Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

JK savivaldybės nesąmoningai padeda nusikaltėliams išnaudoti vaikus?

Jungtinės Karalystės (JK) Parlamento tyrimo duomenimis, šalies savivaldybės dažnai nesąmoningai padeda narkotikus platinančioms gaujoms ir kitiems nusikaltėliams išnaudoti vaikus, kai vaikai išsiunčiami į globos namus, esančius iki 100 mylių (161 kilometro) nuo jų ankstesnės gyvenamosios vietos. Tūkstančiai toli nuo namų esančiuose globos namuose atsidūrusių vaikų tampa pedofilų ir narkotikus platinančių gaujų traukos objektais.

www.peakpx.com nuotr. / Sustabdykite smurtą prieš vaikus
www.peakpx.com nuotr. / Sustabdykite smurtą prieš vaikus

Minėtas parlamentinis tyrimas buvo atliktas remiantis statistiniais duomenimis apie pabėgusius ir dingusius be žinios vaikus bei suaugusius.

Tyrime teigiama, jog vaikų ir jaunuolių išnaudojimo tikimybė smarkiai padidėja, kai jie atsiduria toli nuo savo gyvenamosios vietos. Dažnai vaikų ir jaunuolių įtraukimas į nusikalstamą veiklą baigiasi jų dingimu be žinios.

Nusikaltėlių gaujos narkotikus platina iš didžiųjų miestų į mažus miestelius ir kaimus, o vaikais naudojasi kaip narkotikų ir pinigų kurjeriais.

Labdaros organizacijos „Children‘s Society“ teigimu, parlamentinis tyrimas šiuo klausimu turėtų paskatinti vietines ir nacionalines institucijas imtis skubių veiksmų dėl sprendimų perkelti vaikus peržiūros.

Nepaisant šalies vyriausybės pažadų kovoti su vaikų perkėlimu į kitas vietas, tokių atvejų skaičius tik didėjo nuo 2012 m., kai parlamentarai pirmą kartą iškėlė šį klausimą. 2018 m. net 64 proc. globos namuose esančių vaikų gyveno už savo ankstesnės gyvenamosios vietos ribų – nuo 2012 m. tokių vaikų padaugėjo 46 proc.

Parlamentarų tyrime taip pat pabrėžiami atvejai apie vis labiau dažnėjantį jaunuolių (16 metų ir vyresnių) išsiuntimą į nereguliuojamas, pusiau nepriklausomas gyvenamąsias vietas, kurios skirtingai nuo vaikų namų nėra tikrinamos.

Policija susirūpinusi, kad 16 m. ir vyresnių vaikų netikrinamos gyvenamosios vietos skatina šių vaikų izoliaciją bei nusikaltėlių siekius išnaudoti tokius vaikus seksualiniais ar nusikalstamais tikslais.
Nusikaltimai ir nelaimės

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today