Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Ar žinote, kuo skiriasi kreipiniai „Miss“, „Mrs“ ir „Ms“? (1)

Kembridžo universiteto Istorijos fakulteto dėstytoja dr. Amy Erickson savo tyrime atskleidė angliškų kreipinių – „Mistress“, „Miss“, Mrs“, „Ms“, apibūdinančių moters visuomeninę padėtį, tikrąją prasmę.

pixabay.com nuotr. / Jauna moteris
pixabay.com nuotr. / Jauna moteris

Pasak dr. Amy Erickson, tyrinėjančios britų visomenės socialinę ir ekonominę raidą, XVII a. Anglijoje tuometinis kreipinys „Mistress“ (šeimininkė, ponia) buvo naudojamas suaugusios (nesvarbu, ištekėjusios ar ne), aukštesnio socialinio statuso moters apibūdinimui. Dabartiniai kreipiniai „Mrs“ (ponia) ir „Miss“ (panelė) yra kilę iš žodžio „Mistress“, tačiau šiais laikais naudojami parodyti moters padėtį – „Mrs“ (ponia), taikoma ištekėjusioms moterims, o „Miss“ (panelė) – netekėjusioms. Iki XVIII a. vidurio tarp „Mrs“ ir „Miss“ faktiškai nebuvo jokio skirtumo, šie kreipiniai nerodydavo ar moteris yra ištekėjusi ir buvo daugiau naudojami siekiant parodyti moters amžių. „Miss“ buvo naudojamas tik kreipiantis į jaunas mergaites ir šiuo kreipiniu buvo galima įžeisti suaugusią moterį, nes taip būdavo kreipiamasi tik į prostitutes.

Nors kreipinys „Mistress“ dažniausiai buvo naudojamas tik aukštesnio socialinio statuso moterų apibūdinimui, pats žodis turėjo kelias prasmes. Dar 1755 m. Samuel’io Johnson’o sudarytame žodyne „Mistress“ apibrėžiama kaip: 1) Moteris, kuri valdo, įsakinėja tarnams; 2) Moteris, turinti kokių nors įgūdžių ar gabumų; 3) Mokytoja; 4) Mylima moteris arba moteris, kuriai rodomas dėmesys; 5) Žeminantis kreipinys; 6) Sugyventinė arba prostitutė.

Pasak dr. A. Erickson iki XIX a. dauguma moterų apskritai prieš savo vardus neturėjo jokių kreipinių – į aukštesnio socialinio statuso moteris buvo kreipiamasi „Mrs“ ir vėliau „Miss“, o į žemesnei visuomenės klasei priklausiusias moteris buvo tiesiog kreipiamasi tik vardu. Skirtingi kreipiniai galėjo būti naudojami tuose pačiuose namuose dirbančioms moterims, atsižvelgiant į šių moterų socialinį statusą. Pavyzdžiui, į namų ūkvedę būdavo kreipiamasi pagarbiai „Mrs. Green“, į ištekėjusią skalbėją kreipiamasi tik vardu, pridedant jos vyro pavardę – „Betty Black“, o pagalbinius darbus atliekančią tarnaitę tik vardu – „Molly“.

Dr. A. Erickson nuomone, istorikai jau seniai žinojo, kad kreipinys „Mrs“ reiškė moters aukštesnį socialinį statusą, tačiau padarė klaidingą išvadą, kad aukštesnis socialinis statusas prieš kelis šimtus metus buvo neatsiejamas nuo santuokos. Mokslininkės teigimu, anksčiau moteriškas kreipinys „Mrs“ buvo tapatus vyriškam kreipiniui „Mr“ ir reiškė tą patį – asmenį, įsakinėjantį pavadiniams arba tiesiog turtingą asmenį. Šiais laikais tokia moteris būtų apibūdinama kaip sėkminga verslininkė. Kitaip tariant, XVIII a. žodelis „Mrs“ reiškė turtingą ir savarankišką, o ne ištekėjusią moterį. XVIII a. daug netekėjusių, turtingų moterų tapo įvairių Londono prekybos kompanijų dalininkėmis ir titulas „Mrs“ būtent atspindėjo jų padėtį – jos buvo savo verslo šeimininkės. Taigi, maždaug iki XX a. pradžios „Mrs“ buvo naudojamas moterų socialiniam statusui nustatyti bei įtvirtinti tam tikrą hierarchiją tarp tą pačią pavardę turinčių moterų.

XIX a. pradžioje daug painiavos į kreipinio „Mrs“ naudojimą įnešė tai, kad ištekėjusios moterys paimdavo savo vyro pavardę, o tai buvo neįprasta tiems laikams. Jungtinė Karalystė buvo vienintelė Europos valstybė, kurioje moterys imdavo vyro pavardę, nors kreipinys „Mrs“ su ištekėjusios moters statusu pradėtas tapatinti tik nuo XX a. pradžios.

Kitas kreipinys „Miss“ (panelė) plačiau paplito ne tiek dėl visuomenės poreikio suskirstyti moteris į ištekėjusias ir netekėjusias, tačiau dėl pačių moterų noro pabrėžti savo moteriškumą. Kreipiniu „Miss“ buvo siekiama pabrėžti moteriškumą ir švelnumą, nelabai derančiu su dalykiniu ir gana šaltu „Mrs“ titulu.

Neutralios formos „Ms“ (tarpinis kreipinys tarp „Mrs“ ir „Miss“) atsirado jau gerokai vėliau – XX a. ir yra naudojamas kreipiantis į moterį, nepriklausomai nuo to ar ji ištekėjusi, ar ne. „Ms“ tapo priimtinas moterims, kurios „nepriklauso“ savo tėvui („Miss“), arba savo vyrui („Mrs“). Tiesa, šiuolaikinėje visuomenėje kreipinys „Ms“ vis dažniau kritikuojamas dėl savo neutralumo, kad jis nieko neatspindi. Iki šiol vyksta aršūs ginčai kaip derėtų tinkamai kreiptis į moteris, jų neįžeidžiant. Pavyzdžiui, 2012 m. Prancūzijos Cesson-Sevigne miesto meras uždraudė kreipinio „mademoiselle“ (pranc. panelė) naudojimą ir paliko tik žodį „madame“ (pranc. ponia), kuris turėtų būti naudojamas kreipiantis į visas moteris, nepriklausomai nuo jų santuokos statuso ar amžiaus. Kai kurios moterys protestavo dėl tokio mero sprendimo, teigdamos, kad suaugusiai moteriai kreipinys „panelė“ reiškia komplimentą.
Socialinė raida

Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500