Skelbimai

Viskas, ką reikia žinoti apie JK nuolatinio gyventojo statuso įgijimą po „Brexit“

Jungtinės Karalystės (JK) Vidaus reikalų ministerija pristatė šalies darbdaviams skirtas gaires „EU Settlement Scheme: employer toolkit“, kuriomis vadovaujantis organizacijos ir kompanijos galės padėti šalyje gyvenantiems Europos Sąjungos (ES) piliečiams kreiptis dėl nuolatinio gyventojo statuso (angl. settled) įgijimo.

flickr.com (Bankenverband - Bundesverband deutscher Banken) nuotr. / ES ir JK vėliavos
flickr.com (Bankenverband - Bundesverband deutscher Banken) nuotr. / ES ir JK vėliavos

Šių gairių pagalba JK darbdaviai, pramonės sektorių grupės ir bendruomeninės grupės galės patarti ES piliečiams, kaip įgyti nuolatinio šalies gyventojo statusą.

Pasak JK vidaus reikalų ministerijos, kai po „Brexit“ pradės veikti nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programa, darbdaviai, pramonės grupės ir labdaros organizacijos bus vieni esminių veikėjų, užtikrinančių nuolatinio gyventojo statuso suteikimo procedūrų spartą ir paprastumą.

Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo šalyje gyvenantiems ES šalyje piliečiams programa „EU Settlement Scheme“ pradės laipsniškai veikti dar šiais metais, o pilnai įsigalios nuo 2019 m. kovo 30 d.

Kas galės pretenduoti į JK nuolatinio gyventojo statusą?

Šiose gairėse nurodoma, jog nuolatinio JK gyventojo statuso privalės prašyti ES piliečiai ir jų šeimos nariai, jei jie norės pasilikti šalyje po 2020 m. gruodžio 31 d. Nuolatinio gyventojo statuso suteikimą reguliuos programa „EU Settlement Scheme“, kuri leis šalyje gyvenantiems ES piliečiams ir jų šeimos nariams naudotis viešojo sektoriaus paslaugomis, pavyzdžiui, ligoninėmis ir mokyklomis, viešaisiais finansais ir pensijomis bei gauti JK pilietybę, jei bus atitikti visi reikalavimai.

Jei iki 2020 m. gruodžio 31 d. JK gyvenantys ES piliečiai šalyje bus praleidę penkerius metus ir daugiau, jie galės prašyti nuolatinio gyventojo (angl. settled) statuso, jei iki 2020 m. gruodžio 31 d. JK gyvenantys ES piliečiai šalyje bus praleidę mažiau nei penkerius metus, jie galės kreiptis dėl „presettled“ statuso, kuris jiems leis gyventi šalyje penkerius metus ir vėliau kreiptis dėl nuolatinio gyventojo statuso.

ES piliečių šeimų narių klausimas

Nuolatinio šalies gyventojo statusą galės gauti visi ES piliečiai, kurie šalyje gyvens iki 2020 m. gruodžio 31 d., ir jų šeimų nariai, nepriklausomai nuo tautybės. Artimi ES piliečių šeimų nariai, kurie negyvens JK iki 2020 m. gruodžio 31 d., galės bet kada prisijungti prie savo šeimų, kol bus išlaikomi artimi ryšiai. Visų JK gyvenančių ES piliečių vaikų, gimusių ar įvaikintų po 2020 m. gruodžio 31 d., teisės taip pat bus pilnai apsaugotos. ES piliečių šeimų nariai, kurie nėra ES piliečiais, turės įrodyti savo ryšius su JK gyvenančiais ES piliečiais.

Artimiems šeimos nariams priskiriami sutuoktiniai, civiliniai partneriai, nesusituokę partneriai, išlaikomi vaikai ir anūkai bei išlaikomi tėvai ir seneliai.

Kreipimosi dėl nuolatinio JK gyventojo statuso įgijimo tvarka

Kreiptis dėl nuolatinio JK gyventojo statuso įgijimo reikės internetu, kur teks užpildyti trumpą prašymo formą, nurodant vardą, pavardę, adresą, paso/tapatybės kortelės, socialinio draudimo (angl. National Insurance) numerius bei įkeliant savo nuotrauką. Taip pat reikės deklaruoti savo teistumą/neteistumą.

Visa procedūra bus atliekama internete ir kainuos 65 svarus suaugusiam arba 32,50 svaro vaikui iki 16 metų. Nemokamai galės kreiptis tie, kurie jau turi nuolatinio gyventojo statusą (angl. valid indefinite leave to remain or a valid permanent residence document) ir asmenys, kurie norės savo statusą pasikeisti iš „presettled“ į „settled“.

Svarbu pažymėti tai, jog šalyje gyvenantiems ES piliečiams suteikus nuolatinio gyventojo statusą, nebus išduodamas joks fizinis dokumentas, patvirtinantis šį statusą – nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimas arba atmetimas bus įvykdytas per internete teikiamas paslaugas. Fizinį nuolatinio gyventojo statuso dokumentą gaus tik ES šalims nepriklausantys piliečiai, neturintys biometrinių pasų.

Kreipimosi dėl nuolatinio JK gyventojo statuso įgijimo datos

Kreiptis dėl JK nuolatinio gyventojo statuso suteikimo bus galima nuo 2018 m. pabaigos iki 2021 m. birželio 30 d. Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo tvarka pilnai veikti pradės po „Brexit“ – 2019 m. kovo 30 d.

Abejonių keliantiems asmenims reikės papildomų dokumentų

Daugiau detalių kaip ES piliečiai ir jų šeimų nariai galės įgyti nuolatinių šalies gyventojų statusą galima rasti programos „EU Settlement Scheme“ ketinimų deklaracijoje, kuri dar šią vasarą bus išversta į 23 ES kalbas.

Minėtos ketinimų deklaracijos priede pateikiamas reikalingų dokumentų sąrašas nuolatinio gyventojo statuso siekiantiems asmenims, dėl kurių JK vyriausybei gali kilti abejonių. Prie tokių šalyje gyvenančių ES piliečių bus priskirti asmenys negalintys pateikti nuolatinio gyvenimo šalyje dokumentų bei asmenys, kurie šalyje išbuvo mažiau nei penkerius metus. Iš tokių asmenų gali būti pareikalauta kelių papildomų dokumentų, įskaitant:

  • Metinių banko išrašų, nurodančių mažiausiai šešių mėnesių pajamas arba išlaidas JK.
  • Verslo sąskaitų metinių išrašų savarankiškai dirbantiems (angl. self-employed).
  • Datuoto ir pasirašyto JK darbdavio laiško, patvirtinančio darbuotojo darbo stažą šalyje ir darbdavio statuso patvirtinimą (registracija prie HMRC arba Companies House).
  • P60 formos už 12 mėnesių.
  • Akredituotos JK organizacijos laiško su data ir parašu. Šis laiškas turėtų patvirtinti fizinį darbuotojo kursų lankymą ir jų baigimą, pridedant kursų baigimo dokumentą, pavyzdžiui, kvalifikacijos sertifikatą. Šis laiškas atstos gyvenimo šalyje įrodymą kursų lankymo metu.
  • Datuotų ir pasirašytų laiškų iš JK registruotų senelių globos namų, vidurinių mokyklų, koledžų aukštųjų mokyklų ir kitų įstaigų, įrodančių fizinį asmens buvimą šiose įstaigose bei pridedamų atitinkamų dokumentų, pavyzdžiui, kvitų už studijų mokesčius. Šie laiškai atstos gyvenimo šalyje įrodymą tam tikru laikotarpiu, pavyzdžiui, mokymosi universitete.
  • Laiškų iš studijų paskolų ar būsto paskolų teikėjų bei nuomos sutarčių ir atitinkamų papildomų dokumentų, įrodančių asmens buvimą JK konkrečiu laikotarpiu.
  • Datuotos ir konkrečiam asmeniui atsiųstos savivaldybės mokesčio sąskaitos (angl. council tax bill), įrodančios asmens buvimą JK sąskaitos pateikimo laikotarpiu.
  • Darbdavio mokamų darbuotojų pensijų įmokų dokumentų, kai darbo pobūdis reikalauja, jog darbuotojas fiziškai būtų šalyje.
  • Tarp alternatyvių dokumetų, galinčių įrodyti asmens buvimą šalyje, įvardijamos įvairios sąskaitos už komunalines paslaugas, sąskaitos už mobiliojo / interneto ryšio paslaugas, algalapiai (angl. payslips), čekiai (angl. invoices) už atliktus darbus, datuoti laiškai iš bendrosios praktikos gydytojų (GP), datuoti laiškai iš vyriausybinių įstaigų, pavyzdžiui, Darbo biržos, datuoti laiškai iš įvairių labdaros organizacijų, grįžimo į JK bilietai, JK pasienio kirtimo antspaudai pase ir kiti dokumentai.Imigracija

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas