Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Išleistas iliustruotas lietuvių-anglų patarlių žodynas

Vilniaus universitetas kartu su leidykla „Pamėginčius“ išleido naują žaismingą ugdymo priemonę – iliustruotą lietuvių-anglų patarlių žodyną vaikams „Kol gyveni, tol ir mokaisi. Live and Learn“, autorė Vilniaus universiteto dėstytoja Rasa Bačiulienė. Knygą sudaro lietuvių ir anglų patarlės, kurias iliustravo moksleiviai iš Lietuvos ir Jungtinės Karalystės.

Kiekvienos patarlės reikšmė paaiškinta, patarlės papildytos variantais. Knygoje žaismingai pateikiamos lietuviškos patarlės ir jų atitikmenys anglų kalba. Iliustruotas žodynas puikiai tinka ne tik mokantis gražiai kalbėti lietuvių kalba, bet ir geidaujantiems turtinti anglų kalbos žinias.

Šis leidinys yra tarptautinio patarlių projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi. Live and Learn“ rezultatas. Vilniaus universitetas kartu su Vakarų Anglijos universitetu (University of West of England, JK) į projektą įtraukė ir moksleivius iš penkių mokyklų Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje. Projekto rėmuose Lietuvos moksleiviai piešė lietuviškas patarles, o jų angliškus atitikmenis iliustravo britų vaikai.

Patarlės yra tradiciniai posakiai, atspindintys kalbos turtingumą ir tautos charakterį, atskleidžiantys tautos savitumo išraišką. Todėl patarlių perteikimas jaunajai kartai yra labai svarbi ugdymo priemonė. Projektu siekta, skatinant moksleivių kūrybinę veiklą, per piešinius vaikus mokyti patarlių, akinti jų kūrybinį interpretavimą ir suvokimą. Be to, norėta palyginti, kaip tą pačią patarlę interpretuoja ir supranta vaikai Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje. Taip pat skatinti vaikus vaizdingai kalbėti gimtąja kalba ir turtinti kalbos žinias, kartu mokytis svetimos kalbos ir ją tobulinti per kūrybinę išraišką, ypač akinti emigravusius ir jų vaikus išsaugoti ir puoselėti gimtąją kalbą, palaikyti lietuvišką kultūrą ir tautinę tapatybę.

Šis projektas - ne tik puiki priemonė, skatinanti puoselėti lietuvių kultūrą ir gimtąją kalbą, bet ir puikus tarptautinio ir tarpkultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys, kurio rezultatas sugulė į šaunų iliustruotą lietuvių-anglų patarlių žodyną.

Leidinį galima užsisakyti parašius adresu: info@pamegincius.lt
Mokslas

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas