Skelbimai

Kun. Petras Tverijonas: kokia nematoma Šv. Kalėdų dovana yra svarbiausia? (1)

Labai gerai atsimenu iš vaikystės, kaip mes ruošdavomės Kūčioms ir Kalėdoms. Tai buvo ypatingas metas, ypatingas šis metas yra ir dabar – tik kitaip.

Wikimedia nuotr. / Kun. Petras Tverijonas: kokia nematoma Šv. Kalėdų dovana yra svarbiausia?
Wikimedia nuotr. / Kun. Petras Tverijonas: kokia nematoma Šv. Kalėdų dovana yra svarbiausia?

Kažkaip neprisimenu Kalėdų dėl dovanų, bet labai gerai atsimenu Kūčių stalą. Visą dieną mama ruošdavosi šventei, o mes bandydavom padėti. Kartais ta pagalba išeidavo ir atvirkštinė, labiau pakenkdavome nei padėdavome, bet vis tiek kažkiek prisidėdavome prie eglutės puošimo, nors dažnai po mūsų puošimo ir šukių atsirasdavo.  

Labai gerai prisimenu, kaip skaičiuodavome Kūčių valgius ir atnešdavome po staltiese šieno žiupsnelį. Visa šeima susėdusi aplink stalą pirmiausia pasimelsdavo, paskui atsiprašydavome vienas kito, laužydavome kalėdaitį, o paskui valgydavome tuos paslaptingus visiškai skirtingus nuo kitų švenčių valgius.

Vėliau jau mums paaugus kartu su tėveliais eidavome į bažnyčią piemenėlių šv. Mišioms, o po jų jau prasidėdavo šventimas ir, žinoma, dūkimas. Tada dar šv. Kalėdų dieną tėtis turėdavo eiti į darbą. Tad šventimas nusikeldavo ir į vakarą.

Man asmeniškai Kūčios reiškia pasiruošimą Jėzaus gimimo šventei. Susitaikymas ir vakarienės valgymas bei kalėdaičio laužymas visada sukurdavo ir sukuria ypatingą nuotaiką. Bažnyčiose ir namuose paprastai turime pasipuošę prakartėlę. Joje randame ne tik Juozapą, Mariją, bet ir gyvulėlius. Svarbiausi iš jų yra asilas ir jautis. Jų buvimo aplink Betliejaus prakartėlę prasmė yra ta, kad pranašas Izaijas Senajame Testamente rašo: „  Jautis pažįsta savo savininką ir asilas žino savo šeimininko ėdžias; tik Izraelis nežino, mano tauta nesupranta“. Iz 1, 3

Iš Betliejaus ėdžių kyla mūsų žmogiškas poreikis dvasiniam maistui ir tikėjimo atramai. Mes suvokiame, kad būtent ėdžiose gimęs vaikelis, laužydamas duoną vėliau sakys apaštalams „Tai yra Mano Kūnas“. Tai yra nuoroda į Jėzų, kuris per Evangelijos žodį ir per Švenčiausiąjį Sakramentą tampa mūsų dvasios maistu. Tad mes simboliškai laužydami kalėdaitį pripažįstame ir išpažįstame Betliejaus tvartelyje gimusį Jėzų, kaip Dievą. Nedaug tautų turi šį labai gražų ir prasmingą paprotį.

Kalėdos – tai Jėzaus gimimo šventė. Jau seniau atsirado paprotys dalintis dovanėlėmis todėl, kad Jėzus yra mums visiems dovana. Truputį gaila, kad per dovanų dydį ir vertę sunkiai bematome Tą, kuris yra tas dėl kurio šias dovanas vieni kitiems dovanojame.

Jau lapkričio pradžioje visi komerciniai centrai pasipuošia kalėdiniais akcentais, nors netgi  Adventas nėra dar prasidėjęs. Problema atsiranda tada, kai per dovanų pirkimus ir kalėdines nuolaidas nebesijaučia ir nebesimato To asmens, dėl kurio ši šventė ir prasidėjo. Gal todėl žmonės ir jaučiasi pavargę po Kalėdinio šurmulio.

Laiko atradimas vidiniam pasiruošimui yra daug svarbesnis nei visų darbų atlikimas, kitaip nebus tikrų Šv. Kalėdų. Kai dvasiniai dalykai tampa prioritetu, viskas labai gražiai susirikiuoja. Žinoma, nėra taip paprasta atrasti laiko susikaupimui, kai tiek reikalavimų sklinda iš ekranų ir interneto... Reikia tam laiką savotiškai atsikovoti...

Aš tikiu, kad Kalėdose svarbiausias asmuo yra Dievas, o mes esame Dievo žmonės, žodžiu ir darbais suteikiantys vieni kitiems prasmingų įspūdžių.

Noriu palinkėti, kad Jūs išgyventumėte ir čia Londone ramybės laiką. Šventiniame šurmulyje atrastume ir patys ir mokytume vaikus atskirti, kas yra svarbiau už matomas dovanas. Kokia nematoma dovana yra svarbesnė ir svarbiausia? Dievas, kuris atėjo į Žemę žmogaus veidu, tapo mums labai savu, nes Jis myli ir mus kviečia meilei...

Kun. Petras Tverijonas

www.londonas.co.uk
Gyvenimo istorijos

PHP darbo skelbimas
Beauty access permanent make up banner 300x500
PHP darbo skelbimas
Beauty access permanent make up banner 300x500
PHP darbo skelbimas