Skelbimai

ES piliečių imigracija į JK bus žymiai sudėtingesnė

Šių metų liepos 13 d. Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybė paskelbė naujosios, taškais grindžiamos imigracijos tvarkos, įsigaliosiančios nuo 2021 m. sausio 1 d., esmines nuostatas.

Nesigilinant į jau daug kartų aptartą taškų skaičiavimo tvarką, galima pastebėti, kad 130 puslapių dokumentas nėra labai naujas dalykiniu turiniu ir iš esmės tik apibendrina ankstesnius naujosios imigracijos tvarkos pasiūlymus. Dalis reikalavimų imigrantams buvo panaikinta ar sušvelninta, pavyzdžiui, darbo pajamų srityje. Kita vertus, jau dabar ryškėja kai kurios tendencijos, galinčios apsunkinti šalyje gyvenančių ir dar tik ketinančių atvykti Europos Sąjungos (ES) piliečių padėtį.

Pavyzdžiui, ES ir trečiųjų (nepriklausančių ES) šalių piliečiai, kurių atvykimui į šalį nereikėjo vizos, galės šalyje laikinai gyventi kaip lankytojai, tačiau norintiems nuolat gyventi, dirbti ir studijuoti JK reikės rašytinių imigracijos statusą patvirtinančių leidimų (angl. immigration permits). Be to, JK sieną kirsti ES piliečiai galės tik pasinaudoję pasu, bet ne tapatybės (ID) kortelėmis, kaip yra dabar. Tiesa, šios nuostatos nebus taikomos tiems ES piliečiams, kurių teisės jau ginamos „Brexit“ susitarime.

Darbas JK

Rėmėjų licencijos

Jei verslas norės samdyti vidutinės ir aukštos kvalifikacijos užsienio darbuotojus, įskaitant ES piliečius, darbdaviai privalės nusipirkti vadinamąją „rėmėjo licenciją“ (angl. sponsor licence) ir sumokėti Imigracijos kvalifikacijos mokestį (angl. Imigration Skills Charge), kuris sieks po 1 000 svarų per metus už kiekvieną darbuotoją.

Ši nuostata buvo aptinkama ir ankstesniuose vyriausybės pasiūlymuose, tačiau dabar įvesta naujovė, kad bus tikrinamas rėmėjų (sponsorių) tikrumas ir mokumas siekiant išvengti tikėtino sukčiavimo. Taip pat bus tikrinamas esminių darbuotojų, atsakingų už sponsoriaus statusą, teistumas bei kiti saugumo kriterijai.

Rėmėjų licencijos bus dviejų rūšių – „Kvalifikuoto darbuotojo licencija“ (angl. Skilled Worker licence) ir „Kompanijos viduje atliekamo perkėlimo licencija“ (angl. Intra Company Transfer licence). Pabrėžtina, kad bus panaikintas 12 mėnesių „ataušimo“ laikotarpis kompanijų viduje perkeliemiems darbuotojams – iš užsienio į JK perkeliamiems darbuotojams nebereikės užsienyje išdirbti privalomų 12 mėnesių.

Reikalavimai kvalifikuotiems darbuotojams

Kvalifikuoti imigrantai iš ES ir kitų šalių, norintys dirbti JK, turės įrodyti, jog jie dar iki atvykimo turėjo darbo pasiūlymą iš patvirtinto rėmėjo, jų kvalifikacija atitinka siūlomą darbo vietą ir, kad jie moka anglų kalbą atitinkamu lygiu. Darbo pasiūlymas turės atitikti RQF3 (vietoje dabar reikalaujamo RQF6) ar aukštesnį lygį (minimalus reikalaujamas lygis – A).

Pabrėžtina, kad kvalifikuotiems darbuotojams (angl. skilled workers) nebus taikoma samdymo kvota. Būsimoje tvarkoje panaikinta mėnesinė kvota (riba) asmenų, kurie gali būti remiami pagal 2-osios pakopos bendrąsias darbo vizas (angl. Tier 2 General).

Taip pat panaikintas reikalavimas JK darbdaviams darbo vietas pirmiausiai reklamuoti vietiniams gyventojams ir tik po to – užsieniečiams (angl. the Resident Labour Market Test).

Norintiems surinkti 70 taškų, būtinų patekti į JK, atvykstantiems iš užsienio darbuotojams bus taikomas metinių pajamų vertinimas. Tiesa, pajamų riba nebus priskirta privalomam reikalavimui (norint patekti į šalį bus privaloma turėti išankstinį darbo pasiūlymą iš rėmėjo – 20 taškų, mokėti anglų kalbą tinkamu lygiu – 10 taškų ir atitikti darbo kvalifikaciją – 20 taškų), tačiau be papildomų taškų, skirtų už pajamų vertinimą, į šalį patekti bus labai sunku ar net neįmanoma. Pavyzdžiui, į JK ketinančio atvykti darbuotojo, kurio metinės pajamos sieks nuo 20 480 iki 23 039 svarų, pajamos bus įvertintos 0 taškų, metinės pajamos siekiančios nuo 23 040 iki 25 599 svarų bus vertinamos 10 taškų, o 25 600 svarų ir didesnės metinės pajamos bus vertinamos 20 taškų.

Kitaip tariant, norinčio dirbti JK kvalifikuoto darbuotojo metinės pajamos turės būti bent 25 600 svarų arba daugiau. Tiesa, šis slenkstis bus gerokai sumažintas – dabar reikalaujama, jog pagal 2-osios pakopos bendrąją vizą atvykusio darbuotojo metinės pajamos siektų bent 30 000 svarų. Atvykėliai bus įleisti į šalį ir su mažesniu metinių pajamų slenksčiu, prasidedančiu nuo 20 480 svarų, jei jų specialybė bus įtraukta į trūkstamų specialybių sąrašą arba jie turės specialybę atitinkantį mokslų daktaro laipsnį (PhD), už kurį bus atitinkamai skirta nuo 10 iki 20 taškų iš 70.

Be to, kvalifikuotiems darbuotojams bus leidžiama į šalį atsigabenti finansiškai nuo jų priklausančius asmenis, pavyzdžiui, vaikus.

Aukščiausios kvalifikacijos darbuotojams nebus taikomas reikalavimas turėti rėmėją ir išankstinį darbo pasiūlymą – šių darbuotojų atvykimui bus taikoma taškų sistema, tačiau jiems naujoji tvarka įsigalios 2022 m. ar vėliau.

Kol kas JK vyriausybė nedetalizavo asmenų, kuriems bus leidžiama atvykti į šalį ne pagal darbo vizas, atvykimo būdų. Aišku tik, kad rėmėjų nereikės į šalį atvykstantiems pagal vyriausybės patvirtintas globalių talentų, jaunimo mainų, startuolių steigimo ir inovacijų ar kitas programas. Deja, naujosios imigracijos tvarkos dokumente vyriausybė nieko neminėjo apie investuotojų atvykimo į šalį galimybes, nors pačios vyriausybės teigimu, minėtas dokumentas neapžvelgia visos būsimos imigracijos tvarkos.

Kas laukia žemos kvalifikacijos darbuotojų?

Naujosios imigracijos tvarkos dokumente vyriausybė neužsimena apie naujus imigracijos būdus žemos kvalifikacijos darbuotojams, pavyzdžiui dirbantiems maitinimo ir apgyvendinimo (angl. hospitality) srityje. Taip pat neaišku, ar šiuo metu išbandoma sezoninių žemės ūkio darbuotojų programa bus tęsiama įsigaliojus taškais grindžiamos imigracijos tvarkai, nes apie sezoninius žemės ūkio darbuotojus naujajame dokumente nebuvo plačiau užsiminta.

Vizų klausimai

Sveikatos ir slaugos viza

Sveikatos ir slaugos sektoriaus darbuotojams bus įvesta nauja Sveikatos ir slaugos viza (angl. Health and Care Visa) siekiant supaprastinti ir paspartinti jų atvykimą į JK. Ironiška, tačiau ši vizos kategorija neapims visų sektoriaus darbuotojų, pavyzdžiui, socialinių slaugytojų ar namuose žmones slaugančių asmenų, slaugytojų padėjėjų ir ligoninių valytojų.

Studentiškos vizos

Užsienio studentai galės atvykti į JK likus 6 mėnesiams iki jų studijų pradžios, o bakalauro studijų paskutinių kursų studentai, absolventai ir magistro studijų studentai galės kreiptis dėl 2 metų trukmės absolventų vizos (angl. Graduate visa). Doktorantūros studentai galės kreiptis dėl 3 metų trukmės vizos gavimo. Studijų keliu gautų vizų savininkams nereikės ieškotis rėmėjų norint dirbti JK.

Tiesa, pačioms aukštosioms mokykloms, koledžams ir nepriklausomoms mokykloms, kurios norės priimti neribotą kiekį užsienio studentų ilgalaikėms studijoms, turės gauti rėmėjo licenciją, o mokymo įstaigos, kurios nebus priskirtos nepriklausomoms mokykloms negalės būti rėmėjais. Kitaip tariant, nuo 2021 m. iš užsienio atvykstantys ES piliečių vaikai galės mokytis tik privačiose mokyklose.

Į JK atvykstantys studijuoti studentams bus vertinami taškais (iš viso reikės 70 taškų) – taškai bus suteikiami už įvairius studijuojamų dalykų ir kitus akademinių reikalavimų kriterijų atitikimus, o po 10 taškų bus suteikiama už atitikimus pajamų lygio ir anglų kalbos mokėjimo kriterijams. Tiesa, 4-16 m. vaikams nebus taikomas reikalavimas mokėti anglų kalbą atitinkamu lygiu.

Deja, naujosios imigracijos tvarkos dokumente smulkiau nekalbama apie trumpalaikes studijas – pažymima tik tai, kad trumpalaikėms studijoms galios dabartinė tvarka.

Kitos vizos

Daugelis imigrantų, kurie jau gyvena JK su galiojančia viza ar be vizos, galės gauti kitos kategorijos vizas neišvykdami iš šalies.

Imigrantų patikra nuotoliniu būdu

Pagal naująją imigracijos tvarką, ES piliečių teisės bus sulygintos su trečiųjų šalių piliečių teisėmis siekiant išsiaiškinti jų buvimo šalyje teisėtumą, tačiau vyriausybė žada, kad patikros procesas, pavyzdžiui, teisės nuomotis būstą ar dirbti, bus atliekamas internetu. Tiesa, ši patikra bus aktualesnė ne tiek vyriausybei, kiek patiems darbdaviams ar nuomojamų būstų savininkams, kurie galės atlikti dokumentų patikrą nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, vaizdo skambučiu. Daugiau detalių apie nuotoliniu būdu atliekamą imigrantų patikrą bus paskelbta iki šių metų pabaigos.

Biometrinių duomenų patikra

Anglija.today jau rašė, kad iki 2025 m. JK ketinama įgyvendinti biometrinių duomenų (pirštų atspaudų ir veido duomenų) rinkimą iš visų į šalį atvykstančių imigrantų, tačiau artimiausioje ateityje ES piliečiams nereikės lankytis Vizų paraiškų centruose (angl. Visa Application Centre) siekiant suteikti savo biometrinius duomenis – užteks tik nuskaitomų veido duomenų.

Nusikaltėlių deportacija

Naujosios imigracijos tvarkos dokumente aiškiai pabrėžiama, kad JK suintensyvins kriminalinių ir imigracijos įstatymų pažeidėjų deportaciją. JK Vidaus reikalų ministrė Priti Patel jau paskelbė, kad griežtesnės imigracijos tvarkos pokyčiai palies ne tik naujai atvykstančius, tačiau ir šalyje gyvenančius daugiau nei 3 milijonus ES piliečių, kuriems jau suteikta teisė nuolat gyventi JK. Pasak teisininkų, nuo kitų metų sausio šalyje gyvenančių ES piliečių deportacijos grėsmė itin padidės. Įdomu ir tai, kad deportacijos grėsmė palies ne tik į šalį atvykusius ES piliečius, tačiau ir tuos ES piliečius, kurie gimė JK ar atvyko čia būdami dar vaikais, tačiau vėliau negavo britiškos pilietybės, pavyzdžiui, jų tėvams neįrodžius, kad jie buvo nuolatiniais JK gyventojais vaiko gimimo metu.

Kas toliau?

JK darbdaviams, kurie dar neturi rėmėjų licencijos, tačiau mano, kad artimiausioje ateityje samdys vidutinės ir aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš ES ar kitų šalių, patariama pateikti prašymą dėl licencijos išdavimo dar iki šių metų rudens. Pačios licencijos išdavimo procesas užtrunka apie 2-3 mėnesius. Rėmėjo licencija galioja 4 metus ir mažoms kompanijoms kainuoja 536 svarus, o vidutinėms/didelėms – 1 476 svarus.

Prognozuojama, kad labiausiai dėl naujosios imigracijos tvarkos, įsigaliosiančios nuo 2021 m., gali nukentėti apgyvendinimo ir maitinimo, gamybos, statybos ir kiti sektoriai, kur daug darbuotojų yra žemesnės kvalifikacijos. Esminiu momentu šiems sektoriams bus minimalaus atlyginimo kriterijai, kurie gali būti pritaikyti, pavyzdžiui, užsienio studentams, norintiems pakeisti savo statusą į JK darbuotojo, jaunesniems nei 26 m. asmenims arba kitų kategorijų imigrantams.

Jau gyvenantiems JK ES piliečiams patariama susitvarkyti dokumentus dėl nuolatinio šalies gyventojo statuso pagal „EU Settlement Scheme“ programą, kuri galios iki 2021 m. birželio 30 d.

ES piliečiams, kurie turi tik ID (tapatybės) kortelę labai rekomenduojama išsiimti pasus.

Reikia pabrėžti, kad nors naująją, taškais grindžiamą imigracijos tvarką dar turės patvirtinti šalies Parlamentas ir aukščiau minėtos taisyklės iki šių metų pabaigos gali keistis, tačiau, pasak ekspertų, didesnių pokyčių tikėtis neverta, todėl būsimai imigracijos tvarkai reikia ruoštis jau dabar.
Imigracija

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas