Skelbimai

Pradedančios eiti į mokyklą mergaitės yra 2 kartus protingesnės už berniukus

Pradėję eiti į mokyklą berniukai nuo mergaičių atsilieka beveik per pus, teigia tyrimas.

public-domain-image.com
public-domain-image.com

Saugokit vaikus (angl. Save the Children) teigia, kad ketvirtadalis Anglijoje gyvenančių berniukų – beveik 90 000 – atėję į pradedamąjį kursą (angl. reception class) nesugeba pasakyti rišlaus sakinio ar vykdyti mokytojų nurodymų.

Bristolio universiteto parengta šio reiškinio studija teigia, kad tokie vaikai niekada taip ir neprisiveja savo bendraklasių.

Švietimo ministerijos atstovas spaudai teigė: „Mes daug investuojame į pirmąsias mokyklų klases“.

Tyrimas palygino mergaičių ir berniukų kalbos ir komunikacijos sugebėjimus Ankstyvųjų metų pagrindo formavimo fazės (angl. Early Years Foundation Stage – EYFS) įvertinime.

Šis patikrinimas vykdomas kiekvieno pradedamojo kurso pabaigoje. Jį privalo atlikti visi Anglijos mokiniai.

Tikrinamas vaikų sugebėjimas klausytis ir aiškiai reikšti savo nuomonę, parodyti, kad pašnekovo klausomasi.

Vystymosi skirtumai?

Vaikai turėtų sugebėti išgirsti paprastos situacijos pasakojimą ir atsakyti į klausimus „kaip?“ ir „kodėl?“.

Per praėjusius metus 25% berniukų, lyginant su 14% mergaičių, nesugebėjo įvykdyti šios užduoties.

Skirtumas gerokai išaugo šiuos skaičius palyginus su nemokamą maitinimą gaunančių vaikų rezultatais  – užduoties įvykdyti nesugebėjo 38% berniukų ir 23% mergaičių.

Tyrimas parodė, kad visoje Anglijoje nėra nė vienos zonos, kur kalbos ir komunikacijos atžvilgiu berniukai būtų pranašesni už mergaites.

Didžiausias skirtumas tarp berniukų ir mergaičių buvo nustatytas Šv. Elenos mokykloje, Merseyside – ten nustatytų reikalavimų neatitiko 31% berniukų ir 14% mergaičių.

Mažiausias skirtumas buvo Richmond upon Thames‘e. Ten keliamų reikalavimų neatitiko 11% berniukų ir 6% mergaičių.

Tyrėjai nesugebėjo nustatyti, kodėl tarp jų atsirado toks didelis skirtumas. Jie spėja, kad tai galėtų būti biologinių skirtumų, išsivystymo laipsnio ar socialinių procesų išdava.

Nepaisant to, cituojami ir ankstesni tyrimai, teigiantys, kad mergaitės lengviau išvysto savo elgseną ir bruožus – atkaklumą, savarankiškumą ir lankstų mąstymą, leidžiančius joms lengviau mokytis.

Taip pat pabrėžiama, kad mergaitės lenkia berniukus visose mokymosi sferose ir pakopose.

„Žlugusi karta“

Tyrimas baigiamas išvada: „Negalime laukti, kad palankių sąlygų mokytis neturintys vaikai gautų reikiamą pagalbą tik atėję į mokyklą“.

„Šiuo metu daugelis jų jau yra atsilikę nuo bendraklasių, o tai darys neigiamą įtaką jų vaikystei, mokslo pasiekimams ir ateities pasirinkimams“.

„Privalome investuoti į jų mokymą nuo pat mažens, vadovaujamą mokytojų ir palaikomą savo darbą išmanančių darbuotojų, ypač skurdžiose ir problemiškose zonose“.

Saugokit vaikus neturto skyriaus direktorius Gareth‘as Jenkins‘as teigė: „Per daug vaikų, o ypač berniukų, Anglijoje nesulaukia deramo dėmesio. Jie taip ir lieka be paramos, kuri galėtų atskleisti jų potencialą“.

„Jie atsilieka net nepradėję eiti į mokyklą, o tai automatiškai griauna jų gyvenimus“.

„2016-aisiais metais tai – nepriimtina. Žlunga visa berniukų karta“.

Atsakydamas į šį tyrimą, Švietimo ministerijos atstovas spaudai pareiškė: „Darbo rinka šiuo metu sulaukė daug kvalifikuotų darbuotojų ir išsilavinusių absolventų. Jų įvertinimai – gerai ir puikiai“.

„Ši investicija jau atsiperka – paskutinių apklausų duomenimis daugiau nei 80% vaikų, būdami 5 metų, pasiekė numatytą kalbos ir komunikacijos lygį, bet su šiuo sektoriumi bus dirbama ir toliau, iki tol, kol kiekvienas vaikas gaus aukštos kokybės išsilavinimą, kurio nusipelno“.
Mokslas

Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500