Neturi piniguNeturi piniguNeturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Infografikas: prekyba žmonėmis – faktai ir skaičiai

Prekyba žmonėmis – 117 mlrd. pelną organizuotiems nusikaltėliams kasmet nešanti šiuolaikinės vergijos forma. Skaičiuojama, kad šiuo metu pasaulyje daugiau nei 20 mln. moterų, vaikų ir vyrų verčiami dirbti vergovės sąlygomis ir užsiimti nusikalstama veikla bei yra seksualiai išnaudojami.

Wikimedia nuotr. / 2013 m. modernios vergovės duomenys
Wikimedia nuotr. / 2013 m. modernios vergovės duomenys
EP nuotr. / Prekyba žmonėmis – skaičiai ir faktai

„Prieš 5 metus ES patvirtinta kovos su prekyba žmonėmis direktyva buvo didelis žingsnis į priekį, tačiau pažanga vis dar nepakankama, nes duomenys rodo, jog aukų skaičius auga“, – teigė EP rezoliucijos dėl prekybos žmonėmis prevencijos autorė britė Catherine Bearder.

Situacija Europoje

2012 m. ES valstybės narės pranešė apie 10 998 tūkst. užregistruotų, identifikuotų ir numanomų prekybos žmonėmis atvejų. Nustatyta, kad 95% moterų ir merginų daugiausiai parduodamos seksualiniam išnaudojimui, o 70% vyrų dažniausiai išnaudojami priverstiniam darbui. Dauguma nustatytų aukų ir įtariamų prekeivių – ES piliečiai.

Pabėgėlių krizė išryškino prekybos žmonėmis problemą

2011 m. ES priėmė direktyvą dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos. Ji įpareigoja valstybes nares užtikrinti, kad būtų baudžiama už asmenų verbavimą, vežimą ar laikymą grasinant arba panaudojant jėgą, pagrobiant, sukčiaujant arba apgaule, piktnaudžiaujant padėtimi arba pasinaudojant asmens pažeidžiamumu, kai šios veikos tikslas yra išnaudojimas.

Be to, 2012 m. paskelbta prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija, kurioje išdėstyta konkrečių, praktinių priemonių, kurių reikėtų imtis 2012–2016 m. Tarp šių priemonių – nacionalinių teisėsaugos tarnybų, atsakingų už kovą su prekyba žmonėmis, įsteigimas ir bendrų Europos tyrimų grupių, kurių tikslas – vykdyti baudžiamąjį persekiojimą tarpvalstybinėse prekybos žmonėmis bylose, sudarymas.

„Pabėgėlių krizė dar labiau išryškino prekybos žmonėmis problemą ir mes turime daryti viską, kad užtikrintume tūkstančių itin pažeidžiamų nelydimų nepilnamečių, kurie gali lengvai tapti prekeivių aukomis, saugumą“, – pažymėjo C. Bearder.

Pilną infografiką galite rasti ČIA.
Socialinė raida

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today