Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Karantinas: Lietuva užsidaro trims savaitėms

Lietuvoje nuo šeštadienio, lapkričio 7-osios, trims savaitėms įvedamas visuotinis karantinas. Karantino metu nedirbs barai, kavinės, restoranai, kino teatrai, muziejai, pamokos vyresniesiems moksleiviams ir studentams vyks nuotoliniu būdu.

Beatričė Zujevaitė/realisbeautifulstock.lt nuotr.
Beatričė Zujevaitė/realisbeautifulstock.lt nuotr.

Karantino režimas truks iki lapkričio 29 dienos pabaigos.

„Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę Covid-19 situaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, atsižvelgiant į medikų, ekspertų siūlymus, siūlome Vyriausybei skelbti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną“, – vyriausybės posėdyje kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Privalomos kaukės

 • Vyresni nei 6 metų amžiaus asmenys viešose vietose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir pilnai dengia nosį ir burną. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, kai jie sportuoja atviroje erdvėje, aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams.
 • Taip pat kaukės nebūtinos paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke; neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį.
 • Kaukės neprivalomos už gyvenamosios vietovės ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus šeimos narius.

Apribojimai bendraujant

 • Viešose vietose asmenys gali burtis ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų.
 • Laidotuvėse gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų.
 • Rekomenduojama riboti artimą kontaktą su kitų šeimų ar namų ūkių nariais arba susitikti ne daugiau nei dviejų šeimų ar namų ūkių nariams dėvint kaukes.
 • Viešajame transporte leidžiama užimti tik sėdimas vietas, išlaikant saugų 1 metro atstumą tarp keleivių.
 • Keliauti tarp savivaldybių nedraudžiama, tačiau rekomenduojama to nedaryti.

Apribojimai verslui

 • Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų veikla, išskyrus maisto teikimą išsinešti. Parduotuvėse, prekybos centruose, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose ir teritorijose šalia jų turi būti užtikrinamas 10 kv. metrų prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo bei užtikrinamos higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.
 • Kirpyklos, grožio salonai ir kitos paslaugų teikimo įstaigos gali veikti, laikydamosi saugumo reikalavimų. Paslaugų teikimo vietose turi būti užtikrinamas 10 kv. metrų paslaugos teikimo plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo.
 • Stabdoma sporto klubų, baseinų, SPA centrų veikla, draudžiami šokių, dainavimo ir kiti kontaktiniai užsiėmimai, masažo kabinetų, išskyrus medicinines procedūras, veikla.
 • Sportuoti kartu leidžiama tik vienos šeimos ar šeimos ūkio nariams arba ne daugiau nei dviem asmenims, išlaikant saugumo reikalavimus.
 • Viešbučių veikla užtikrinant saugumą leidžiama, išskyrus viešąjį maitinimą ir kitas grupines paslaugas, maistą galima tik pristatyti svečiams į kambarius arba duoti išsinešimui.
 • Stabdoma muziejų, teatrų, kino teatrų veikla, įstaigoms leidžiama teikti nuotolines paslaugas. Bibliotekos gali veikti, užtikrindamos klientų saugumą. V
 • Viešojo, sektoriaus darbas turi vykti nuotoliniu būdu, išskyrus išimtis, kai veiklos neįmanoma vykdyti per nuotolį.
 • Privačiam sektoriui dirbti nuotoliniu būdu rekomenduojama.

Apribojimai renginiams

 • Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku.
 • Aukšto meistriškumo sporto varžybos gali vykti tik be žiūrovų.
 • Religines apeigas rekomenduojama organizuoti nuotoliniu būdu arba tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų (užtikrinamas 10 kv. metrų plotas vienam asmeniui ir laikomasi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių), arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.
 • Rekomenduojama atsisakyti asmeninių švenčių, išskyrus laidotuves – jose gali dalyvauti iki 10 artimųjų ir giminaičių.

Apribojimai ugdymui

 • Ugdymas darželiuose ir pradinėse klasėse toliau gali vykti įprastiniu būdu. Draudžiama reikalauti pateisinti nelankytas darželio dienas. Jei kyla rizika dėl galimo viruso plitimo, darželių ir pradinių klasių veikimas gali būti nedelsiant stabdomas.
 • Ugdymas mokyklose vykdomas nuotoliniu būdu arba derinant nuotolinį su kasdieniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse.
 • Profesinis ir aukštasis mokslas bent iš dalies vyks per nuotolį. Profesinis mokymas, išskyrus pirminį profesinį mokymą vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, ir aukštojo mokslo studijos (ar jų dalis) vyks nuotoliniu būdu, užtikrinant atskirai nustatytas sąlygas.
 • Neįgaliųjų dienos centrai gali veikti užtikrinant saugumą.

Apribojimai sveikatos priežiūros įstaigoms

 • Sveikatos apsaugos įstaigos privalo užtikrinti skubią pagalbą, COVID-19 ligonių diagnostiką, gydymą ir izoliaciją, planinę neatidėliotiną pagalbą, įstaigos gali riboti planines paslaugas.
 • Privačių gydymo įstaigų paslaugos nedraudžiamos. Draudžiamas pacientų lankymas, išskyrus įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14 metų ir gimdyvių lankymą.

Lietuva užsidaro

 • Valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas: Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės, Andoros, Monako, San Marino ir Vatikano piliečiams. Taip pat užsieniečiams, kurie turi teisę gyventi Lietuvoje, asmenims, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams.
 • Išimtis taikoma ir į Lietuvą dirbti atvykstantiems sveikatos priežiūros specialistams, sportininkams, menininkams, žurnalistams, atvykstantiems studentams.
tv3.ltKoronavirusas

Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500