Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

JAV profesorė siūlo sprendimą JK – „pusiau Brexit“

Kol Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybė galvoja, kaip išeiti iš susidariusios politinės aklavietės po to, kai sausio 15 d. šalies Parlamentas atmetė „Brexit“ sutartį, JAV Prinstono universiteto sociologijos ir tarptautinių santykių profesorė Kim Lane Scheppele siūlo galimą išeitį – „pusiau Brexit“.

flickr.com (Free Images) nuotr. / „Brexit“
flickr.com (Free Images) nuotr. / „Brexit“

Profesorės teigimu, jei Škotija ir Šiaurės Airija pasiliktų Europos Sąjungoje (ES), kaip „Brexit“ referendumo metu norėjo šių JK regionų rinkėjai, JK vyriausybei atsivertų žymiai platesnės galimybės sudaryti gerą „Brexit“ susitarimą

JK sudaryta iš keturių tautų, kurių dvi balsavo už pasilikmą ES, o dvi – už pasitraukimą iš ES. Anglijos ir Velso pasitraukimas iš ES bei Škotijos ir Šiaurės Airijos pasilikimas ES leistų JK vyriausybei išvengti šalies subyrėjimo, kurio tikimybė itin padidės, jei JK iš ES išsitemps Škotiją ir Šiaurės Airiją.

Toks „pusiau Brexit“ scenarijus leistų žymiai lanksčiau Anglijai ir Velsui derėtis su ES dėl pasitraukimo sąlygų, nes neliktų prieštaravimų dėl JK rankiojimosi iš jai palankių ES teisės aktų bei nepalankių ES įstatymų atmetimo.

Pasaulyje yra mažiausiai 35 valstybės ir teritorijos, turinčios specialius susitarimus su ES, įskaitant laisvą prekių judėjimą į ES šalis kartu neleidžiant laisvo žmonių judėjimo arba sutartis, numatančias laisvą prekybą be Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijos. Pasak K. L. Scheppele, jau esančių ES privilegijų ir nepriklausomybės nuo ES derinių yra be galo daug, tačiau teritorijos, kurios nori rankiotis iš ES teisės aktų privalo būti sudėtine ES valstybės dalimi, todėl JK geriausiai tiktų aukščiau minėtas „pusiau Brexit“ variantas, kai dalis šalies lieka ES, o dalis – pasitraukia.

Pavyzdžių toli ieškoti nereikia – Britanijos karūnos priklausomos teritorijos statusą turinti Meno sala (angl. Isle of Man) yra sudariusi laisvos prekybos susitarimą su ES žemės ūkio ir pagamintų prekių srityse, tačiau nėra susisaisčiusi ES teisės aktais kitose srityse. Kitas Britanijos karūnos priklausinys, Gernsis, su ES turi laisvosios prekybos susitarimą, tačiau ES piliečiai neturi teisės laisvai atvykti į Gernsį.

Siekiant įgyvendinti „pusiau Brexit“ JK pirmiausiai turėtų sustabdyti vadinamojo 50 straipsnio, numačiusio „Brexit“ pradžią, galiojimą ir pakreipti derybas su ES kita linkme.

Tiesa, įgyvendinant „pusiau Brexit“, JK Parlamentas turėtų visiems keturiems regionams (Šiaurės Airijai, Škotijai, Anglijai ir Velsui) suteikti galias savarankiškai sudaryti tarptautinius susitarimus, o visus klausimus susijusius su ES teisės harmonizavimu perleisti šių regionų administracijai. Šiuo tikslu Anglijai reikėtų susikurti savo nacionalinę administraciją – Anglijos parlamentą, kuris galėtų spręsti autonominio valdymo klausimus.
Politika

Darbo skelbimas
PHP darbo skelbimas
Darbo skelbimas
PHP darbo skelbimas
Darbo skelbimas