Skelbimai

EK pirmininko metinė kalba: „Brexit“ nekelia grėsmės ES

Europos Komisijos (EK) pirmininkas Jean‘as-Claude‘as Juncker‘is šiandien, rugsėjo 14 d., paskelbė savo metinį pranešimą, kuriame teigė, jog Jungtinės Karalysės (JK) pasitraukimas iš Europos Sąjungos (ES) nesugriaus ES, tačiau paragino britus kuo greičiau pradėti išstojimo („Brexit“) procesą.

flickr.com (EurActiv.com) nuotr. / J. C. Juncker'is
flickr.com (EurActiv.com) nuotr. / J. C. Juncker'is

EK pirmininkas pakartojo, kad jei JK nori išsaugoti prieigą prie 500 mln. vartotojų turinčios bloko bendrosios rinkos, jai teks sutikti su ES kertiniu laisvo asmenų judėjimo principu ir JK nebus suteikta teisė rinktis.

Taip pat J. C. Juncker‘is paragino ES sparčiau formuoti bendras karines pajėgas su euopietišku štabu. JK visada priešinosi ES karinių pajėgų plėtrai, nes jos gali prieštarauti NATO interesams. Kita vertus, JK pasitraukimas iš ES gali suteikti impulsą ES kariuomenės kūrimui ir glaudesniam gynybos bendradarbiavimui tarp ES valstybių.

Pasak J. C. Juncker’io, kuriamos ES karinės pajėgos turi papildyti NATO ir neprieštarauti transatlantiniam solidarumui. Europos gynybos fondas (angl. European Defence Fund) skatintų karinius tyrimus ir jų plėtrą.

Kalbėdamas apie po “Brexit” referendumo JK padažnėjusius išpuolius imigrantų atžvilgiu, EK pirmininkas pabrėžė, jog jis niekada nesutiks su faktu, jog lenkų darbininkai yra sumušami Esekso gatvėse. Savo metinėje kalboje J. C. Juncker’is nemažai dėmesio skyrė populizmo, kilusio JK po “Brexit” referendumo, plėtrai ir Europos galimybėms gintis nuo jo.

EK pirmininkas paragino skirti daugiau dėmesio ES, kaip galinčiai suvienyti, pavyzdžiui, Kiprą, jėgai, nes ilgiausias Europos istorijoje taikos laikotarpis tapo įmanomas tik ES dėka.

Šį penktadienį, rugsėjo 16 d., Slovakijos sostinėje Bratislavoje susitiks 27 ES valstybių (be JK) vadovai, o Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujantis Donald‘as Tusk‘as prieš šį susitikimą išplatintame laiške pareiškė, jog ES turi būti nuosaiki dėl savo ambicijų, įvertinant „Brexit“. Pasak D. Tusk‘o, būtina išlaikyti sveiką balansą tarp ES valstybių narių ir ES, o šio balanso svertai slypi nacionalinėse sostinėse. ES institucijos turėtų paremti sutartus ES valstybių tikslus, o ne primetinėti savo. Šis D. Tusk‘o teiginys prieštaravo J. C. Juncker‘io pareiškimui, jog nacionaliniai valstybių interesai pernelyg dažnai iškeliami virš bendrų europinių.

Taip pat J. C. Juncker‘is savo metinėje kalboje išskyrė dar kelias svarbias temas:

Pasiūlyta išplėsti Europos strateginių investicijų fondą (angl. European Fund for Strategic Investments; ESIF) ir sukurti investicijų fondą, skirtą Afrikos reikmėms. Pernai buvo sukurtas Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), kuriuo siekiama paskatinti ilgalaikį ekonomikos augimą ir padidinti konkurencingumą. Fondas siekia padėti panaudoti viešąsias lėšas, įskaitant finansavimą iš ES biudžeto, siekiant sutelkti privačiųjų investicijų. Pagal šį projektą, iš ES biudžeto ir Europos investicijų banko numatoma skirti maždaug 21 mlrd. eurų pradinių investicijų, o per trejus metus papildomai būtų sutelkta iki 315 mlrd. eurų investicijų. Tačiau ES valstybės iki šiol atsisakė finansuoti J.-C. Junckerio planą ir tik pateikė paraiškų gauti finansavimą savo nacionaliniams projektams. Komisija tikėjosi, kad nacionalinės vyriausybės prisidės prie fondo. 

EK pirmininkas taip pat paragino ES demonstruoti didesnį solidarumą, pavyzdžiui, saugant suaugusiųjų nelydimus nepilnamečius, kurie iš trečiųjų šalių migruoja į ES. Tačiau šio solidarumo demonstravimas turi būti nuoširdus ir negali būti priverstiniu ar įgyvendinamu per prievartą.

EK pirmininkas akcentavo ES saugumo, įskaitant pasienio apsaugą, stiprinimą. Nuo šių metų spalio mažiausiai 200 pasieniečių papildomai bus nusiųsta prie išorinės Bulgarijos sienos. 
Politika

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today