Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Lietuviai iš britų mokosi bendruomeniškumo Foto

66 skirtingi projektai, daugiau nei 20 įsitraukusių organizacijų ir 136 tūkstančiai pasiektų gyventojų visoje Lietuvoje – tokiais rezultatais Britų tarybos inicijuota programa „People to People“ užbaigė penkerių metų etapą.

Perimant gerąją patirtį iš Jungtinės Karalystės, visoje šalyje buvo įgyvendinami unikalūs projektai, skatinantys bendruomenių sutelktumą, kūrybiškumą ir aktyvų pilietiškumą. Programos veiklos nesustojo net ir pandemijos metu, o paramą ir palaikymą joms suteikė pirmoji šalies ponia, valstybinės institucijos ir rajonų savivaldybės.

Programa „People to People“ startavo 2016 metais, siekiant tiesti bendradarbiavimo tiltus tarp JK ir Baltijos šalių per meną, švietimą ir kultūrą. Ji buvo atvira dalyviams iš skirtingų regionų ir kalbinių grupių, suteikdama lygias galimybes įsitraukti ir dalyvauti.

JK ambasadoriaus Lietuvoje Brian Olley teigimu, per pastaruosius penkerius metus programa sėkmingai kūrė ir tvirtino ryšius tarp skirtingų visuomenių grupių ir pagerino jų prieigą prie tarptautinių galimybių.

„Subūrusi bendruomenes ir suteikdama joms galimybę veikti kartu, programa tapo pasitikėjimo kūrimo katalizatoriumi, kultūrinės diplomatijos priemone ir platforma tolimesniam šalių bendradarbiavimui“, teigia B. Olley.

Ambasadoriui antrina Britų tarybos Lietuvoje vadovė Ona Marija Vyšniauskaitė: „Nuo pat programos pradžios siekėme praturtinti švietimo ir kultūros lauką Lietuvoje, remiantis vertinga Jungtinės Karalystės patirtimi. Metodų, kaip tai pasiekti, yra įvairiausių: vieni partneriai veda mokymus vietinėms bendruomenėms, kiti įtraukia į bendras kūrybines veiklas moksleivius, treti kuria instaliacijas ir rengia performansus regionų kultūros centruose. Iš tiesų, kai atsisukame į partnerius ir jų klausiame, kaip galėtume spręsti vieną ar kitą problemą – idėjų ir entuziazmo netrūksta. Tereikia įgalinti žmones kurti žmonėms”.

Tokiu būdu visoje Lietuvoje buvo įgyvendinta daugiau kaip 60 skirtingų meno ir švietimo projektų, paremtos 775 bendruomenių iniciatyvos, bendradarbiauta su daugiau nei 20 organizacijų partnerių, 274 visuomeninėmis organizacijomis ir 153 mokyklomis.

Edvino Sinkevičiaus nuotr.

Mitų apie pandemiją išsklaidymas

Siekiant skatinti įvairių kalbinių grupių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą, pilietiškumą ir savanorystę, pastaruosius dvejus metus buvo organizuojamas projektas – vasaros mokymai „Stiprūs įvairovėje“. Jų metu, daugiau nei 80 jaunuolių dalyvavo diskusijose, susitikimuose su Lietuvos krašto apsaugos pareigūnais, lavino komandinio darbo, demokratiško sprendimų priėmimo ir kritinio informacijos vertinimo įgūdžius. Mokymai, įgyvendinti kartu su vyriausybinėmis institucijomis, bus rengiami ir šiemet.

Kad aktyvus pilietiškumas prasideda nuo savęs paties, gali paliudyti ir projekto „Active Citizens“ dalyviai. Per šešis veiklos sezonus jie savo bendruomenėse visoje Lietuvoje inicijavo mažus ir didelius, bet, svarbiausia, realius pokyčius: kūrybines dirbtuves miestelių gyventojams, sveikatingumo takus, šeimas pandemijos metu vienijančius stalo žaidimus ir net naujo vaikų dienos centro steigimą Veriškių kaime. Ir tai tik maža dalis projekto metu įgyvendintų veiklų.

Projektą palaikė ir pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, 2020 m. vasarą į prezidentūrą sukvietusi ir apdovanojusi labiausiai pasižymėjusius dalyvius.

