Skelbimai

Lietuva ir Jungtinė Karalystė Niujorke pasirašo Paryžiaus klimato kaitos susitarimą

Lietuva ir Jungtinė Karalystė, drauge su dar 158 pasaulio valstybėmis šiandien, balandžio 22 d., Niujorke pasirašo 2015 m. gruodžio 12 d. patvirtintą istorinį teisiškai privalomą visuotinį klimato kaitos susitarimą, kuris apima 195 išsivysčiusių ir besivystančių šalių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo įsipareigojimus. Tikimasi, kad be visų ES valstybių narių susitarimą pasirašys ir didžiosios ekonomikos šalys – JAV, Kinija bei kt.

Pixabay nuotr. / Lietuva ir Jungtinė Karalystė Niujorke pasirašo Paryžiaus klimato kaitos susitarimą
Pixabay nuotr. / Lietuva ir Jungtinė Karalystė Niujorke pasirašo Paryžiaus klimato kaitos susitarimą

Ambicingas ir subalansuotas susitarimas yra pirmasis XXI amžiaus daugiašalis susitarimas, kuris nustato globalių veiksmų planą siekiant išvengti pavojingų klimato kaitos padarinių, ribojant pasaulinės temperatūros didėjimą. Bus siekiama, kad temperatūra nepadidėtų daugiau kaip 2°C ir būtų siekiama 1,5°C palyginti su prieš industriniu laikotarpiu (1750 m.)

Paryžiaus klimato kaitos susitarimas – tai dvidešimties metų tarptautinių derybų rezultatas. Atsižvelgiant į ribotą šalių dalyvavimą Kioto protokole ir tai, kad 2009 m. Kopenhagoje susitarimas nebuvo pasiektas, ES, atlikdama tarptautinėse klimato kaitos derybose lyderės vaidmenį, telkė besivystančias ir išsivysčiusias šalis ambicingam visuotiniam klimato kaitos susitarimui patvirtinti, kurio rezultatas – visuotinis Paryžiaus klimato kaitos susitarimas.

Naujame klimato kaitos susitarime įtvirtinti ES ir Lietuvos pagrindiniai tikslai: visų šalių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo įpareigojantys veiksmai, ilgalaikis išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslas, užmojų padidinimo kas penkerius metus mechanizmas, skaidrumo nuostatos dėl įsipareigojimų vykdymo. Susitarime įtvirtintos ir solidarumo nuostatos, pagal kurias išsivysčiusios šalys, tarp jų ir Lietuva bei Jungtinė Karalystė, pagal konvencijoje įtvirtintus įsipareigojimus teiks finansinę paramą besivystančioms šalims. Besivystančios šalys taip pat paragintos savanoriškai prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo. 

Paryžiaus susitarimas – ne tik laimėjimas Europai, vykdančiai ambicingą klimato kaitos politiką ir siekiančiai išsaugoti jos pramonės konkurencingumą trečiųjų šalių atžvilgiu, bet ir laimėjimas pasauliniu mastu. Taip bus siekiama stabdyti klimato kaitą, gerinti oro kokybę, saugoti žmonių sveikatą, mažinti skurdą, apsirūpinti maistu ir geriamojo vandens ištekliais, išvengti nacionaliniam saugumui kylančių grėsmių dėl žmonių migracijos ir kt.
Politika

Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500