Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

MAC rekomendacijos JK vyriausybei: po „Brexit“ nutraukti ES piliečių laisvą judėjimą ir apriboti patekimą į darbo rinką

Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybės Patariamasis komitetas migracijos klausimais (MAC) paskelbė ataskaitą, kurioje rekomendavo po „Brexit“ nutraukti laisvą žmonių judėjimą iš Europos Sąjungos (ES) valstybių į JK ir šalyje įgyvendinti kanadietiško pavyzdžio sistemą, be jokių nuolaidų užsieniečių patekimui į vietinę darbo rinką.

wikimedia.com (ImmigrationEnfIO) nuotr. / Imigracijos tarnyba
wikimedia.com (ImmigrationEnfIO) nuotr. / Imigracijos tarnyba

MAC ataskaitoje teigiama, jog JK gali būti sunku ar net neįmanoma išlikti neutralia darbo rinkos ir laisvo judėjimo klausimais, nes JK vis dar nėra savarankiška formuoti migracijos politiką, kurios pobūdį apspręs „Brexit“ derybos.

MAC ataskaitoje pažymima, jog migracijos klausimams netapus tolesnių derybų su ES dalimi ir JK vyriausybei nusprendus įgyvendinti savarankišką ir izoliuotą migracijos politiką, tuomet šalies vyriausybei rekomenduojama netaikyti jokių nuolaidų ES piliečių atvykimui ir patekimui į JK darbo rinką. Pasak MAC, šis migracijos politikos modelis būtų panašus į Kanados, kuri palankiai vertina migraciją, tačiau nėra sudariusi laisvo judėjimo sutarčių su jokiomis kitomis valstybėmis.

Panašu, jog MAC ataskaita gerokai sustiprina „kietojo Brexit“ šalininkų, pasisakančių už besąlygišką visų JK ryšių su ES nutraukimą, pozicijas.

Tiesa, MAC ataskaitoje pripažįstama, jog migracijos įtaka JK darbo užmokesčio ir įsidarbinimo galimybių pokyčiams buvo minimali, kaip ir nebuvo didžiulio neigiamo migracijos poveikio šaliai bei migrantų piktnaudžiavimo pašalpomis, nors pabrėžiama, kad didžiausią migracijos naudą daugiausiai pajuto patys migrantai.

MAC JK vyriausybei rekomenduoja šalies darbo rinką ir lengvesnį patekimą į ją pateikti kaip vertingą poziciją „Brexit“ derybose, o būsimą JK migracijos politiką formuoti remiantis pirmenybės teikimu kvalifikuotiems užsienio darbuotojams nekvalifikuotų darbuotojų atžvilgiu.

Taip pat MAC rekomenduoja panaikinti šiuo metu galiojančias mėnesines kvotas įvairių sektorių darbuotojų migracijai, išskyrus sezoniniams žemės ūkio darbuotojams.

Ekspertų teigimu, minėta ataskaita MAC bando mandagiai išaiškinti JK vyriausybei, jog jos išsikeltas tikslas sumažinti grynąją migraciją (skirtumą tarp atvykstančių ir išvykstančių žmonių) iki mažiau nei 100 000 žmonių per metus yra visiška nesąmonė ir turi būti panaikintas.

MAC ataskaitoje pabrėžiama, jog šiuo metu veikianti 2-osios pakopos kvalifikuotų darbuotojų vizų programa (angl. tier 2 skilled workers scheme), galiojanti trečiųjų šalių (nepriklausančių Europos ekonominei erdvei) piliečiams ir skirta asmenims, uždirbantiems daugiau nei 30 000 svarų per metus, ateityje galėtų pasitarnauti kaip tam tikras būsimos migracijos politikos formavimo šablonas. Be to, MAC siūlo ne tik panaikinti mėnesines migrantų kvotas, tačiau ir išplėsti 2-osios pakopos vizų programą vidutinės kvalifikacijos darbuotojams. Žemos kvalifikacijos darbuotojams skirtų programų kurti ir įgyvendinti nerekomenduojama.
Imigracija

Darbo skelbimas
PHP darbo skelbimas
Darbo skelbimas
PHP darbo skelbimas
Darbo skelbimas