„Norint suteikti kitam žmogui truputėlį džiaugsmo, reikia visai nedaug. Kartais užtenka paklausti, kaip sekasi, ir skirti šiek tiek laiko išklausymui“, – sako Jaunųjų maltiečių projekto „Jungiant kartas“ savanorė. 2020 m. pavasarį kilusi pandemija ir su tuo susijęs bendravimo trūkumas bei socialinė izoliacija turėjo itin didelį neigiamą poveikį senyvo amžiaus žmonėms, dažnai gyvenantiems vienumoje ir negaunantiems patikimos informacijos. Bendradarbiaujant su Jaunaisiais maltiečiais ir remiantis Jungtinės Karalystės labdaros organizacijos „Age UK“ patirtimi, buvo inicijuotas projektas „Jungiant kartas“. Specialiai apmokytos 7 jaunųjų savanorių grupės iš įvairių Lietuvos regionų telefonu bendravo su senjorais, sklaidydami daugybę mitų apie vakcinas ir kitas su COVID-19 susijusias netikras naujienas, o taip pat teikdami nuolatinę emocinę pagalbą ir mažindami senjorų atskirties jausmą.

Roberto Dačkaus nuotr.

Nauja disciplina Lietuvos mokyklose?

Kūrybiškumas – viena esminių XXI amžiaus kompetencijų, reikalinga tiek mokiniams, tiek mokytojams. Todėl nemažai programos „People to People“ veiklų buvo skirta būtent kūrybiškumo ugdymui Lietuvos mokyklose, vaikų dienos ar socializacijos centruose.

Projekto „Tyrinėjimo menas“ metu, skirtingų meno sričių kūrėjai mokyklų klases įtraukė į tyrinėjimo, kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymo veiklas. Bendras darbas su kūrėjais iš įvairių meno disciplinų praplėtė moksleivių mokymosi lauką ir sustiprino tarpdiscipliniškumą, leidžiantį įdomiais ir įtraukiais būdais perteikti mokymosi turinį. Be to, mokiniai ir mokytojai drauge ieškojo ir atrado netradicines mokymosi erdves už mokyklų sienų – muziejus, menų centrus, universitetus, įvairias viešąsias erdves.

„People to People“ taip pat parodė, kad sportas gali tapti puikia priemone kūrybiškumo raumenims stiprinti. Projektas „Svajonių komandos“, prisidedant Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, subūrė įvairių mokyklų mokytojus ir moksleivius veikti drauge ir diskutuoti tokiomis temomis kaip įvairovė, įtrauktis, demokratinės vertybės, o per sportines ir edukacines veiklas sutelkė mokyklas ir platesnes regionų bendruomenes.

MO muziejaus projekto „Vizualiniai mąstymo mainai mene“ metu muziejaus edukatoriai lankėsi šalies regionuose, kur drauge su miestelių gyventojais ir moksleiviais diskutavo priešybių, įvairių formų nelygybės temomis, mokė žvelgti į meno kūrinius įvairiais rakursais, diskutuoti, reikšti savo nuomonę. Taip fizinis muziejus išplėtė savo galimybes už įstaigos ribų, keliaudamas po susitikimus ir vietoves, kuriose kultūrinės ir meninės veiklos dažnai nėra lengvai prieinamos.

Dar vieno projekto – „Ryšio kūrimas“ – iniciatoriai pastebėjo, kad vaikų dienos centruose stokojama įrankių kūrybiškumui skatinti. Tad projektas subūrė menininkus, kino režisierius, muzikus, kurie drauge su vaikų dienos centrus lankančiais vaikais kūrė meno instaliacijas. Menas tapo įrankiu vaikams išreikšti savo kūrybiškumą ir paskatino jų įsitraukimą.

Programa Lietuvoje aprėpė itin plačią auditoriją, pasiekdama miestų ir kaimų bendruomenes, įvairias kalbines grupes bei kūrybiškiems pokyčiams atverdama mokyklų, vaikų dienos centrų, muziejų, regionų savivaldybių duris. 2020 m. įsisiūbavusi pandemija ir karantino išbandymai ambicingų veiklų nesustabdė, o tik sustiprino norą telktis ir bendradarbiauti, todėl užsimezgę bendruomenių ryšiai, įvairios meno, kūrybiškumo, sporto ir mokymosi praktikos sėkmingai bus tęsiamos ir ateityje.

Gintarės Užtupytės nuotr.

Apie Britų tarybą Lietuvoje:

Britų taryba yra tarptautinė Jungtinės karalystės švietimo ir kultūrinių ryšių organizacija, Lietuvoje veikianti nuo 1992 metų. Per savo ilgametę veiklą Britų tarybos Vilniaus biuras įgyvendino daug programų ir iniciatyvų, skirtų tobulinti anglų kalbos mokymą, puoselėti bendradarbiavimą kultūros srityje bei plėtoti švietimo ir menų mainus tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.

Nuo 2016 m. visoje Lietuvoje aktyviai įgyvendinami projektai yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos „People to People“ dalis. Šiais projektais Lietuvoje siekiama skatinti įsitraukimą, bendruomenių sutelktumą, ugdyti XXI-jo amžiaus įgūdžius, medijų raštingumą, savarankiškumą ir pilietiškumą.
Socialinė raida

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas