Skelbimai

Jungtinės Karalystės susitarimas su ES: pašalpų ribojimas imigrantams ir specialus šalies statusas (1)

Vasario 19 d. vėlų vakarą Jungtinės Karalystės (JK) premjerui David‘ui Cameron‘ui ir Europos Sąjungos (ES) vadovams pagaliau pavyko pasiekti susitarimą dėl JK siūlomų ES reformų ir šalies narystės sąlygų.

EPA nuotr. / Jungtinės Karalystės premjeras D. Cameron'as
EPA nuotr. / Jungtinės Karalystės premjeras D. Cameron'as

Tikimasi, jog Jungtinei Karalystei rengiantis referendumui dėl narystės ES (referendumas įvyks šių metų birželio 23 d.), pasiektas susitarimas prisidės prie britų apsisprendimo likti ES sudėtyje.

Šiame susitarime įtraukta esminė nuostata, leidžianti Jungtinei Karalystei nedalyvauti „glaudesnės sąjungos“ su kitomis ES šalimis procesuose (kitaip tariant, ES negalės priversti JK dalyvauti gilesnės politinės integracijos procesuose). Siekiant įgyvendinti šią nuostatą bus papildytos pagrindinės ES sutartys. Taip pat JK susitarime su ES įtraukti buvo įtraukti kiti svarbūs punktai:

 • Jungtinė Karalystė septynerių metų laikotarpiu galės taikyti vadinamąją „avarinio stabdžio“ taisyklę, esant išskirtinam imigracijos lygiui. Vadinamoji „avarinio stabdžio“ taisyklė reiškia, jog Jungtinė Karalystė išskirtiniais atvejais galės sustabdyti dirbantiems imigrantams mokamas pašalpas, jei šalies vyriausybė įtikins ES valstybes, jog imigrantams mokamos pašalpos tapo nepakeliamu krūviu šių valstybių socialinės gerovės sistemai. Tiesa, pašalpų ribojimai dirbantiesiems Jungtinėje Karalystėje bus taikomi tik naujai atvykusiems į šalį ir šiuo metu Jungtinėje Karalystėje gyvenančių žmonių nepalies. Pašalpų ribojimai bus taikomi konkrečiam ir baigtiniam laikotarpiui (ketveriems metams) bei palaipsniui mažės – pavyzdžiui, pirmaisiais pašalpų apribojimo metais pašalpos bus nemokamos visiškai, antraisiais – dalinai, trečiaisiais – pašalpų apribojimai bus beveik panaikinti, o ketvirtaisiais – pašalpų apribojimai turės būti visiškai panaikinti. Kaip ir buvo minėta, „avarinio stabdžio“ taisyklė šalies teisėkūroje galios septynerius metus.
   
 • Jungtinė Karalystė galės nedelsiant nutraukti mokamas pašalpas naujai atvykusių imigrantų iš kitų ES šalių vaikams, kurie gyvena užsienyje, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje dirbančių lietuvių vaikams, gyvenantiems Lietuvoje. Kol kas ši nuostata nepalies jau Jungtinėje Karalystėje gyvenančių imigrantų, tačiau nuo 2020 m. visos užsienyje gyvenantiems imigrantų vaikams mokamos pašalpos bus nutrauktos (šiuo metu tokias pašalpas gauna 34 000 šeimų, daugiau nei pusė šių pašalpų tenka Lenkijai).
   
 • Siekiant apriboti netikrų santuokų skaičių Jungtinėje Karalystėje ir kitose ES šalyse, Europos Komisija įves naujas taisykles, kurios leis riboti trečiųjų šalių piliečių laisvą judėjimą ES. Judėjimo laisvė po ES šalis bus apribota tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie iki santuokos su ES piliečiu neturėjo teisės gyventi ES. Reikia paminėti, kad iki šiol netikros santuokos Jungtinei Karalystei kėlė nemažą galvos skausmą. Pagal dabar galiojančią tvarką, trečiųjų šalių piliečiai, susituokę su Jungtinės Karalystės piliečiais, neįgyja automatiškai teisės gyventi Juntinėje Karalystėje, tačiau jei trečiųjų šalių piliečiai susituokia su bet kurios kitos ES piliečiais, jie gali laisvai atvykti ir likti gyventi Jungtinėje Karalystėje, pagal ES galiojančias laisvo judėjimo taisykles. Tikimasi, kad naujasis JK susitarimas su ES iš esmės pakeis šią nusikalstamą praktiką.
   
 • Jungtinei Karalystei bus suteiktos naujos galios sulaikyti į šalį atvykstančius įtariamus teroristus ir nusikaltėlius, net jei jų keliama grėsmė ir nėra neišvengiama. Nemažai iš Jungtinės Karalystės deportuojamų nusikaltėlių skųsdavosi Europos Žmogaus Teisių Teismui, teigdami, jog negali būti deportuojami iš JK dėl teisės į šeimyninį gyvenimą (jei deportuojamų nusikaltėlių šeima gyvendavo JK) bei kitų, neva žmogaus teises pažeidžiančių, Jungtinės Karalystės sprendimų.
   
 • Jungtinei Karalystei suteikta teisė veikti kaip „avariniam saugikliui“, siekiant apsaugoti Londono Sičio ir šalies kompanijas nuo ES finansinės diskriminacijos, kuri gali būti patirta vien todėl, jog britiškos kompanijos yra už euro zonos ribų (iki šiol britiškos kompanijos privalėjo registruoti savo būstines kitose ES šalyse).
   
 • Europos šalių vadovai taip pat suteikė papildomų garantijų ne euro zonos šalims, jog į jų nuomonę bus atsižvelgta svarstant su euro ateitimi susijusius klausimus. Tačiau didesnis ne euro zonos šalių įsitraukimas nesukurs veto teisės blokuoti euro zonai svarbių sprendimų priėmimą.
   
 • Siekiant sustiprinti ES konkurencingumą bus  mažinama biurokratinė našta smulkiam ir vidutiniam verslui, bei skatinama prekyba su trečiosiomis šalimis.
   
 • ES susitarė stiprinti nacionalinių parlamentų vaidmenį ES teisėkūroje. Bus kuriama „raudonos kortelės“ sistema, kuri leis 55 proc. ES šalių parlamentų sustabdyti teisės aktų svarstymą ES Taryboje, jei šie aktai galėtų būti veiksmingiau įgyvendinti nacionaliniame lygmenyje, nebent šie teisės aktai bus papildyti, atsižvelgiant į nacionalinių parlamentų išreikštą pagrįstą nuomonę.

Jungtinės Karalystės ir ES pasiektas susitarimas dėl reformų įsigalios tik JK gyventojams referendume priėmus sprendimą likti ES sudėtyje. 
Politika

Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500