Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Naktį persuksime laikrodžius

Naktį iš kovo 28-osios į 29-ąją įvedamas vasaros laikas.

Laikrodis sukamas vieną valandą į priekį paskutinį kovo sekmadienį 1 val. Jungtinės Karalystės laiku.

Pastaruoju metu svarstoma laiko keitimo atsisakyti, manoma, jog ši taisyklė Europos Sąjungoje bus panaikinta 2022 metais, o Jungtinėje Karalystėje – dar anksčiau.

Vasaros laiko paskirtis – efektyviau išnaudoti dienos šviesą.

Vasaros laikas naudojamas ne visose šalyse.
Įvairenybės

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas