Skelbimai

„Brexit'as“: pasirengimas Jungtinės Karalystės išstojimui be susitarimo 2019 m. spalio 31 d.

„Brexit'as“: pasirengimas Jungtinės Karalystės išstojimui be susitarimo 2019 m. spalio 31 d.

flickr.com (Bankenverband) nuotr. / ES ir JK vėliavos
flickr.com (Bankenverband) nuotr. / ES ir JK vėliavos

Likus aštuonioms savaitėms iki 2019 m. spalio 31 d. – Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo iš Europos Sąjungos dienos – šiandien Europos Komisija 6-ajame pasirengimo „Brexit'ui“ komunikate dar kartą paragino visus 27 ES valstybių narių suinteresuotuosius subjektus pasirengti JK išstojimo be susitarimo scenarijui. JK išstojimo be susitarimo scenarijus 2019 m. lapkričio 1 d., nors ir nepageidautinas, išlieka galimas, atsižvelgiant į tai, kad vis dar neaišku, ar Jungtinė Karalystė ratifikuos 2018 m. lapkričio mėn. sutartą Susitarimą dėl išstojimo, ir į bendrą vidaus politinę padėtį.

Šiandien Europos Komisija paskelbė išsamų kontrolinį sąrašą, kuris padėtų su Jungtine Karalyste prekiaujančioms įmonėms galutinai pasirengti.

Taip pat Europos Komisija šiandien:

  • pasiūlė išplėsti Europos solidarumo fondo taikymo sritį, kad, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, būtų galima padengti didelę finansinę naštą, kuri gali tekti valstybėms narėms JK išstojus be susitarimo;
  • pasiūlė užtikrinti, kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, galėtų būti remiami darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neteks darbo JK išstojus be susitarimo.

Be to, šiandien Europos Komisija pasiūlė atlikti patikslinimus šiose srityse:

  • Transporto. Europos Komisija pasiūlė pratęsti reglamento, kuriuo užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių ir keleivių vežimo keliais sektoriuje, galiojimą iki 2020 m. liepos 31 d.
  • Žuvininkystės. Europos Komisija siūlo, kad ES ir Jungtinės Karalystės žvejai 2020 m. išsaugotų prieigą prie vienas kito vandenų.
  • Biudžeto. Europos Komisija siūlo, kad JK ir JK naudos gavėjai ir toliau galėtų dalyvauti ES biudžeto programose ir gauti finansavimą iki 2020 m. pabaigos, jei JK priims dar 2019 m. nenumatytų atvejų reglamente nustatytas sąlygas ir jų laikysis, mokės 2020 m. biudžeto įnašus ir leis atlikti reikiamus auditus ir kontrolę.

Pateikiame naudingas nuorodas, kur galima rasti išsamią informaciją, kaip pasirengti JK išstojimo be susitarimo atvejui:

  • Kelionių, piliečių teisių, studijų ir vartotojų teisių informacijos suvestinės

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_19_5509
Politika

pinigai paslaugos blue
Kredito unija till 2021-03-04
pinigai paslaugos blue
Kredito unija till 2021-03-04
pinigai paslaugos blue