Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Užsienio lietuviams pabrango konsuliniai mokesčiai

Nuo gruodžio padidėjo įkainiai už konsulines paslaugas, lietuviams teikiamas užsienyje. Šis sprendimas papiktino užsienio lietuvių išrinktą Seimo narę Dalią Asanavičiūtę, ji prašo paaiškinti, kodėl paslaugos brangsta.

Nauji konsulinio mokesčio dydžiai patvirtinti spalio 7-osios Lietuvos vyriausybės nutarimu.

Penktadienį Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Dalia Asanavičiūtė dėl to viešai kreipėsi į laikinai pareigas einantį Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir laikinąjį užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių.

Seimo narė pažymi, kad konsuliniai mokesčiai už Lietuvos Respublikos piliečiams teikiamas konsulines paslaugas ir anksčiau buvo gana dideli, tačiau naujuoju nutarimu konsulinių paslaugų kainos dar padidintos nuo 20 iki 50 procentų, pavyzdžiui, konsulinių veiksmų, atliekamų išvažiuojamųjų misijų metu, kaina išaugo net 50 procentų.

„Užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai, norintys gauti konsulines paslaugas, diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose yra priimami tik iš anksto užsiregistravę, o priėmimo gali tekti laukti ilgiau nei du mėnesius. Karantino metu daugelyje užsienio valstybių konsulinių paslaugų teikimas iš viso buvo nutrūkęs.

Nesuprantama, kodėl yra didinamas konsulinis mokestis už paslaugas, nors teikiamų konsulinių įstaigų paslaugų kokybė ir prieinamumas nėra gerinamas“, – teigia parlamentarė D. Asanavičiūtė, anksčiau vadovavusi JK lietuvių bendruomenei.

Viešame kreipimesi D. Asanavičiūtė prašo paaiškinti, kokiu pagrindu vyriausybė priėmė sprendimą padidinti konkrečius konsulinio mokesčio dydžius, ir informuoti, ar planuojama ateityje gerinti konsulinių paslaugų prieinamumą Lietuvos piliečiams, gyvenantiems užsienyje.

KONKREČIŲ KONSULINIO MOKESČIO DYDŽIŲ SĄRAŠAS

1. Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas 100 eur.

2. Laikino paso išdavimas 50 eur.

3. Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas 25 eur.

4. Santuokos įregistravimas 100 eur.

5. Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:

5.1. santuokos įrašą liudijančio išrašo 5 eur.

5.2. gimimo įrašą liudijančio išrašo Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą. 5 eur.

5.3. mirties įrašą liudijančio išrašo Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį. 5 eur.

6. Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 išdavimas 5 eur.

7. Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas 30 eur.

8. Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų 20 eur.

9. Konsulinių pažymų išdavimas 30 eur.

10. Notarinių veiksmų atlikimas:

10.1. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas 50 eur.

10.2. sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas 100 eur.

10.3. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas 10 eur. (už puslapį)

10.4. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas 10 eur.

10.5. dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimas 30 eur. (už puslapį)

10.6. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas 30 eur.

10.7. asmeninio testamento priėmimas saugoti 50 eur.

10.8. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas 30 eur.

10.9. jūrinio protesto priėmimas 100 eur.

10.10. dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas 10 eur.

11. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille) 20 eur. (už vieną dokumentą)

12. Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais 20 eur.

13. Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas 30 eur. (per mėnesį)

14. Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas 50 eur.

15. Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas:

15.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas 100 eur.

15.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas 60 eur.

16. Dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimas ir perdavimas 160 eur.

17. Prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimas ir sprendimų dėl jų priėmimas 120 eur.

18. Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius).

19. Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą.
Naudinga žinoti

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas