Skelbimai

Pajamų, pašalpų ir būsto paskolų pokyčiai epidemijos metu

Jungtinėje Karalystėje (JK) įsigaliojus visuotiniam karantinui, vis daugiau žmonių iškyla klausimas dėl pajamų šaltinių koronaviruso epidemijos metu – vieni asmenys dirba iš namų, kiti liko be darbo, o treti buvo priversti išeiti neapmokamų atostogų arba negali dirbti būnant saviizoliacijoje.

Anglija.today pabandė išsiaiškinti situaciją ir pateikti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl pajamų šaltinių karantino sąlygomis. Juolab, kad šiuo metu vienos aktualiausių temų yra naujoji pašalpų tvarka, šalies vyriausybės žadama finansinė parama tiek pagal darbo sutartis dirbantiems žmonėms (angl. employee), tiek savarankiškai dirbantiems asmenims (angl. self-employed) bei su būsto pašalpomis ir paskolomis susiję klausimai.

Vyriausybės parama darbuotojams

Šių metų kovo 20 d. JK vyriausybė paskelbė, kad bent artimiausius tris mėnesius (nuo kovo 1 d. imtinai) ketina padengti 80 proc. atlyginimų asmenims dirbantiems pagal darbo sutartis, kurie dėl koronaviruso epidemijos negalės dirbti, o maksimali vyriausybės padengiama suma vienam darbuotojui sieks iki 2 500 svarų per mėnesį.

Tiesa, darbdavys tokius darbuotojus turės perkvalifikuot į priverstinių atostogų išėjusius darbuotojus. Taip pat darbdavys pasirinktinai galės padidinti išmoką darbuotojams iš įmonės lėšų fondo, kad susidarytų darbo sutartyje numatyta alga, tačiau ši nuostata yra neprivaloma ir gali būti įgyvendinama darbdavio nuožiūra.

Vyriausybės parama „self-employed“ asmenims

Kovo 26 d. JK vyriausybė paskelbė, kad savarankiškai dirbantiems asmenims bus kompensuojama iki 80 proc. prarasto/negauto pelno, kurio mėnesinis vidurkis bus apskaičiuojamas už pastaruosius trejus metus (kompensuojama bus iki 2 500 svarų per mėnesį).Pabrėžtina, kad kalbama ne apie „self-employed“ bendras pajamas, o pelną (apmokestinamas pajamas atmetus darbo išlaidas).

Finansinė parama bus teikiama už trijų mėnesių laikotarpį ir anksčiausiai jos tikėtis galima šių metų birželį. Prireikus finansinės paramos mokėjimas bus pratęstas. Kritikų teigimu, vyriausybės planas paramą savarankiškai dirbantiems asmenims išmokėti birželį reiškia, kad daug „self-employed“ verslų žlugs dar iki šios paramos išmokėjimo.

Paramos savarankiškai dirbantiems asmenims programa apims tik jau turinčius „self-employed“ statusą asmenis (parama nebus taikoma šį statusą ketinantiems įgyti asmenims), kurie turės užpildyti mokesčių deklaraciją (angl. self-assesment tax return) už 2019 metus. Su teisę į finansinę paramą turinčiais asmenimis Mokesčių inspekcija (HMRC) susisieks pati.

Vyriausybės parama verslui

Koronaviruso epidemijos metu JK vyriausybė paskelbė daugybė lengvatų verslui, įskaitant pridėtinės vertės mokesčio (VAT) atidėjimą 3 mėnesiams, pajamų mokesčio (angl. Income Tax) atidėjimą nuo šių metų liepos iki 2021 m. sausio, nedarbingumo išmokų dėl ligos padengimą už dvi savaites mažoms ir vidutinio dydžio kompanijoms (iki 250 darbuotojų), verslo mokesčio (angl. business rates) atidėjimą viešbučių ir restoranų sektoriui nuo 2020 iki 2021 mokestinių metų. Daugiau apie vyriausybės paramą verslui galite sužinoti čia.

Nedarbingumo išmokos dėl ligos

Sergantys ar savo izoliavę asmenys gali tikėtis ir nedarbingumo išmokos dėl ligos (angl. satutory sick pay), siekiančios 94,25 svaro per savaitę. Ši išmoka bus mokama nuo pirmos nedarbingumo dienos (anksčiau būdavo mokama nuo ketvirtos nedarbingumo dienos), o naujoji tvarka įsigaliojo nuo šių metų kovo 13 d.

Nacionalinė sveikatos tarnyba NHS internetu išduoda nedarbingumo lapelius (angl. fit note) atitinkančias pažymas, jei to reikalauja darbdavys. Pabrėžtina, kad nedarbingumo išmokos dėl ligos gali tikėtis tik asmenys, uždirbantys 118 svarų ar daugiau per savaitę.

Priverstinio nedarbo išmokos ir trumpalaikio darbo apmokėjimas

Šios išmokos mokamos darbuotojams (angl. employees) tuo atveju, kai darbdavys negali suteikti darbo ar sumažina darbo valandas. Pabrėžtina, kad alga ir toliau turėtų būti mokama kaip numatyta darbo sutaryje, nebent darbo sutartyje yra nurodyta, jog išmokos nepriklauso.

Vadinamoji „guarantee pay“ išmoka mokama, jei sutrumpinamos darbo sutartyje numatytos darbo valandos ar darbo dienos. Išmokos dydis siekia iki 29 svarų per dieną, tačiau išmoka mokama tik už 5 dienas 3 mėnesių laikotarpiu – maksimali išmokama suma 145 svarai.

Universalaus kredito pašalpa

Nebegalintiems dirbti ar praradusiems darbo vietą asmenims siūloma pildyti paraišką gauti kelias pašalpas apjungiantį universalų kreditą (angl. Universal Credit). Universalus kreditas apima šias pašalpas: „Child Tax Credit“, „Housing Benefit“, „Income Support“, „income-based Jobseeker’s Allowance (JSA)“, „income-related Employment and Support Allowance (ESA)“, „Working Tax Credit“.

Šiuo metu universalaus kredito gavimo tvarka yra palengvinta – savarankiškai dirbantiems asmenims (angl. self-employed) panaikinta minimalių pajamų riba (angl. Minimum Income Floor). Minimalių pajamų riba reiškia, kad Darbo ir pensijų ministerija, kiekvieną mėnesį apskaičiuodama universalaus kredito išmokų dydį, lygina pašalpos gavėjo realias pajamas su mėnesinėmis pajamomis, kurias tikimasi, kad uždirbs pašalpos gavėjas. Lūkesčiais grindžiamos mėnesinės pajamos ir yra „Minimum Income Floor“, kurios naudojamos universalaus kredito apskaičiavimui. Po 2020 m. balandžio 6 d. minimalių pajamų riba nebebus taikoma, kol nepasibaigs koronaviruso epidemija.

Pabrėžtina, kad dėl koronaviruso krizės universalaus kredito išmokos padidintos 1 000 svarų per metus – padidintas išmokas paskirsčius tolygiai per metus:

  • Vieniši asmenys, kuriems mažiau nei 25 metai gautų po 335 svarus per mėnesį
  • Vieniši asmenys, kuriems 25 metai ir daugiau gautų po 400 svarų per mėnesį
  • Poros jaunesnės nei 25 metai gautų po 478 svarus per mėnesį
  • Poros 25 metų ir vyresnės gautų po 582 svarus per mėnesį

Aukščiau minėtų išmokų dydis priklausys nuo pašalpos gavėjo asmeninės bei namų ūkio finansinės situacijos.

Šiuo metu, universalaus kredito paraiškų dydis viršija 2008 m. krizės mastą – vien per pastarąsias 9 dienas sulaukta daugiau kaip 500 000 paraiškų. Paraišką dėl universalaus kredito gavimo pateikę asmenys turės sulaukti jiems paskirto pokalbio telefonu, o tai gali gerokai užtrukti. Prognozuojama, kad pašalpos gavimas gali užsitęsti ilgiau nei iki šiol, kai universalaus kredito laukti reikėdavo 5 savaites. Šiuo metu universalaus kredito pašalpos paklausa yra tokia didelė, jog norint prisiregistruoti paraiškos pateikimui eilėje reikia laukti ne vieną valandą. Paskirto universalaus kredito gavimą palengvins nebent tai, jog nuo šiol pašalpos gavėjai galės iš anksto gauti mėnesio vertės universalaus kredito avansą fiziškai nesilankant Darbo biržoje.

Priklausomai nuo socialinio draudimo įmokų (angl. National Insurance), tiek dirbantys pagal darbo sutartys asmenys, tiek „self-employed“ kartu su universaliu kreditu arba vietoje jo gali gauti „naująją įdarbinimo ir paramos pašalpą“ (angl. New Style Employment and Support Allowance; ESA). „Naujoji ESA“ mokama nepriklausomai nuo dirbančiojo santaupų ar partnerio pajamų – išmokų dydis svyruoja nuo 57,90 iki 73,10 svarų per savaitę. Nauji ESA pašalpos gavėjai, kenčiantys nuo koronaviruso arba priversti likti namuose, neprivalės laukti savaitės, kol jiems bus išmokėta ši pašalpa – ESA bus išmokama nuo pirmosios pašalpos paskyrimo dienos.

Beje, dar vienas svarbus pokytis numato, jog nuo kovo 19 d. visi pašalpų gavėjai mažiausiai tris mėnesius nebeprivalo lankytis Darbo biržos paskirtuose susitikimuose. Jau gaunantys pašalpas asmenys jas gaus ir toliau, tačiau jiems nebereikės fiziškai lankytis Darbo biržoje, o nauji pašalpų prašytojai visus reikalus raginami tvarkytis internetu.

Būsto nuomos ir paskolų klausimai

Kovo 22 dieną JK Iždo kancleris Rishis Sunakas paskelbė padidinantis išmokas už būsto nuomą – nuo šių metų balandžio būsto nuomos pašalpos išmokomis tikimasi padengti mažiausiai 30 proc. būsto nuomos kainos. Šis žingsnis turėtų pagelbėti didžiajai daliai nuomininkų kartu su nuostata, draudžiančia nuomojamo būsto savininkams (angl. landlords) iškeldinti nuomininkus bent tris mėnesius.

Taip pat nuomai įsigyjamo būsto (angl. buy to let) savininkams, kaip ir kitiems būsto paskolas paėmusiems asmenims, būsto paskolų palūkanų mokėjimas atidedamas 3 mėnesiams.

JK vyriausybė įspėjo naują būstą perkančius asmenis, kiek tai įmanoma, atidėti kraustymąsi, net ir tuo atveju, jei būsto pirkimo sandoris jau yra įvykęs. Taip pat įspėti ir būstą dar tik pardavinėjantys asmenys, kad potencialūs pirkėjai neturėtų lankytis parduodamame būste koronaviruso epidemijos metu. Panašu, kad JK gyventojai įsikalusė į vyriausybės patarimus – nekilnojamojo turto tinklapio „Zoopla“ duomenimis, kovo 16-22 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandorių sumažėjo 40 proc.

Kritikų teigimu, vyriausybės pažadas neleisti iškeldinti nuomininkų buvo sulaužytas dar kovo 26 d. įsigaliojusiame įstatyme, kuriame tik pratęstas įspėjimo dėl nuomininkų iškeldinimo terminas nuo 2 iki 3 mėnesių. Minėtame įstatyme pasigesta dar anksčiau vyriausybės išsakyto pažado, jog iš nuomojamo būsto nebus iškeldinti dėl koronaviruso epidemijos pajamas praradę nuomininkai, o nuomojamo būsto savininkai (angl. landlords) nepatirs finansinių nuostolių dėl nuomininkų nemokumo.

Opozicijos teigimu, įstatyme numatytas tik įspėjimo dėl nuomininkų iškeldinimo pratęsimas aiškiai parodo, jog šalies premjeras Borisas Johnsonas sulaužė savo pažadą 20 milijonų būstų nuomininkų. Vyriausybė neigia sulaužiusi pažadą būstų nuomininkams – privačių ar socialinių būstų nuomininkus Anglijoje ir Velse draudžiama iškeldinti mažiausiai tris mėnesius, o draudimo laikotarpis galės būti pratęsiamas.

Beje draudimas iškeldinti nuomininkus bent tris mėnesius galios iki šių metų rugsėjo 30 d., tačiau galės būti pratęsiamas. Jei landlordo įspėtas nuomininkas po trijų mėnesių neišsikrausto, landlordas galės kreiptis į teismą, tačiau pats nuomininko išmesti negalės.

Šiuo metu būstų nuomininkai nuogąstauja, kad jiems netekus darbo, gali susikaupti didžiulės skolos už būstų nuomą – dalį pajamų netekusių nuomininkų landlordai „medžioja“ ir reikalauja padengti skolas, o vėliau nuomininkus iškeldina be jokių įspėjimų.

Nuo kovo 27 d. įsigaliojo vyriausybės sprendimas laikinai sustabdyti visus teismų veiksmus, susijusius su būsto nuosavybės (angl. housing possesion) klausimais. Visi teismų veiksmai būsto nuosavybės klausimais yra stabdomi 90 dienų – ši priemonė apgins visus Anglijos ir Velso privačių bei socialinių būstų nuomininkus, būsto paskolas turinčius asmenis bei kitus žmones.

Maisto bankai

Laukiantiems pašalpų ar kitų išmokų asmenims, kuriems trūksta pinigų būtiniausiems maisto produktams, gali kreiptis į maisto banko organizaciją, kuri išduos kuponus (angl. voucher), suteiksiančius teisę į maisto davinio paketą.
Finansai

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas