Skelbimai

ES šalių lyderiai įspėja: „Brexit“ sutarties projektas – dar negalutinė sutartis

Prancūzijos, Ispanijos, Danijos ir Nyderlandų vyriausybių teigimu, Jungtinės Karalystės (JK) su Europos Sąjunga (ES) suderėtas „Brexit“ sutarties projektas neturi suteikti nesąžiningų privalumų britams.

Prancūzijos Finansų ministras Bruno Le Maire pasveikino JK ir ES „Brexit“ susitarimo projektą, tačiau įspėjo, jog Paryžius labai atidžiai stebės galutinės sutarties terminus ir pasirašymo procesą. Nemažai ES valstybių susirūpinusios, jog „Brexit“ sutarties projekte ES JK suteikė pernelyg dideles nuolaidas. Prancūzija sieks, jog JK pasilikus ES muitų sąjungoje, kol bus susitarta dėl būsimų prekybos santykių, kaip tai numatyta „Brexit“ sutarties projekte, JK laikytųsi visų ES taisyklių, įskaitant mokesčių reguliavimo ir aplinkosaugos srityse. Prancūzija laikosi pozicijos, jog „Brexit“ sutartis neturi susilpninti ES bendrosios rinkos.

Nyderlandų užsienio reikalų ministras Stefas Blokas pareiškė, jog jo šalies vyriausybė labai atidžiai tirs „Brexit“ projekto tekstą, ypač laikino JK pasilikimo ES muitų sąjungos ir žuvininkystės klausimais.

Prancūzija, Ispanija, Danija ir Nyderlandai išreiškė savo susirūpinimą lapkričio 14 d. vykusiame susitikime su Europos Komisija – minėtų šalių teigimu, JK suteikta teisė pasilikti ES muitų sąjungoje be pakankamų garantijų, jog britai ateityje laikysis ES standartų bei sąžiningos konkurencijos ES kompanijų atžvilgiu.

Lapkričio 19 d. vyks ES ministrų susitikimas, kuriame gali būti pareikalauta, jog JK pasilikimo ES muitų sąjungoje kaštai būtų didesni, o JK negalėtų pasinaudoti muitų sąjungos teikiamomis galimybėmis siekiant susilpninti ES bendrąją rinką.

Priminsime, jog „Brexit“ susitarimo projekte numatoma, jog JK negali savarankiškai pasitraukti iš ES muitų sąjungos, kol ES nesutiks, jog šis pasitraukimas nereikš pasienio kontrolės tarp Airijos ir Šiaurės Airijos sugrąžinimo, o taip pat JK pasitraukimas turės atitikti visas ES taisykles. Apie tai kalbėjo ir šių metų lapkričio 15 d. atsistatydinęs JK „Brexit“ ministras Dominicas Raabas, kurio teigimu, jis atsistatydino, nes ES turės veto teisę JK pasitraukimo iš muitų sąjungos galimybei, o dabartinis „Brexit“ sutarties projektas numato platų režimą, primestą JK iš išorės (ES), be jokios demokratinės priežiūros, kaip bus taikomi įstatymai, be galimybės nuspręsti pasitraukti iš šio susitarimo.

Kitaip tariant, jei „Brexit“ sutarties projektui būtų pritarta, JK privalės laikytis visų ES taisyklių, išleistų jau po „Brexit“, pavyzdžiui, valstybės paramos, konkurencijos, aplinkosaugos, mokesčių ir darbo teisės srityse, o kai kuriais atvejais ir įtraukti ES taisykles į savo nacionalinius įstatymus.

Kai kurios ES valstybės, įskaitant Vokietiją, Prancūziją, Nyderlandus, Belgiją, Daniją, Ispaniją ir Italiją, spaudžia ES derybininkus reikalauti iš JK tvirtesnių garantijų dėl ES taisyklių laikymosi po „Brexit“.

Kai kurios iš minėtų ES šalių pasižymi dideliu žuvininkystės sektoriumi, todėl sieks, jog JK pasilikimas ES muitų sąjungoje suteiktų abipuses garantijas ES laivams mainais į tarifų ir kvotų nevaržomą JK eksportą į ES šalis. Dabartiniame „Brexit“ sutarties projekte minėto klausimo sprendimas paliekamas ateičiai.

ES šalių reikalavimai, jog JK griežčiau įsipareigotų laikytis narystės ES muitų sąjungoje tvarkos, rodo ES šalių nepasitikėjimą JK vyriausybės politika, kuri bus vykdoma po „Brexit“, ir įtarimus, jog JK prie ES pasienio gali sukurti panašią į Singapūro ekonomiką, kur vyrauja maži atlyginimai, maži mokesčiai bei silpnas ekonominis reguliavimas.
Politika

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas