Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Dėl ko užsienio lietuviui svarbu balsuoti Seimo rinkimuose?

Pastarosiomis savaitėmis tenka girdėti jau klasika virtusias frazes: „kodėl turiu eiti balsuoti“, „vis tiek niekas nepasikeis“, „išrenkami ne tie“, „visi vagys“. Labai skaudūs, bet teisingi klausimai. Tiek metų užsienio lietuviai nebuvo girdimi, matomi, o dažnai ir pavadinami negražiais epitetais. Ir nusprendę, kad valstybė bet kokiu atveju bus blogose rankose, 40-50% balsavimo teisę turinčių piliečių renkasi, apskritai, nebalsuoti.

Visgi šie rinkimai ypatingi! Pirmą kartą turime atskirą mums skirtą Pasaulio lietuvių apygardą, kurioje rinksime savo Seimo narį! Yra viltis, kad mes, išeivija, būsime tinkamai atstovaujami, būsime girdimi ir išgirsti.

Ne vienas manęs klausė, kodėl pasirinkau eiti šiuo nauju, nepažintu, sunkiu keliu.

Atsakau, jog apsisprendžiau, nes tikiu lietuvių išeivija, tikiu mumis, gyvenančiais užsienyje. Tikiu, kad visus septynerius gyvenimo metus savo energiją skyriau lietuvių bendruomenei, lietuviškumo puoselėjimui, mums rūpimų klausimų sprendimui ne veltui.

Tikiu, kad tik gyvenęs, dirbęs užsienyje geriausiai supranta emigrantus ir nutuokia, ko mums reikia ir kaip mūsų balsas gali būti girdimas, o mes matomi. Žinau, kad gavusi Jūsų balsus, turėsiu galimybę stipriai ir sąžiningai atstovauti užsienyje gyvenančius lietuvius. Turėsiu tvirtą mandatą spręsti aktualias užsienio lietuvių problemas ir tiesti tiltus tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių. Ir dirbti visos Tautos labui. Nes esame viena tauta – Pasaulio lietuviai.

Turint tik savo iniciatyvą, balsą ir išeivijos palaikymą pavyko:

 • pasiekti pilietybės išsaugojimo, įgijus kitos valstybės pilietybę referendumo įgyvendinimą;
 • atkreipti dėmesį į lituanistinio švietimo ir mokytojų paramos būtinybę;
 • nukreipti dėmesį į grįžtančius tautiečius ir jų integraciją darbo rinkoje, vaikų integraciją mokyklose, vyresnio amžiaus žmonių grįžimo baimes, verslo etiką ir verslo kūrimo Lietuvoje apsunkinimus;
 • išviešinti tautiečių išnaudojimo užsienyje problematiką ir pasiekti, kad JK pradėtų dirbti policijos atašė;
 • savo straipsniais ir pasisakymais gerinti požiūrį apie užsienyje gyvenančius lietuvius ir įsitraukti į įvairių komisijų, sprendžiančių išeivijos klausimus, veiklą.
  Tiek metų aktyviai dirbdama šiais ir kitais klausimais, būdama išeivijos dalis, žinau, ką reikia daryti svarbiausių tikslų įgyvendinimui.

O dabar svarbiausia reikia:

 • aktyviai ruoštis antram pilietybės išsaugojimo referendumui, parenkant aiškią ir tinkamą formuluotę. Tuo tarpu patvirtinant išimtimi galimybę į užsienį išvykusiems nepilnamečiams vaikams turėti kelias pilietybės;
 • patvirtinti mokinio krepšelį lituanistinėms mokykloms, socialinį draudimą ir pensijinį stažą mokytojoms, kurios dažnai dirba savanoriškais pagrindais;
 • vaikų integracija grįžus, įtraukusis ugdymas, atliepiantis visų vaikų poreikius, vieno langelio principu informacija grįžus, verslo motyvavimas ieškoti darbuotojų tarp užsienio lietuvių ir ne tik jauno amžiaus, bet nepamirštant ir vyresnio amžiaus žmonių, trumpalaikės mokestinės lengvatos priimant į darbą iš užsienio grįžus, mokestinės lengvatos kuriant verslą Lietuvoje ir biurokratinio aparato mažinimas;
 • mokymo programos turinyje turi atsirasti pamoka apie prekybos žmonėmis rūšis ir išnaudojimą. Jauni žmonės turi lavinti kritinį mąstymą ir žinoti apie neatsakingos emigracijos galimas grėsmės. Veiksminga pirminė ir antrinė teisinė pagalba nukentėjusiems žmonėms.
 • toliau mažinti atskirtį tarp „jie“ ir „mes“, įtraukiant išeiviją į sprendimų priėmimo procesus, naudojantis ekspertinė pagalba ir skatinant pilietinį aktyvumą.

Visa tai nėra rinkiminiai pažadai ar nepasiekiama svajonė. Tai aiškūs, nuosekliu ir kryptingu darbu pasiekiami tikslai, dėl kurių turime padirbėti visi kartu.

Pradėkime darbą spalio 11-ąją – ateikite, pareikškite savo valią, o aš pasistengsiu ją paversti realybe.

Dalia Asanavičiūtė.

Politinė reklama. Apmokėta iš kandidato rinkiminės sąskaitos.

Dėl ko užsienio lietuviui svarbu balsuoti Seimo rinkimuose?Politika

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas