Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Vartojimo išlaidų ir kainų lygiai Europos šalyse 2015 metais

2015 m. perkamosios galios standartais (PGS) apskaičiuotos realios faktinio individualaus vartojimo išlaidos, tenkančios vienam Lietuvos gyventojui ir parodančios kiekvienos šalies ekonominę gerovę, sudarė 82 proc. Europos Sąjungos (ES) vidurkio, remdamasis Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) paskelbtais išankstiniais 37 Europos šalių tarptautinių palyginimų rezultatais, praneša Lietuvos statistikos departamentas. 10 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių šis rodiklis viršijo ES vidurkį, 18 ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuvoje, - buvo žemiau ES vidurkio.

Vartojimo išlaidų ir kainų lygiai Europos šalyse 2015 metais
Vartojimo išlaidų ir kainų lygiai Europos šalyse 2015 metais

2015 m. buvo atliktas kainų statistinis tyrimas „Maisto produktai, gėrimai ir tabako gaminiai". Tyrimą atliko 37 Europos šalys, iš jų - 28 ES valstybės narės, dalyvaujančios Eurostato ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos perkamosios galios paritetų programoje. Kainų statistinis tyrimas apėmė 440 palyginamų produktų. Informaciniame pranešime pateikiami Eurostato apskaičiuoti išankstiniai rezultatai apie tam tikrų pagrindinių maisto produktų, gėrimų ir tabako gaminių kategorijų kainų lygius.

2015 m. Lietuvos maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainų lygis sudarė 78 proc. ES vidurkio. Palyginti su kaimyninėmis Lenkija, Latvija ir Estija, Lietuvos kainų lygis viršijo Lenkijos, bet buvo mažesnis nei Estijoje ir Latvijoje. Iš 28 ES valstybių narių žemiausias kainų lygis buvo Lenkijoje (63 proc. ES vidurkio), aukščiausias - Danijoje (145 proc. ES vidurkio).

Duonos ir gūdų produktų kainų lygis Lietuvoje sudarė 77 proc. ES vidurkio, mėsos ir jos produktų - 63, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių - 85, vaisių, daržovių ir bulvių - 78 proc. Lietuvos kainų lygis buvo didesnis nei Lenkijoje, bet mažesnis nei Latvijoje ir Estijoje. Žemiausias duonos ir gūdų produktų kainų lygis buvo Rumunijoje (53 proc. ES vidurkio), aukščiausias - Danijoje (162 proc. ES vidurkio). Žemiausias mėsos ir jos produktų (54 proc. ES vidurkio), pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių (65 proc. ES vidurkio), vaisių, daržovių ir bulvių (62 proc. ES vidurkio) kainų lygis buvo Lenkijoje. Aukščiausias mėsos ir jos produktų kainų lygis buvo Danijoje (137 proc. ES vidurkio), pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių - Kipre (140 proc. ES vidurkio), vaisių, daržovių ir bulvių - Švedijoje (137 proc. ES vidurkio).

Alkoholinių gėrimų kainų lygis Lietuvoje sudarė 88 proc. ES vidurkio. Lietuvos kainų lygis šiek tiek viršijo Lenkijos, bet buvo mažesnis nei Estijoje ir Latvijoje. Žemiausias šios produktų kategorijos kainų lygis buvo Bulgarijoje (64 proc. ES vidurkio), aukščiausias - Airijoje (175 proc. ES vidurkio).

Žemiausias - 50 proc. ES vidurkio - tabako gaminių kainų lygis buvo Bulgarijoje, Lietuvoje jis taip pat buvo vienas iš žemiausių - 56 proc. ES vidurkio. Latvijoje, Lenkijoje ir Estijoje tabako gaminių kainų lygis viršijo Lietuvos, bet gerokai atsiliko nuo ES vidurkio. Aukščiausias tabako gaminių kainų lygis buvo Jungtinėje Karalystėje - 218 proc. ES vidurkio.

Išankstiniais Eurostato skaičiavimais, 2015 m. PGS apskaičiuotas realus bendrasis vidaus produktas (BVP), tenkantis vienam Lietuvos gyventojui, sudarė 74 proc. ES vidurkio. Panašūs rezultatai buvo ir kaimyninėse šalyse. BVP, tenkančio vienam gyventojui, realios apimties lygis Lietuvoje buvo toks pats kaip ir Estijoje, bet viršijo Latvijos ir Lenkijos. Iš 28 ES valstybių narių mažiausia realioji BVP, tenkančio vienam gyventojui, apimtis buvo Bulgarijoje (46 proc. ES vidurkio), aukščiausia - Liuksemburge (271 proc. ES vidurkio).

Išankstiniais Eurostato skaičiavimais, 2015 m. Lietuvoje kainų lygio indeksas faktinio individualaus vartojimo lygmeniu sudarė 58 proc. ES vidurkio. Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje jis taip pat buvo žemesnis už ES vidurkį ir sudarė atitinkamai 52, 65 ir 71 proc. Didžiausias kainų lygio indeksas ES buvo Danijoje - 137 proc. ES vidurkio, mažiausias - Bulgarijoje - 42 proc. ES vidurkio.

2015 m. Lietuvoje kainų lygio indeksas BVP lygmeniu sudarė 61 proc. ES vidurkio. Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje kainų lygio indeksas sudarė atitinkamai 57, 67 ir 73 proc. ES vidurkio. Tai rodo, kad Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse vartojimo prekės ir paslaugos buvo pigesnės nei vidutiniškai ES. Mažiausias kainų lygio indeksas iš visų 28 ES valstybių narių buvo Bulgarijoje - 46 proc. ES vidurkio, didžiausias - Danijoje - 132 proc. ES vidurkio.
Finansai

Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500
Beauty access permanent make up banner 300x500