Neturi piniguNeturi piniguNeturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Po „Brexit“ į JK vykstantys ES piliečiai neteks visų dabartinių privilegijų

Jungtinės Karalystės (JK) premjerė Theresa May dar kartą pažadėjo, jog po šalies pasitraukimo iš Europos Sąjungos (ES), žemos kvalifikacijos darbuotojų migracija bus smarkiai apribota, o ES migrantai bus prilyginti kitų šalių piliečiams.

pixabay.com nuotr. / „Brexit“
pixabay.com nuotr. / „Brexit“

Pasak Th. May, nors aukštos kvalifikacijos ES darbuotojai neturės jokios pirmenybės kitų šalių aukštos kvalifikacijos darbuotojų atžvilgiu, tačiau po „Brexit“ JK ir ES gali susitarti dėl abipusio darbuotojų mobilumo, pavyzdžiui, JK veikiančioms ES kompanijoms gali būti leista perkelti dalį savo darbuotojų iš ES į JK, jei tokios pačios nuostatos bus taikomos ir ES veikiančioms britiškoms kompanijoms.

JK verslo grupės jau išreiškė nuogąstavimus dėl žemos kvalifikacijos darbuotojų migracijos apribojimo. Pasak, Britų pramonės konfederacijos (CBI), žemos kvalifikacijos darbuotojų migracijos apribojimai sukels lems darbuotojų trūkumą slaugos, statybų, aptarnavimo ir kitose srityse. CBI nuomonei pritarė ir Britų mažmeninės prekybos konsorciumas (BRC), kurio teigimu, JK migracijos politika turėtų būti grindžiama šalies ekonomikos poreikiais, o ne dirbtiniais sprendimais, grindžiamais migrantų kvalifikacija ar atlyginimų dydžiu.

Pagal dabar galiojančią tvarką, ES laisvas judėjimas leidžia Europos ekonominės erdvės (visų ES valstybių, Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) bei Šveicarijos piliečiams laisvai keliauti ir dirbti JK, nepriklausomai nuo turimos kvalifikacijos. Kitų valstybių piliečiams JK taiko specialias vizas, leidžiančias dirbti ar studijuoti šalyje, įskaitant ir reikalavimą, jog kvalifikuoti darbuotojai privalo per metus uždirbti ne mažiau 30 000 svarų bei turėti darbo pasiūlymą dar prieš atvykstant į JK. Šiuo metu žemos kvalifikacijos darbuotojams skirtos 3-iosios pakopos JK vizos neišduodamos (žemos kvalifikacijos darbuotojais laikomi asmenys, kuriems netaikomi tolesnio mokslo po 16 m. amžiaus reikalavimai arba taikomi tik trumpo laikotarpio apmokymai darbovietėje).

Praėjusią savaitę JK vyriausybė pritarė Migracijos parariamojo komiteto (MAC) rekomendacijoms, kurias parėmė ir opozicinė Leiboristų partija. Šalies vyriausybė dar šių metų rudenį pažadėjo paskelbti dokumentą, grindžiamą MAC rekomendacijomis, įskaitant šias nuostatas:

  • Su trumpalaikiais vizitais į JK atvykusių turistų bei verslininkų, atvykusių iš „žemos rizikos“ šalių, pasai bus skenuojami prie pasienio punktuose esančių elektroninių vartų (angl. e-gates) – šiuo metu savo pasus skenuoti gali tik ES piliečiai.
  • Prieš užsieniečių atvykimą bus vykdoma saugumo ir teistumo įrašų patikra, bus įgyvendinama panaši tvarka, kokią dabar galioja JAV.
  • Darbuotojai, kurie norės pasilikti JK ilgesniam laikui, privalės užsitikrinti bent minimalų atlyginimą, jog nesivaržytų su JK gyventojais.
  • Aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kurių kandidatūros bus patvirtintos, galės nedelsiant atsivežti į JK savo šeimos narius, tačiau su sąlyga, jog juos finansuos būsimi darbdaviai.
  • Naujojoje migracijos sistemoje bus panaikintos studentiškų vizų kvotos.

Minėtomis priemonėmis JK vyriausybė siekia sumažinti grynąją migraciją (skirtumą tarp atvykstančių ir išvykstančių žmonių) iki mažiau nei 100 000 žmonių per metus. Kita vertus, JK vyriausybė pažadėjo, jog jau gyvenančių ir dirbančių šalyje ES piliečių teisės po „Brexit“ bus apsaugotos.
Imigracija

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today