Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Lietuvos kariai bus vertinami pratybose Jungtinėje Karalystėje

Vakar Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kariai išvyko dalyvauti vertinamosiose visos kovinės grupės pratybose Jungtinėje Karalystėje.

Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono nuotr.
Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono nuotr.

Pratybose dalyvaus beveik 140 karių kontingentas, besiruošiantis budėjimui Europos sąjungos kovinėje grupėje (angl. EUBG) 2016 m. antrajame pusmetyje. Į budėjimą stojantis padalinys suformuotas Ulonų bataliono II motorizuotosios kuopos pagrindu su priskirtu ginklų būriu iš Sunkiosios ginkluotės kuopos.

Kariai vyksta su pilna kovine ginkluote, kartu gabenama ir daugiau nei 20 vienetų karinės technikos – kariniai sunkvežimiai MB Unimog, šarvuotieji visureigiai HMMWV M1114.

Ginkluotės arsenale ulonai turės ne tik lengvuosius pėstininkų ginklus, tačiau ir didelę ugnies galią suteikiančią ginkluotę: visureigiuose sumontuoti sunkieji kulkosvaidžiai M2 HB QCB, automatiniai granatsvaidžiai GMG. Nešiojamos modernios prieštankinės sistemos Javelin leis efektyviai paremti pėstininkų manevrą bet kokios užduoties pratybų ar realių aktyvuotos kovinės grupės veiksmų metu.

Vertinamosios pratybos suskirstytos į kelis etapus. Solsberio vietovėje, pietų Anglijoje, atvykus ir įsikūrus pratybų dalyviams, gegužės 2 d. prasidės keturių dienų trukmės pagrindinių įgūdžių patikrinimo etapas. Jo metu kariai demonstruos turimas medicininės pagalbos teikimo, reakcijos į nesprogusius improvizuotus sprogstamuosius užtaisus, gebėjimo bendrauti su civiline aplinka žinias, gilinsis į kovos veiksmų taisykles.

Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono nuotr.

Kariai žinias įtvirtins vykdydami patruliavimo, pajėgų apsaugos užduotis. Po lengvo „apšilimo“, Lietuvos kuopa įsilies į savaitės trukmės padalinių integracijos etapą, kurio metu vykdys manevrinėms pėstininkų kuopoms būdingas užduotis: saugumo operacijas stabilizuojant situaciją rajone; gyvenvietės blokavimą ir apieškojimą ir kt.

Integracijos ciklą vainikuos Europos Sąjungos kovinės grupės persidislokavimo pratybos, kurios taps įžanga į svarbiausiąjį etapą – septynių parų itin intensyvią aktyviąją fazę. Jos metu bus tikrinamos kovinės grupės galimybės veikti tarptautinėje aplinkoje tariamos krizės vietoje, pajėgų veiksmus tiesiogiai įtakojant civilinei aplinkai ir priešiškoms ginkluotosioms pajėgoms.

Šių pratybų metu bus vertinamas Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono karių kuopos pasirengimas budėti ES kovinėje grupėje (angl. EU Battle Group, EUBG) kartu su kariais iš Airijos, Latvijos, Suomijos ir Švedijos nuo 2016 m. antrojo pusmečio. Jungtinės Karalystės vadovaujamą ES junginio pagrindą sudarys trys manevrinės pėstininkų kuopos – dvi britų ir viena iš Lietuvos.

Pratybos baigsis gegužės 24 d.

Lietuvos pajėgų indėlis į ES kovinę grupę yra antras pagal dydį po junginiui vadovaujančios Jungtinės Karalystės. Šiam ES junginiui Lietuva skiria Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono (Alytus) karių kuopą ir nacionalinį paramos elementą.

ES kovinės grupės yra aukštos parengties, greitai dislokuojamos, daugianacionalinės pajėgos, galinčios savarankiškai vykdyti operacijas ar veikti didesnės operacijos pradinėje fazėje. Vieną kovinę grupę sudaro 2 tūkst. karių, kuriuos po pusmetį budėti pajėgose rotuodamos skiria šalys narės.

Budėjimo metu kariai tarnauja savo šalyse, o jei būtų priimtas sprendimas aktyvuoti grupę, į nustatytą užduoties rajoną jie išvykti turi per 5–10 dienų ir operacijoje išsilaikyti nuo 30 iki 120 dienų. Vieną Kovinę grupę sudaro apie 1,5 tūkst. karių. Kovinės grupės operacijas gali vykdyti bet kur už ES ribų 6 tūkst. kilometrų aplink Briuselį spinduliu.

Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono nuotr.

Pirmoji Kovinė grupė pradėjo budėti 2005 m. pradžioje. Kaip numatyta koncepcijoje, nuo 2007 metų pradžios kiekvieną pusmetį budi po dvi ES kovines grupes, o tai leidžia ES vienu metu vykdyti dvi skirtingas greitojo reagavimo operacijas beveik tuo pačiu metu.

2010 m. Lietuva pusmetį budėjo ES kovinėje grupėje vadovaujamoje Lenkijos, 2011 m. – Nyderlandų, o 2013 m. – Jungtinės Karalystės. Lietuva 2013 m. budėjimui penkiašalėje ES kovinėje grupėje, kartu su Latvijos, Švedijos ir Nyderlandų kariais, skyrė lengvąją manevrinę pajėgų apsaugos kuopą iš Lietuvos kariuomenės Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono.

2015 m. pirmąjį pusmetį (sausio 1-birželio 30 d.) Lietuva kartu su Švedija, Suomija, Norvegija, Estija, Latvija ir Airija budėjo Švedijos vadovaujamoje Šiaurės kovinėje grupėje. Lietuvos indėlis - daugiau kaip 40 karių, kuriuos sudarė pėstininkų būrys iš DK Birutės ulonų bataliono, karo policininkai, karo inžinieriai, logistai, medikai ir štabo karininkai.
Politika

Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500