovadoje.

Nepriklausomi areštinių lankytojai

Nepriklausomi areštinių lankytojai (angl. Independent custody visitors) – visuomenės atstovai, kurie nuolat, tačiau iš anksto nepranešę, lanko areštinėse ir kalėjimuose kalinčius asmenis, domisi jų įkalinimo sąlygomis bei padeda užtikrinti gerą pareigūnų elgesį sulaikytųjų atžvilgiu. Šių policijos savanorių vizitai sustiprina policijos skaidrumą ir atskaitingumą visuomenei.

Plačiau apie nepriklausomų areštinių lankytojų programą galite sužinoti čia

Policiją remiantys savanoriai

Policiją remiantys savanoriai (angl. Police Support Volunteers; PSV) – policijos savanoriai, kurie laisvalaikiu atlieka smulkias policijos pareigūnų užduotis ir taip leidžia policijos pareigūnams daugiau dėmesio skirti opreatyvinei veiklai. Tarp smulkių užduočių gali būti įvairios administracinės užduotys, kurios atliekamos biure ir panašiai. PSV vėliau gali gana lengvai įsidarbinti kaip civiliai policijos arba vietos savivaldybės tarnautojai. Norintys tapti PSV turėtų kreiptis į vietinės policijos pareigūnus.

Policijos kadetai 

Policijos kadetais (angl. Volunteer Police Cadets; VPC) gali tapti 13-18 m. amžiaus jaunuoliai. VPC reguliariai dalyvauja daugelyje renginių, taip pat lankosi policijos daliniuose, kur klauso jiems skirtas paskaitas, dalyvauja sporto rungtynėse, užsiima nusikalstamumą mažinančių renginių organizavimu ir kita panašia veikla.

content.met.police.uk nuotr. / Policijos kadetai

Rytų Londono Barking’o ir Dagenham’o savivaldybėje šiuo metu yra apie 150 VPC, kurie dalyvauja kontrolinių pirkimų programoje ir padeda policijos pareigūnams išsiaiškinti nesąžiningus verslininkus, kurie nepilnamečiams parduoda draudžiamas prekes (alkoholį, rūkalus, fejerverkus ir panašiai). Plačiau apie galimybes tapti Londono policijos kadetais galite sužinoti čia arba vietinės policijos nuovadoje.

Saugios kaimynystės tinklas

Saugios kaimynystės tinklas (angl. Neighbourhood and Home Watch Network; NHWN) suartina kaimynus, siekiant sukurti stiprias ir draugiškas vietos bendruomenes, kuriose nusikaltimų ir asocialaus elgesio tikimybė bus žymiai mažesnė. NHWN suteikia būtinus išteklius žmonėms, kurie nori įsitraukti į saugios kaimynystės programą. Šiuo metu NHWN tinkle yra užsiregistravę 170 000 Anglijos ir Velso gyventojų.

Plačiau apie NHWN galite sužinoti čia

Paramos nusikaltimų aukoms organizacija

Paramos nusikaltimų aukoms organizacija (angl. Victim support; VS) yra labdaringa organizacija, teikianti nemokamą ir konfidencialią pagalbą nusikaltimų aukoms, liudininkams, , jų šeimoms, draugams ir bet kokiems kitiems nuo nusikaltimų nukentėjusiems Anglijos, Velso ir Šiaurės Airijos gyventojams. Šioje labdaros organizacijoje savanorių skaičius keturis kartus viršija etatinių darbuotojų skaičių.

Plačiau apie šią organizaciją galite sužinoti čia.  

„Crime Stoppers“

„Crime Stoppers“ (nusikaltimų stabdytojai) – labdaringa organizacija, suteikianti galimybę anoniminiu telefono numeriu (0800 555 111) pranešti bet kokią informaciją, susijusią su įvykdytais nusikaltimais. Taip pat apie nusikaltimus galima anonimiškai pranešti organizacijos tinklalapyje www.crimestoppers-uk.org. Šiuo metu organizacijoje dirba daugiau nei 500 savanorių.

Nepriklausomos patarėjų grupės

Nepriklausomos patarėjų grupės (angl. Independent Advisory Groups; IAG). IAG – vietos bendruomenių atstovai, kurie reguliariai susitinka su policijos pareigūnais ir kartu aptaria vietos bendruomenes kamuojančias problemas bei ieško šių problemų sprendimo būdų. Plačiau apie galimybes įsitraukti į IAG veiklą galite sužinoti vietinėje policijoje.

Apie šias ir kitas savanorystės programas Londono gyventojai gali sužinoti Londono policijos savanorystės tinklalapyje, o kiti Jungtinės Karalystės gyventojai – čia
Socialinė raida

Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500