Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Paaiškėjo gyvenimo JK reikalavimai ES piliečiams, kurie į šalį atvyks po „Brexit“ (2)

Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybė patvirtino, jog Europos ekonominės erdvės (Europos Sąjungos, Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino) ir Šveicarijos piliečiai, gyvenę JK iki 2019 m. kovo 29 d., galės kreiptis dėl nuolatinio gyventojo (angl. settled) arba išankstinio nuolatinio gyventojo („pre-settled“) statuso iki 2020 m. gruodžio 31 d., jei įvyks „Brexit“ be sutarties. Priminsime, jog „pre-settled“ statusą gavusiems asmenims bus leidžiama gyventi JK 5 metus, o po to jie galės kreiptis dėl „settled“ statuso.

pixabay.com nuotr. / JK ir ES vėliavos
pixabay.com nuotr. / JK ir ES vėliavos

Šiuo metu JK Parlamente svarstomas naujasis Imigracijos įstatymo projektas, kuris panaikins dar 2016 m. imigracijos taisykles Europos ekonominės erdvės piliečiams, taip nutraukiant Europos Sąjungos (ES) piliečių laisvo judėjimo teisę į JK.

Į JK tarp 2019 m. kovo 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. atvykę ES migrantai, išskyrus Airijos piliečius, privalės gauti ribotos trukmės leidimą gyventi, dirbti ir studijuoti JK, net ir „Brexit“ be sutarties atveju. ES migrantams reikės gauti naują 3 metų trukmės Laikinai JK gyvenančio europiečio statusą (angl. European Temporary Leave to Remain immigration status) per tris mėnesius nuo atvykimo į šalį, o šis statusas bus pereinamoji priemonė, taikoma ES piliečiams prieš 2021 m. įsigaliojant naujai imigracijos sistemai, kuri bus grindžiama imigrantų įgūdžiais. Priminsime, dėl Laikinai JK gyvenančio europiečio statuso suteikimo turės kreiptis po „Brexit“ (nuo 2019 m. kovo 30 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.) į JK atvykę ES migrantai, tačiau ši tvarka nebus taikoma Airijos piliečiams, kurie ir toliau galės naudotis tokiomis pačiomis teisėmis kaip iki „Brexit“.

Tiesa, asmenys, kuriems bus suteiktas Laikinai JK gyvenančio europiečio statusas, šalyje galės likti tik 36 mėnesius, skaičiuojant nuo prašymo suteikti šį statusą padavimo datos. Taip pat šis statusas negalės būti pratęsiamas bei nesuteiks teisės kreiptis dėl nuolatinio JK gyventojo (angl. indefinite leave to remain) suteikimo. Imigrantai, kurie norės JK likti ilgiau nei 36 mėnesius, privalės kreiptis dėl naujojo imigracijos statuso suteikimo pagal įgūdžiais grindžiamą imigracijos tvarką, kuri įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.

Laikinai JK gyvenančio europiečio statuso siekiantys asmenys privalės nustatyto dydžio mokestį, užpildyti prašymus dėl šio statuso suteikimo internetu, patvirtinti savo tapatybę ir deklaruoti savo neteistumą/teistumą. Asmenys, kuriems šis statusas bus suteiktas, galės nedelsiant į JK atsigabenti savo šeimos narius, jei jie yra ES piliečiai. Šeimos nariai, kurie nebus ES piliečiais, privalės iš anksto kreiptis dėl šeimai skirto leidimo.
Imigracija

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today