Skelbimai

Lietuvos pilietybės išsaugojimas vaikams – įvykdyta misija!

Lietuvos pilietybės išsaugojimo tema svarbi jau daugiau nei dešimtmetį. Pagaliau 2019 metais įvykęs pilietybės išsaugojimo referendumas visgi nesuteikė ilgai lauktos galimybės.

Tačiau dviguba pilietybė įmanoma ir apibrėžta Pilietybės įstatyme išimčių pavidalu. Pilietybės įstatyme numatomos išimtys išvykusiems iki 1990 m. kovo 11 dienos, tremtiniams, jų vaikams ir anūkams. O nuo 2015 metų galimybė išsaugoti Lietuvos pilietybę buvo suteikta ir vaikams, kurie gimimu įgijo šią pilietybę, tačiau gimė užsienyje.

Viena iš jautrių asmenų grupių, kuri buvo itin pažeidžiama buvusio pilietybės reguliavimo - vaikai. Nepilnamečiai Lietuvos piliečiai, kurie yra įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę gimimu, tačiau išvykę iš Lietuvos kartu su tėvais po 1990 m. kovo 11 d. ir kartu su tėvais įgiję kitos vals­tybės pilietybę netenkdavo Lietuvos Respublikos pilietybės.

Šie vaikai buvo diskriminuojami gretinant juos su gimimu dvigubą pilietybę įgijusiais ir užsienio piliečių įvaikintais vaikais. Tačiau vaikai, kurie yra gimę Lietuvoje ir kurie gimimu įgijo Lietuvos Respublikos pilie­tybę, tačiau kitos valstybės pilietybę įgijo vėliau kartu su tėvais, nebuvo apsaugoti. Nors šie vaikai lygiai taip pat, kaip ir įsta­tymo išimtyse numatyti vaikai, dar neturi įgiję teisinio veiksnumo ir negali patys spręsti savo pi­lietybės klausimų. Apie 200-300 vaikų kiekvienais metais prarasdavo Lietuvos pilietybę.

2019 m. lapkričio 18 d. vykusio LRS ir PLB komisijos posėdžio metu buvo pasiūlyta papildyti Pilietybės įstatymą dar viena išimtimi, leidžiančia vaikams, išvykusiems nepilnamiačiams su tėvais gyventi į užsienį, Lietuvos Respublikos piliečiams, ir įgijus kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, išlaikyti Lietuvos Respublikos pilietybę. Iki šiol buvęs teisinis reguliavimas, leidžiantis tik užsienyje gimusiems vaikams išsaugoti pilietybę, buvo diskriminacinis ir negalėjo užtikrinti lygiateisiškumo, nediskriminacijos principų.

Vidaus Reikalų Ministerijai pasiūlius Pilietybės įstatymo pakeitimą, leidžiantį visiems asmenims, gimimu įgijusiems LR pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 m įgijo ne gimdamas, turėtų teisę išlaikyti LR pilietybę, Seimas pačių 2020 metų pabaigoje pritarė vienbalsiai. Įstatymą pasirašius LR Prezidentui, šis dvigubo pilietybės išplėtimas nuo 2021 metų sausio 1 dienos įsigaliojo! Dabar VISI asmenys iki 18 metų įgiję kitos valstybės pilietybę, turės teisę turėti ne tik Lietuvos pilietybę, bet ir kitos valstybės pilietybę! Kiekvienas iš šitų jaunųjų piliečių mūsų valstybei yra svarbūs. Kiekvienas iš šių piliečių yra išsaugotas potencialas, neprarastos idėjos, protas ir kūryba, taip reikalingi Lietuvai. Išplėsdami dvigubos pilietybės atvejus pademosntravome rūpestį savo piliečiais ir jaunąja ateities karta.

Visiems kitiems, pilietybės išsaugojimas įmanomas tik sėkmingo referendum atveju. Naujoji Vyriausybė savo programoje įsipareigojo įvykdyti antrąjį referendumą dėl Konstitucijos pakeitimo daugybinei pilietybei išsaugoti. Jis galėtų įvykti kartu su 2024 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimais. Įsipareigota siekti, kad šiame referendume būtų priimtos Konstitucijos pataisos, leidžiančios išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę būnant ir kitų valstybių piliečiais dėl šeiminių, migracijos ir kitų priežasčių, tačiau nepakenkiant nacionalinio saugumo interesams.

Turime ketverius metus nuosekliam pasiruošimui, informacinei kampanijai siekiant, kad vyksiantis referendumas surinktų gausų rinkėjų būrį, kuris užtikrintų sėkmingą referendumo baigtį.
Politika

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas