Neturi piniguNeturi piniguNeturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Airija nori specialaus statuso ES ir atvirų sienų, JK – riboti imigraciją

Airija Europos Sąjungoje (ES) ketina siekti specialaus teisinio statuso, kuris jai leistų toliau išlaikyti atviras sienas su Jungtine Karalyste (JK), šiai net ir pasitraukus iš ES.

geograph.co.uk (Oliver Dixon) nuotr. / Airijos ir JK pasienis
geograph.co.uk (Oliver Dixon) nuotr. / Airijos ir JK pasienis

Pagal dabar galiojančią tvarką, tarp Airijos ir Jungtinės Karalystės nėra pasų kontrolės ar muitinių, tačiau šis laisvo judėjimo statusas privalės būti panaikintas, kai JK išstos iš ES.

Airijos vyriausybė siekia įtikinti tiek ES, tiek JK, jog tolesnis atvirų sienų išlaikymas tarp Airijos ir JK priklausančios Šiaurės Airijos nepadidins ES piliečių migracijos į JK, tačiau Airija privalo įrodyti, jog sugebės kontroliuoti per jos ir JK pasienį vykstančių ES migrantų srautus.

Šiaurės Airijos pirmojo ministro pavaduotojo Martin’o McGuinness’o teigimu, JK pasitraukus iš ES stipriausią „Brexit“ smūgį patirs Šiaurės Airija.

Šių metų lapkričio 2 d. Airijos vyriausybė Dubline ketina inicijuoti pilietinį dialogą su Šiaurės Airijos politinėmis partijomis, verslu ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Šiuo politiniu dialogu Briuseliui bus ketinama pademonstruoti airių vienybę laisvo judėjimo klausimu ir specialaus Airijos teisinio statuso ES būtinumą.

Šiaurės Airijos sostinėje, Belfaste, spalio 4 d. buvo inicijuotas ieškinys, kuriame teigiama, jog „Brexit“ (JK pasitraukimo iš ES) procesas pažeidžia 1998 m. Didžiojo penktadienio susitarimą, pagal kurį buvo apibrėžtas valdžios pasidalijimas tarp respublikonų ir Londono lojalistų, didžia dalimi užbaigė smurtą Šiaurės Airijoje. Nuogąstaujama, jog įvykus „Brexit“, Šiaurės Airijoje atsinaujins teroristiniai išpuoliai. Ieškinyje teigiama, jog JK vyriausybė, dar prieš pradedama „Brexit“ derybas su ES, privalo konsultuotis su Šiaurės Airijos asamblėja (parlamentu).

Šių metų birželio 23 d. vykusiame „Brexit“ referendume 56 proc. Šiaurės Airijos rinkėjų balsavo už JK pasilikimą ES.

Airija nuogąstauja ne tik dėl galimų kliūčių laisvam žmonių, kapitalo, prekių ir paslaugų judėjimui tarp ES ir Šiaurės Airijos, tačiau ir dėl galimo pasienio kontrolės poveikio Šiaurės Airijai, kurioje gali kilti didelių sunkumų žemės ūkiui, kai JK pasitrauks iš ES ir pradės prekiauti pagal Pasaulio prekybos organizacijos nuostatas (žemės ūkio produkcijos tarifai Šiaurės Airijoje yra ypač aukšti).

Be to, nors 2015 m. Airijos eksportas į Šiaurės Airiją sudarė tik 1,6 proc. nuo bendros eksporto apimties, tačiau Šiaurės Airijos eksportas į Airiją sudaro apie 33 procentus.

Jei Airijai pavyktų susitarti su ES ir JK dėl specialaus teisinio statuso, leidžiančio išlaikyti atviras sienas, Airija galėtų tapti savitu „langu“ ES migrantams į JK, kurios vyriausybė spalio 4 d. jau paskelbė, kad ES migrantų skaičius bus apribotas nuo kelių šimtų tūkstančių iki keliasdešimties tūkstančių asmenų per metus, įskaitant lengvesnę užsienio nusikaltėlių deportaciją iš ES, net ir už nežymius nusikaltimus, užsienio studentų skaičiaus ribojimą ir kitų imigracijos iš ES šalių ribojimo priemonių įgyvendinimą. 
Imigracija

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today