Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Teismo sprendimas: vaikystę JK praleidę ES piliečiai – teisėti gyventojai

Jungtinės Karalystės (JK) Aukštesniojo Tribunolo Imigracijos ir Prieglobsčio Rūmai (UTIAC) byloje „MS (British citizenship; EEA appeals) Belgium [2019] UKUT 356 (IAC)“ priėmė sprendimą, jog kai kurių šalyje gyvenančių Europos Sąjungos (ES) piliečių vaikai, vadovaujantis Europos Žmogaus teisių konvencijos 8 straipsniu, gali būti teisėtai laikomi nuolatiniais JK gyventojais, net jei šie vaikai (jų ES piliečiai tėvai/globėjai) nesinaudojo sutarties teisėmis, o jų gyvenimas JK nebuvo oficialiai užfiksuotas Vidaus reikalų ministerijos.

flickr.com (Bankenverband) nuotr. / ES ir JK vėliavos
flickr.com (Bankenverband) nuotr. / ES ir JK vėliavos

Šis UTIAC sprendimas reiškia, jog iš JK deportuojami/ketinami deportuoti ES piliečiai gali pateikti apeliaciją dėl deportacijos vadovaujantis Europos Žmogaus teisių konvencijos 8 straipsniu tuo atveju, jei jie didžiąją savo gyvenimo dalį buvo laikomi teisėtais JK gyventojais. Kita vertus, šioje vietoje kyla sunkumų, nes Imigracijos taisyklėse tiksliai neapibrėžiama „teisėto gyvenimo šalyje“ sąvoka ir JK nacionalinėje teisėje iki šiol buvo neaišku, kaip tikėtinas deportacijos išimtis galima taikyti ES piliečiams, kuriems dėl laisvo judėjimo teisės netaikoma imigracijos kontrolė.

Kitaip tariant UTIAC nusprendė, jog suaugęs ES pilietis, kuris neturi jokio teisinio pagrindo būti JK nėra laikomas teisėtu šalies gyventoju, tačiau išimtis gali būti taikoma ES piliečiams, kurie savo vaikystę praleido JK, todėl šis vaikystės laikotarpis negali būti priskirtas neteisėtam buvimui šalyje.

UTIAC pabrėžė, kad ES pilietis, kuris į JK atvyko būdamas vaiku vėliau, jau būdamas suaugusiu, gali patirti didelių sunkumų įrodant savo teisėtą buvimą šalyje, skirtingai nuo kitų ES piliečių, kurie atvyko į JK jau būdami suaugę ir pasinaudoję laisvo judėjimo teise. Šiuo tikslu, UTIAC vadovaudamasis Europos Žmogaus teisių konvencijos 8 straipsniu, nusprendė, jog tokių ES piliečių vaikų buvimas šalyje yra laikomas teisėtu.

Kita vertus UTIAC taip pat akcentavo, jog vaikystę JK praleidę ES piliečiai, kurie vėliau pakartotinai nusikalto, buvo deportuoti ir sugrįžo į JK, neturi teisės apeliuoti remiantis žmogaus teisėmis, nes visuomeninis interesas nusveria jų privataus gyvenimo interesus.

UTIAC sprendimas dėl ES piliečių vaikų praleisto laiko JK teisėtumo, net jei šis laikotarpis nebuvo oficialiai užfiksuotas JK Vidaus reikalų ministerijoje, turėtų teisiškai apginti minėtus asmenis, kuriuos nuo 2021 m. sausio, kai nustos galioti laisvo judėjimo teisė, JK vyriausybė ketina priskirti nelegaliems imigrantams, jei įvyktų „Brexit“ be sutarties. Minėtas sprendimas ypač reikšmingas JK piliečių globoje esantiems ES vaikams, kurie sulaukę pilnametystės rizikuoja prarasti savo teisinį statusą ir tapti nelegaliais imigrantais.




Imigracija

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today