Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Produktams su chemikalais – žalia šviesa

Jungtinės Karalystės parlamente nepavyko užkirsti kelio galimybei į šalį įvežti maisto produktams, paruoštiems pagal žemesnius standartus, nei galiojantys dabar.

Vyriausybė buvo pakartotinai raginama neleisti importuoti į JK didesnėmis chloro dozėmis apdorotos vištienos, jautienos su hormonais bei kitų žemės ūkio produktų, kuriuos draudžia Europos Sąjunga bei dabartinė britų sistema.

Tačiau parlamente nepavyko įvirtinti teisės pakeitimų, kurie panaikintų galimybę keisti standartus – dar vienas toks bandymas žlugo antradienį, kai tautos išrinktieji 76 balsų persvara atmetė šį pasiūlymą.

Todėl vyriausybei uždegta žalia šviesa šiam tokiam ėjimui – jeigu ji užsinorės, galės keisti dabar egzistuojančius standartus maisto produktams.

Jeigu taip bus pasielgta, JK rinką gali užversti amerikietiška produkcija, kurios gamybai taikomi žymiai mažesni reikalavimai, leidžiami didesni cheminių medžiagų kiekiai.

Aktyvistai baiminasi, kad toks maistas gali pakenkti žmonių sveikatai, o britų ūkininkai priekaištauja, jog jie negalės konkuruoti su tiekėjais, kuriems galioja švelnesni reikalavimai.

Gali būti, kad pagal žemesnius standartus paruošti maisto produktai pakeis iš ES įvežamą maistą, kuriam taikomi kur kas griežtesnė kontrolė.

Britai iš bendrijos įsiveža apie ketvirtadalį šalyje suvartojamo maisto, po „Brexit“ importui iškilo papildomų kliūčių.

Yra tam tikrų skirtumų tarp Europos Sąjungoje (ES) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) taikomų saugos ir higienos reikalavimų mėsai ir mėsos produktams bei kiaušiniams ir kiaušinių produktams. Keletas pavyzdžių:

 • Mėsos ir mėsos produktų eksportui į JAV yra taikomi patvirtintų įmonių sąrašai, kaip ir importo į ES iš JAV atveju, t. y. eksportuoti savo produkciją gali tik įmonės, kurios yra įtrauktos į minėtus sąrašus. Be to, JAV papildomai taikomas ir patvirtintas mėsos kategorijų sąrašas (t. y. į JAV galima eksportuoti tik tuos produktus, kurie atitinka patvirtintą šaliai mėsos kategoriją).
 • JAV reikalauja, kad mėsos pusgaminių/gaminių įmonėse būtų užtikrinama nuolatinė veterinarinė kontrolė. ES nuolatinė veterinarinė kontrolė vykdoma tik skerdyklose, o mėsos pusgaminių/gaminių įmonėse tokia kontrolė nėra privaloma pakanka, kad būtų vykdoma planinė-periodinė veterinarinė kontrolė.
 • JAV taiko labai griežtus mikrobiologinio saugumo reikalavimus tam tikrų patogeninių mikroorganizmų atžvilgiu, pavyzdžiui:
  • JAV taiko „0 toleranciją“ L. Monocytogenes aptikimui paruoštuose vartoti mėsos produktuose, t. y. šių bakterijų mėsos produktuose negali būti aptinkama. Tuo tarpu ES paruoštiems vartoti produktams pateiktiems į rinką jų tinkamumo vartoti laikotarpiu yra leidžiama aptikti šių bakterijų, tačiau jų kiekis negali viršyti 100 ksv/g (kolonijas formuojančių vienetų / grame produkto). Tokius pat griežtus reikalavimus L. Monocytogenes atžvilgiu JAV taiko ir su produktais kontaktuojantiems paviršiams produkto gamybos metu. Pvz., jeigu ant su produktais kontaktuojančių gamybos paviršių yra nustatoma L. Monocytogenes bakterijų, tuomet visi su šiais paviršiais kontaktą turėję produktai produktas yra laikomi nesaugiais.
  • JAV yra reikalaujama kad šviežioje jautienoje (325 g tiriamame mėginyje) nebūtų aptinkama E. Coli O157:H7 bakterijų. ES teisės aktai E. Coli O157:H7 tyrimo jautienoje nenumato ir nereglamentuoja.

Tokie griežti mikrobiologiniai reikalavimai JAV įtakoja, kad šios šalies gamintojams leidžiama naudoti mėsos gamyboje papildomas dezinfekavimo medžiagas, kurių naudojimas ES nėra leidžiamas.

 • Pagal JAV reikalavimus, kiaušinių perdirbimo įmonėje privalo būti užtikrinama nuolatinė veterinarinė kontrolė, ES tokiose įmonėse nėra privaloma nuolatinė veterinarinė kontrolė, jose vykdoma planinė-periodinė kontrolė.
 • Norint eksportuoti kiaušinių gaminius į JAV iš Lietuvos, kiekviena pagaminta į JAV eksportuojama kiaušinių gaminių partija privalo būti ištirta L. monocytogenes (aptikimas – 25 g/ml) ir Salmonella spp. (aptikimas – 100 g/ml) atžvilgiu ir gauti laboratorinių tyrimų rezultatai privalo būti neigiami, t. y., L. monocytogenes ir Salmonella spp. atžvilgiu privalo būti „0 tolerancija“, tuo tarpu ES galioja nuostata, kad kiaušinių gaminiai turi būti tiriami enterobakterijų atžvilgiu, o Salmonella neturi būti 25 g mėginyje, kiaušinių produktų, kurie pateikti į rinką, jų tinkamumo vartoti laikotarpiu, išskyrus produktus, kurių gamybos procesas arba sudėtis pašalina salmonelių riziką.
 • Visiems kiaušiniams, tame tarpe ir kiaušiniams, skirtiems daužymui t. y. kiaušiniams skirtiems kiaušinių gaminiams gaminti yra taikomas temperatūrinis režimas jų saugojimo ir transportavimo metu – po 36 val. nuo kiaušinių padėjimo, jie turi būti saugomi ne aukštesnėje nei +7° temperatūroje. Toks reikalavimas ES nėra taikomas.
 • Gamybos įmonėse gaminančiose kiaušinių gaminius skirtus JAV rinkai, kiaušiniai turi būti plaunami ir dezinfekuojami, tuo tarpu pagal ES reikalavimus tokios operacijos prieš kiaušinių daužymą nėra privalomos.

Lietuvos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inf.
Politika

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas