Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Daug ES piliečių gali netekti teisės gyventi JK

Aktyvistų, kovojančių už Jungtinėje Karalystėje (JK) gyvenančių Europos Sąjungos (ES) piliečių teises, grupė „the3million“ įspėjo, kad išankstinį nuolatinio JK gyventojo statusą (angl. pre-settled) turintys asmenys gali prarasti galimybę gauti nuolatinio gyventojo statusą (angl. settled), jei už JK ribų bus praleidę daugiau nei 6 mėnesius per metus ir negrįš į šalį iki šių metų pabaigos.

pixabay.com nuotr. / „Brexit“
pixabay.com nuotr. / „Brexit“

Kitaip tariant, užsienyje daugiau laiko praleidusiems ES piliečiams, kurie jau yra gavę išankstinio nuolatinio JK gyventojo statusą, gresia ateityje nebegauti nuolatinio JK gyventojo (angl. settled) statuso.

Priminsime, jog „pre-settled“ statusas suteikiamas JK mažiau nei penkerius metus išgyvenusiems asmenims, o išgyvenus penkerius metus – suteikiamas „settled“ (nuolatinio šalies gyventojo) statusas.

Pasak aktyvistų, „pre-settled“ statusą turintiems asmenims, kurie grįš į JK iki „Brexit“ preinamojo laikotarpio pabaigos (gruodžio 31 d.), jų statuso laikas bus pradėtas skaičiuoti iš naujo.

„the3million“ grupė pradėjo kampaniją, skirtą išankstinį JK gyventojo statusą turinčių asmenų, tačiau nesančių šalyje, pasitikrinimui.

Galima išskirti tris teisinių pasekmių scenarijus ES piliečiams, turintiems „pre-settled“ statusą:

  1. Jei per bet kokį 12 mėnesių laikotarpį JK nebūta mažiau nei 6 mėnesius, „pre-settled“ statusas išsaugomas ir, praleidus JK 5 metus, galima kreiptis dėl nuolatinio šalies gyventojo statuso suteikimo (angl. settled).
  2. Jei per bet kokį 12 mėnesių laikotarpį JK nebūta daugiau nei 6 mėnesius, JK galima gyventi, dirbti ir studijuoti, kol pasibaigs „pre-setlled“ statuso galiojimas, tačiau „settled“ statusas nebus suteikimas po „pre-settled“ statuso galiojimo pabaigos, todėl norint pasilikti šalyje reikės kreiptis dėl vizos gavimo. Tiesa, kai kuriais atvejais „pre-settled“ statusą turintiems asmenims padaromos vienkartinės išimtys ir leidžiama nebūti šalyje iki 12 mėnesių, jei sergama sunkia liga, laukiamasi vaiko, atliekama privaloma karo tarnyba ir kitais atvejais, kuriuos individualiai įvertina jk Vidaus reikalų ministerija.
  3. „Pre-settled“ statuso netenkama, jei jį turintys ES piliečiai už JK ribų praleidžia daugiau nei 2 metus. Kartu su šio statuso netekimu netenkama teisės gyventi, dirbti ir studijuoti JK, o norint sugrįžti į JK reikės gauti vizą.
https://t3m-settledstatus-absences.paperform.co nuotr. / Kaip išvykimas iš JK paveiks turimą statusą?

2018 m. rugpjūtį-2020 m. rugsėjį JK vyriausybė sulaukė daugiau nei 4 milijonų prašymų dėl nuolatinio JK gyventojo statuso suteikimo. Iki 2020 m. rugsėjo pabaigos buvo priimti sprendimai dėl daugiau kaip 3,8 milijono prašymų. 56 proc. prašytojų buvo suteiktas „settled“ statusas, o 42 proc. – „pre-settled“.

Daugiau apie nuolatinio JK gyventojo statuso suteikimą šalyje gyvenantiems ES piliečiams galima sužinoti čia.
Imigracija

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas