Skelbimai

Idėja pietums - švediški mėsos kukuliai (2)

Skanūs, minkšti - švediški mėsos kukuliai patiks ir mažiems, ir dideliems!

Reikės:

 • 500 gr. lieso jau­tie­nos faršo;
 • 200 gr. lieso kiau­lie­nos faršo;
 • 1 svo­gūno;
 • 200 gr. duo­nos džiūvėsių;
 • 2 kiau­ši­nių;
 • 100 ml pieno;
 • 1 a.š. druskos;
 • 1 a.š. pipirų;
 • 5–6 v.š. sviesto kepimui.

Pada­žui

 • 5 v.š. sviesto;
 • 3 v.š. miltų;
 • ~500 ml jau­tie­nos sultinio;
 • 3 v.š. grietinės

Gaminimo eiga:

Pir­miau­sia su buro­kine tarka sutar­kuo­jame (arba pei­liu smul­kiai supjaus­tome) svo­gūną. 
Svo­gūną pake­pi­name kep­tu­vėje ant sviesto, kol pagels ir suminkš­tės. Palie­kame atvėsti.

Imame dubenį ir sude­dam mėsą, džiū­vė­sius, kiau­ši­nius, pieną, druską, pipi­rus ir atvė­su­sius svo­gū­nus. Viską ranka sumai­šome ir pamin­kome. 
Į kep­tuvę (kuo didesnę) dedame 5–6 šaukš­tus sviesto ir dedame kot­le­tus (dydis ~2 kąs­nių). Ugnis turėtų būti tokia, kad svies­tas nedegtų, bet kot­le­tai keptų.

Kot­le­tus apskru­di­name iš vie­nos pusės, tada ver­čiame ant kitos. Pil­nai kuku­lių iškepti nerei­kia, nes juos dar troš­kin­sime. Iškep­tus dedame į puodą.
Bai­gus kepti kot­le­tus, pažiū­rė­kite ar svies­tas kep­tu­vėje nėra sude­gęs (para­gau­kite ir paju­site). Jei vis­kas gerai, į tą pačią kep­tuvę dedame dar tru­putį sviesto, ir mil­tų. Mil­tus gerai sumai­šome su rie­ba­lais, neturi likti sausų. Visą šia masę pakai­ti­name, kol mil­tai vos vos paru­duos ir taip pada­žas turės gra­žią rausvą spalvą. Tada į kep­tuvę po tru­putį pilame karštą sul­tinį ir gerai gerai mai­šome. Turime gauti tirštą vie­na­lytį padažą. Jį užpi­lame ant puode esan­čių kuku­lių, puodą dedame ant ugnies ir dar patroš­ki­name 12–15 min.

Bai­giant troš­kinti ant kuku­lių dedame grie­tinę ir gerai, bet atsar­giai ją išmai­šome.

Skanaus!

Už receptą dėkojame „Samčio užrašai“ autorei.

Recepto autorės nuotr. / Švediški mėsos kukuliai

 
Receptai

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas