Skelbimai

Tyrimas: kaip Lietuvą ir lietuvius vertina užsieniečiai

Lietuva vertinama palankiai, tačiau apie ją nepakankamai žinoma, trūksta atpažįstamumo, formuojamo tikslinėmis rinkodaros priemonėmis – tik 28 proc. apklaustųjų užsieniečių žinojo apie Lietuvą daugiau nei jos pavadinimas ir geografinė vieta. Lietuvos gyventojai vertinami už išskirtinius charakterio bruožus – svetingumą, darbštumą, sumanumą, imlumą inovacijoms ir gebėjimą prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Tokius duomenis atskleidė pirmą kartą šalies istorijoje atliktas Lietuvos žinomumo ir reputacijos tyrimas. Tyrimas atliktas Lietuvoje ir 14 tikslinių užsienio šalių.

pixabay.com nuotr. / Lietuva
pixabay.com nuotr. / Lietuva

Kokybinis ir kiekybinis tyrimas atliktas 2019 m. sausio – spalio mėnesiais 7 šalyse: Vokietijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Izraelyje, Norvegijoje ir Prancūzijoje. Dar 7 šalyse – Estijoje, Latvijoje, Danijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kinijoje bei Japonijoje – atliktas kokybinis tyrimas (giluminiai interviu) su ekspertais.

https://lrvk.lrv.lt nuotr. / Tyrimas

Kokybinis ir kiekybinis tyrimas atliktas ir Lietuvoje, siekiant išsiaiškinti, kaip patys lietuviai vertina savo šalį, su kokiomis vertybėmis šiandien save tapatiname.

Tyrimais buvo siekta nustatyti Lietuvos žinomumą ir vertinimą per atskiras sritis (turizmą, eksportą, užsienio ir vidaus politiką, investicijas ir imigraciją, kultūrą ir paveldą, gyventojus) kiekvienoje tikslinėje užsienio šalyje ir Lietuvoje, taip pat siekta atskleisti lietuvių tapatybę sudarančius elementus.

Pagrindiniai šalies žinomumą užsienyje formuojantys veiksniai: turizmas, šalies kultūra ir paveldas, žmonės. Matomas ir Lietuvos indėlis tarptautinėje politikoje. Lietuva, palyginti su Estija ir Latvija, atrodo patrauklesnė potencialiems investuotojams. 75 proc. apklaustųjų didžiuojasi būdami Lietuvos piliečiais. 73 proc. pritaria, kad Lietuva padarė didelę pažangą nuo nepriklausomybės atkūrimo laikų.

Tyrimo išvadose pažymima:

  1. Lietuvos įvaizdis tirtose šalyse yra geras, tačiau žinomumas nedidelis. Lietuvai trūksta atpažįstamumo, formuojamo per komunikacijos turinį. Žinomumą Europoje rekomenduojama stiprinti Prancūzijoje ir JK.
  2. Tirtose šalyse Lietuvos žinomumas stipriausias per turizmo, gyventojų bei kultūros dimensijas.
  3. Užsienio šalių gyventojai Lietuvą priskiria Baltijos šalims ir Rytų Europai, lietuviai norėtų būti matomi Baltijos regiono ir Europos dalimi.
  4. Tyrimas parodė, kad ¾ Lietuvos gyventojų didžiuojasi, būdami Lietuvos piliečiais ir pritaria, kad Lietuva padarė didelę pažangą nuo Nepriklausomybės atkūrimo laikų. 51 proc. mano, kad gyvenimas per pastaruosius 5 metus Lietuvoje pagerėjo. Visgi kai lyginame save su kaimyninėmis šalimis (Latvija, Estija, Lenkija), vertiname save prasčiau.
  5. Lietuviai yra tradicijas saugantys žmonės, kurie gana sunkiai įsileidžia vertybines naujoves. Mūsų atrama – šeima ir gamta – jose randame užuovėją, palaikymą. Lietuviai džiaugiasi gyvendami švarioje, saugioje šalyje, ir šiuo metu labiausiai rūpinasi gyvenimo kokybe, materialine gerove ir finansiniu saugumu.
  6. Tautos darbštumą, sumanumą bei imlumą inovacijoms mato ir patys lietuviai, ir užsieniečiai. Visgi stokojame lyderystės ir pasitikėjimo savo jėgomis, dažnai lyginamės su kitais.
  7. Lietuvos ir užsienio ekspertų nuomone, galimos Lietuvos įvaizdžio komunikacijos kryptys – novatoriška ir pažangi aukštųjų technologijų šalis; Lietuva – mylinti ir globojanti gamtą; Lietuva – sveikatingumo šalis.
https://lrvk.lrv.lt nuotr. / Tyrimas https://lrvk.lrv.lt nuotr. / Tyrimas https://lrvk.lrv.lt nuotr. / Tyrimas https://lrvk.lrv.lt nuotr. / Tyrimas

Paskutinis Lietuvos žinomumo tyrimas, mažesnės apimties, buvo atliktas 2006 metais – nuo to laiko šalis nematavo žinomumo ir reputacijos pokyčio. Kitos šalys, siekdamos stebėti šalies žinomumo ir reputacijos kitimą, tyrimus atlieka nuolatos.

Tyrimas finansuojamas ES investicinių fondų lėšomis, įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijos projektą „Vieningos į rezultatus orientuotos informavimo sistemos apie Lietuvą sukūrimas“.

Šalys, kuriose atliktas tyrimas, buvo atrinktos bendradarbiaujant su mūsų šalies institucijomis ir asocijuotomis verslo struktūromis. Siekta, kad pasirinktos tikslinės rinkos užsienyje atitiktų daugumos institucijų ir asocijuotų verslo struktūrų interesus.

Tyrimo metu kiekybiškai apklausta 8 000 respondentų, atlikta 50 giluminių interviu, ekspertinėse darbo grupėse dalyvavo 50 rinkodaros profesionalų – verslo, turizmo, meno, kultūros, mokslo ir kitų sričių atstovų. Lietuvos gyventojų diskusijose dalyvavo 120 respondentų iš 9 miestų.

Plačiau su tyrimu galite susipažinti čia.
Įvairenybės

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today