Skelbimai

Nepakankamas JK policijos finansavimas: daugiau nusikaltimų, mažiau suėmimų ir tikėtinos riaušės po „Brexit“ be sutarties?

Nuo 2010 m., kai Jungtinėje Karalystėje (JK) į valdžią atėjusi Konservatorių partija pradėjo įgyvendinti taupymo politiką, darbo neteko daugiau nei 20 000 policininkų – ypač smarkiai nukentėjo kaimynystės policijos (angl. neigbourhood policing) pajėgos (kai kuriuose daliniuose iš darbo buvo atleista du trečdaliai policijos pareigūnų).

flickr.com (Ernest G. Bilko) nuotr. / JK policininkas
flickr.com (Ernest G. Bilko) nuotr. / JK policininkas

Kaimynystės policija (policijos pareigūnų ir savanorių atskaitingumas vietinėms bendruomenėms bei šių bendruomenių įtraukimas į policijos veiklą) laikoma britų policijos šerdimi, kurią praradus, vietinių bendruomenių pasitikėjimą būtų labai sunku atstatyti.

2018 m. kovo mėnesio duomenimis, Anglijoje ir Velse buvo 126 000 policijos pareigūnų – istoriškai mažesnis policininkų skaičius buvo tik 2001 m. (123 474 policininkai), 1991 m. (125 453 policininkai) ir 1981 m. (116 544 policininkai).

Įdomu, jog Nacionalinio audito biuro (angl. National Audit Office; NAO) išvadose teigiama, kad JK Vidaus reikalų ministerija net nenutuokia, ar Anglijos ir Velso policijos finansavimo sistema yra tvari, o pats policijos finansavimas yra neefektyvus bei atitrūkęs nuo kintančių policijos pareigūnų poreikių.

2018-2019 m. bendras policijos reikmėms skirtas finansavimas sudaro 12,3 milijardo svarų, įskaitant 8,6 milijardo svarų, kuriuos tiesiogiai skiria JK vyriausybė, o likusi dalis surenkama iš gyventojų mokamo savivaldybės mokesčio (angl. council tax) bei kitų paslaugų, pavyzdžiui, policijos rengiamų futbolo rungtynių. Taip pat atskiras finansavimas, kurio įstatymai neleidžia mažinti, numatytas kovai su terorizmu (2018-2019 m. jis siekia 728 milijonus svarų).

Lyginant su 2010-2011 m., 2018-2019 m. policijos finansavimas vidutiniškai sumažėjo 19 proc., nors 2000-2001 m., lyginant su 2010-2011 m., jis buvo padidintas 31 proc. Tiesa, tiesioginis (gaunamas iš vyriausybės) policijos finansavimas 2018-2019 m. sumažėjo apie 30 proc., tačiau prarastą finansavimą kiek sušvelnino gyventojų mokamo savivaldybės mokesčio (angl. council tax), kuriuo dalinai finansuojama policija, didinimas. Anglijoje ir Velse policijos pajėgos 68 proc. finansavimo gauna tiesiogiai iš vyriausybės, o 32 proc. iš vietinių mokesčių. Škotijos policijos finansavimo klausimus sprendžia vietinė vyriausybė, Velse – iš dalies vietinė vyriausybė, o Šiaurės Airijoje galioja atskiri susitarimai dėl policijos finansavimai.

JK Parlamento Vidaus reikalų komiteto tyrimo duomenimis, dėl sumažėjusio policijos finansavimo ir dažno policijos naudojimo ne pagal tiesioginę paskirtį (pavyzdžiui, policija dažnai naudojama kaip vienintelė pagalbos tarnyba psichinės sveikatos klausimų sprendimui, nes kitų viešųjų tarnybų biudžetas irgi gerokai apkarpytas) nusikaltimų skaičius šalyje drastiškai padidėjo, o nusikaltėlių suėmimų – sumažėjo.

Kovos su seksualinių nusikaltimų vaikų atžvilgiu srityje policija neturi pakankamai išteklių ir tarp 10 oficialiai užregistruotų nusikaltimų įvykdomas tik vienas suėmimas (tokių nusikaltimų vien Anglijoje ir Velse kasmet užregistruojama dešimtys tūkstančių). Kitaip tariant, didžioji dalis įtariamų pedofilų, ypač veikiančių internete, išsisuka nuo tikėtino teisinio persekiojimo.

Panaši situacija vyrauja ir kovos su sukčiavimu srityje, o kai kuriose Anglijos vietovėse policijos pareigūnai net nevyksta į smulkių nusikaltimų, kur padaryta žala siekia mažiau nei 100 svarų, vietas – dažnai tarp tokių nusikaltimų patenka vagystės iš parduotuvių ir automobilių.

Tarp kitų įdomių statistinių duomenų galima aptikti faktų, jog 2018 m. pradžioje kaltinimų pateikimas įtariamajam vidutiniškai užtrukdavo 18 dienų arba 4 dienomis ilgiau nei 2016 m. pradžioje. 2016-2017 m. suėmimų skaičius siekė 14 suimtų įtariamųjų kiekvienam 1 000 gyventojų, nors dar 2014-2015 m. tokių suėmimų buvo 17 kiekvienam 1 000 gyventojų. Sumažėjusį suėmimų skaičių reikia vertinti tame kontekste, jog nusikaltimų skaičius padidėjo, tačiau sumažėjo policijos reagavimas į įvairius nusikaltimus – pavyzdžiui, nuo 2010 m. sumažėjo vairuotojų girtumo patikra alkoholio matuokliais, vairuotojams skiriamų baudų ir įkalinimų už narkotikų kontrabandą bei turėjimą. Be to, lyginant su 2016 m. pradžia, 2018 m. pradžioje padidėjo policijos darbu nepatenkintų nusikaltimų aukų skaičius, kuris per minėtą laikotarpį išaugo nuo 29 iki 33 proc. (nusikalstamumo lygį įvairiose JK vietovėse galite pasitikrinti čia).

Dėl nepakankamo policijos finansavimo kenčia ir viešosios tvarkos palaikymas. West Midlands Policijos federacijos pirmininko Richardo Cooke teigimu, policijos pareigūnai, taupydami laiką ir išteklius, dažnai priversti toleruoti nepriimtiną visuomenės narių elgesį – pavyzdžiui, 2018 m. pabaigoje, švenčiant Naujųjų metų išvakares, West Midlandse nebuvo suimtas nei vienas viešumoje nuo alkoholio apsvaigęs ir rimčiau įsisiautėjęs asmuo, nors gelbėjimo tarnyboms Naujųjų metų sutikimas buvo vienas užimčiausių laikotarpių. Pasak policijos vadovų, išteklių ir pareigūnų stoka vis toliau nustumia nepriimtino elgesio netoleravimo ribą.

Be to, įgyvendindama taupymo politiką, JK vyriausybė nusprendė visus sulaikomus įtariamuosius perkėlinėti į pagrindinius sulaikymo centrus, esančius didžiuosiuose miestuose, o ne laikyti juos vietinėse policijos nuovadose. Centralizuota įtariamųjų sulaikymo sistema lėmė tai, jog dauguma policijos pareigūnų priversti gaišti laiką gabendami sulaikytus įtariamuosius į/iš specializuotų sulaikymo centrų, pavyzdžiui, iš Walsall miesto, kuriame nebeliko specializuotos įtariamųjų kalinimo įstaigos, į Oldbury ar kitus miestus.

Be jau minėto nepakankamo finansavimo, JK policijos darbą apsunkina ir skirtingos policijos duomenų bazės, kurios dažnai tarpusavyje būna nesuderintos/nesuintegruotos ir dėl programinės įrangos kaltės nestabiliai veikia. Pavyzdžiui, devynių skirtingų Anglijos ir Velso policijos pajėgų pareigūnai linkę skųstis kriminalinės žvalgybos duomenų dalijimosi programa „Athena“, kuri nuolat „nulūžta“ ir „pakimba“, ypač tais atvejais, kai policijos pareigūnai minėtą programą naudoja baudžiamųjų bylų perdavimui prokurorams. Dėl programinės įrangos trikdžių ir sudėtingumo policijos pareigūnai praranda brangų laiką, skirtą įkalčių surinkimui ir pateikimui, todėl neretai įtariamiesiems kaltinimai net nepateikiami – nuo 2017 m. gruodžio iki 2018 m. lapkričio „Athena“ iš viso neveikė net 72 valandas, o dokumentų pildymas naudojantis šia programa yra itin sudėtingas ir daug laiko reikalaujantis procesas.

Taip pat JK vietinės savivaldybės ir policijos vadovai nuogąstauja dėl galimų riaušių, galinčių kilti, jei šalis pasitrauks iš Europos Sąjungos be jokios sutarties. Ypač bijoma 2011 m. rugpjūčio 6-11 d. masinių riaušių pasikartojimo, kai dėl rugpjūčio 4 d. Londono policijos nušauto Marko Duggano mirties protestuojančių žmonių sukeltos riaušės per kelias dienas išplito Londone, Birmingame, Notingame, Bristolyje, Lesteryje, Mančesteryje ir Liverpulyje. Dėl tuometinių riaušių buvo suimta daugiau nei 1 000 žmonių. Įvertinant tai, jog tikėtino „Brexit“ be sutarties pasekmės bus jaučiamos visoje šalyje (nuo dešimtis kilometrų siekiančių automobilių eilių pasienyje, iki maisto prekių ir vaistų trūkumo), dėl nepakankamo finansavimo smarkiai sumažėjusio policininkų skaičiaus gali neužtekti efektyviam masinių neramumų užkardymui, nors policijos vadovai jau turi paruošę planus, ką daryti masinių riaušių „Brexit“ be sutarties atveju.

JK parlamentarai paragino Vidaus reikalų ministeriją iki 2019 m. vasario pabaigos peržiūrėti policijos veiklą siekiant, jog 43 Anglijos ir Velso policijos pajėgos glaudžiau tarpusavyje bendradarbiautų ir sutelktų turimus išteklius. Taip pat JK Parlamentas siūlo sustiprinti policijos pareigūnų bendradarbiavimą su kitomis vyriausybinėmis institucijomis bei Nacionaline sveikatos tarnyba (NHS) ir sukurti nacionalinę policijos tarybą, kurioje būtų atstovaujamos visos pagrindinės viešojo sektoriaus institucijos.

2018 m. lapkričio pabaigoje JK vyriausybė pažadėjo padidinti policijos finansavimą 2019 m. 970 milijonų svarų, tačiau toks vyriausybės sprendimas nedelsiant sulaukė didžiulės kritikos dėl pernelyg mažos sumos, kuri iškart bus „suvalgyta“ dėl padidėjusių pensijų ir infliacijos kaštų. Kitaip tariant, didinamą Anglijos ir Velso policijos finansavimą JK vyriausybė sieja su gyventojų mokamo savivaldybės mokesčio (angl. council tax), iš kurio dalinai finansuojamos policijos pajėgos, didinimu, tačiau surinktomis papildomomis lėšomis pirmiausiai bus dengiami infliacijos kaštai (įskaitant ir pensijų didinimą) ir tik tuomet likusios lėšos galės būti panaudotos papildomų policijos pareigūnų samdymui bei kovai su nusikalstamumu.

Pasak įvairių JK vietovių vadovų, vyriausybė žadamas papildomas finansavimas tėra tik maža dalis nuo 2010 m. apkarpyto policijos finansavimo – tokios nuomonės laikosi tiek Londono meras Sadiqas Khanas, tiek West Midlands policijos komisaras Davidas Jamiesonas, kurio teigimu, jo vadovaujamoms policijos pajėgų finansavimas nuo 2010 m. buvo sumažintas 175 milijonais svarų, darbo neteko mažiausiai 2 000 pareigūnų, o siekiant išlaikyti dabartinį policininkų skaičių reikėtų bent 25,6 milijono svarų, nors vyriausybė pažadėjo skirti tik 15,9 milijono svarų.

Londono meras Sadiqas Khanas pareiškė, jog neskyrus papildomo finansavimo, Londono policijos pareigūnų skaičius sumažės keliais tūkstančiais (iki 26 800 žmonių) ir bus mažiausias nuo 2002 m. Pasak Londono mero biuro, Londono policijai iki 2022 m. papildomai reikia 335 milijonų svarų, o būtinas Londono policijos finansavimas viršija prognozuotų reikmių finansavimą mažiausiai 10 milijonų svarų, nors į prognozes buvo įtrauktas 5,1 proc. padidintas policijos finansavimas, gaunamas iš savivaldybės mokesčio (angl. council tax). Pasak Londono mero, jei JK sostinės policija toliau bus priversta mažinti finansavimą, bus žymiai sunkiau kovoti su sparčiai didėjančiu smurtinių nusikaltimų skaičiumi. Prie nusikalstamumo plėtros prisideda sumažėjęs vyriausybinis policijos ir jaunimo tarnybų finansavimas.
Nusikaltimai ir nelaimės

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today