Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Etninės mažumos nepasitiki policija

Labdaros organizacijos „Hope Not Hate“ užsakymu atliktos apklausos duomenimis, 65 proc. etninėms mažumoms priklausančių Jungtinės Karalystės (JK) gyventojų mano, jog policija ir baudžiamojo teisingumo sistema yra neobjektyvi jų atžvilgiu.

www.pikist.com nuotr. / Protestas prieš rasizmą
www.pikist.com nuotr. / Protestas prieš rasizmą

Taip pat apklausos metu nustatyta, kad net 40 proc. atninėms mažumoms priklausančių britų per pastaruosius metus patyrė rasinį smurtą arba buvo šio murto liudininkais.

Remiantis apklausos duomenimis, galima teigti, kad JK etninės mažumos toliau susiduria su įvairiomis baudžiamojo teisingumo sistemos problemomis, kurias vyriausybė žadėjo išspręsti dar daugiau nei prieš 20 metų.

Ankstesnių apklausų, pavyzdžiui ITV apklausos, duomenimis, net 59 proc. etninėms mažumoms priklausančių apklaustųjų manė, kad policijos veikloje aptinkama rasizmo kultūra. Tokios pat nuomonės laikėsi net 77 proc. apklaustų juodaodžių.

„Hope Not Hate“ užsakymu atliktos apklausos rezultatai – savitas įspėjimas JK vyriausybei dėl etninių mažumų nepasitikėjimo teisėsauga.

Paklausti, ar didžiuotųsi, jei jų šeimos narys taptų policininku, 52 proc. apklaustųjų atsakė, kad didžiuotųsi, 18 proc. – ne ir 30 proc. laikėsi neutralios pozicijos. Tarp juodaodžių didžiuotųsi tik 47 proc. apklaustųjų.

Policijos vadovai tikisi, jog papildomų 20 000 pareigūnų įdarbinimas leis padidinti etninių mažumų atstovų, ypač juodaodžių, skaičių policijoje, kur vyrauja baltieji, o dauguma pareigūnų, kilusių iš etninių mažumų, ateina iš azijiečių bendruomenių.

54 proc. apklaustųjų palaiko tiesioginio policijos finansavimo mažinimo idėją, atsilaisvinusias lėšas skiriant preventyviam darbui su jaunimu, socialinei slaugai ir psichinės sveikatos apsaugos paslaugoms.

Taip pat apklaustųjų nuomonės policijos atžvilgiu išsiskyrė ir įvairiose amžiaus grupėse. Net 81 proc. 65 m. ir vyresnių apklaustųjų manė, kad policija iš esmės gerai vykdo pareigas. Tokios pat nuomonės laikėsi tik 55 proc. 16-24 m. apklaustųjų.

72 proc. apklaustųjų manė, jog juodaodžiai ir azijiečiai kasdien susiduria su diskriminacijos apraiškomis. Tokiai nuomonei nepritarė tik 9 proc. apklaustųjų.

Judėjimo „Black Lives Matter“ (BLM) protestus palaiko 73 proc. etninių mažumų atstovų, o tarp juodaodžių šis skaičius siekia 78 proc.

Nacionalinė policijos vadų taryba (NPCC) rengia veiksmų planą, kaip sumažinti rasinę nelygybę policijos veikloje. Pasak NPCC, esmine policijos užduotimi išlieka visų bendruomenių pasitikėjimo išlaikymas, jog toliau būtų galima veiksmingai kovoti su nusikalstamumu ir užtikrinti žmonių saugumą.
Socialinė raida

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas