Skelbimai

Naujųjų finansinių metų pradžia: Child Tax Credit, būsto pašalpos ir kiti pokyčiai

Balandžio 6 d. Jungtinėje Karalystėje (JK) prasideda naujieji finansiniai metai, kuriais bus įgyvendinti svarbiausi šalies gyventojams mokestiniai pokyčiai.

pixabay.com nuotr. / Svarai
pixabay.com nuotr. / Svarai

Pirmoji balandžio savaitė skaudžiausiai smogs vaikus auginančioms šeimoms, 18-21 m. būstą nuomojantiems asmenims, neįgaliems asmenims, artimųjų netekusiems žmonėms ir kitoms socialiai pažeidžiamoms grupėms, kurių sąskaita JK vyriausybė nusprendė sutaupyti ir smarkiai sumažino arba išvis panaikino įvairias pašalpas bei išmokas.

Prognozuojama, jog per artimiausius ketverius metus JK vyriausybė sumažins finansinę paramą aukščiau minėtoms grupėms nuo 9 iki 13 milijardų svarų. Nors šis sprendimas sutaupyti socialinės gerovės sąskaita buvo priimtas dar Davido Camerono vyriausybės, tačiau dabartinė šalies vyriausybė ketina tęsti taupymo politiką, nepaisant ekspertų įspėjimų, jog tolesnis taupymas neigiamai paveiks milijonus JK gyventojų, o tūkstančius pažeidžiamiausių gyventojų gali įstumti į skurdą.

Tiesa, naujųjų mokestinių metų pradžia atneš gana gerų žinių dirbantiesiems – be jau įsigaliojusio didesnio minimalaus atlyginimo, nuo šių metų balandžio 6 d. bus padidintas neapmokestinamų pajamų dydis, padidinta neapmokestinamo paveldimo turto vertė, įsigalios palankesnė taupymo tvarka ir kiti pokyčiai.

ANGLIJA.today savo skaitytojams pateikia svarbiausių mokestinių pokyčių, įsigaliosiančių pirmąją balandžio savaitę, apžvalgą.

Child Tax Credit pašalpos pokyčiai

Šių metų balandžio 6 d. JK Darbo ir pensijų ministerija (angl. Department for Work and Pensions) pristatys „dviejų vaikų“ politiką, kuri numato, jog nauji Child Tax Credit pašalpos gavėjai gaus pašalpą tik už du vaikus, jei šie vaikai gimė po 2017 m. balandžio 6 dienos. Iki 2017 m. balandžio 6 d. gimusiems vaikams Child Tax Credit naikinama nebus. Šiuo metu šią pašalpą gauna apie 870 000 šeimų, kurios augina daugiau nei du vaikus.

Taip pat numatyta atsisakyti didesnės Child Tax Credit pašalpos sumos, mokamos už pirmąjį vaiką. IFS skaičiavimais, dėl šio pokyčio kiekviena šeima kasmet praras apie 500 svarų.

Tiesa, trečiajį ir daugiau vaikų auginančios moterys galės gauti pašalpą už juos ir po 2017 m. balandžio 6 d., tačiau tik tuo atveju, jei įrodys, jog šie vaikai gimė jas išprievartavus. Tokiu atveju, moterys turės pateikti išprievartavimo įrodymus sveikatos apsaugos ekspertams.

Vadinamoji Child Tax Credit pašalpos „išprievartavimo išlyga“ (angl. rape clause) jau dabar yra kritikuojama dėl savo chaotiškumo, nes gydytojai ir socialiniai darbuotojai yra nepakankamai apmokomi darbui su seksualinio smurto aukomis.

Būsto pašalpos 18-21 m. asmenims pokyčiai

Šalies vyriausybė panaikino būsto nuomos pašalpą (angl. housing benefit) 18-21 m. asmenims, kurie po šių metų balandžio 1 d. gaus kelias pašalpas apjungiantį universalų kreditą (angl. universal credit). Tiesa, šis sprendimas nėra naujas ir buvo svarstomas dar 2015 m., tačiau dėl didelio pasipriešinimo ir kritikos jis iki šiol buvo atidėtas.

2015 m. tuometinis Iždo kancleris George Osborne paskelbė ketinimą sumažinti būsto nuomos pašalpą jauniems bedarbiams, taip siekiant juos priversti gyventi su tėvais arba svarankiškai mokėti už būsto nuomą. Pagal tuometinius vyriausybės planus, visi jaunesni nei 22 m. bedarbiai nebegalėtų prašyti būsto nuomos pašalpos.

Prieštaringai vertinamo vyriausybės sprendimo kritikai teigia, jog būsto nuomos pašalpų jauniems bedarbiams nutraukimas padidins valkataujančių ir gatvėse miegančių asmenų skaičių, o privačių būstų savininkai 18-21 m. jaunuolių nebelaikys tikėtinais nuomininkais ir nenorės jiems išnuomoti būstų.

Tiesa, šalies vyriausybė žada daryti nemažai išimčių ribojant būsto nuomos pašalpas jauniems bedarbiams, pavyzdžiui, būsto nuomos pašalpų apribojimų žadama netaikyti kartu su tėvams gyvenantiems jaunuoliams, kuriems gresia buitinis smurtas, taip pat mažamečius vaikus auginantiems jauniems bedarbiams, gyvenantiems laikiname būste nedirbantiems jaunuoliams, jei jie iki tol dirbo bent pusmetį, bent 16 valandų per savaitę dirbantiems asmenims ir kitais individualiais atvejais.

Kritikai nuogąstauja, jog privačių būstų savininkai neįvertins pavienių niuansų ir visų 18-21 m. jaunuolių nebelaikys tikėtinais nuomininkais, kitaip tariant, nebenuomos būstų šio amžiaus grupės asmenims.

Pašalpų neįgaliems asmenims apribojimas

Nuo šių metų balandžio 3 d. įsigaliojo nauja Darbo ir paramos (angl. Employment Support Allowance; ESA) pašalpų tvarka darbingais arba dalinai darbingais pripažintiems asmenims, kurie kaip pašalpos gavėjai yra priskirti Wrag (angl. work related activity group; su darbu susijusios veiklos) grupei. Šiems asmenims savaitinė pašalpa sumažinta nuo 103 iki 73 svarų. Fiskalinių studijų instituto (IFS) prognozėmis, dėl ESA pokyčių Wrag grupei priskiriami asmenys per metus praras iki 1 500 svarų.

Vaikus auginančių našlių pašalpos pokyčiai

Nuo šių metų balandžio 6 d. įsigalios Vaikus auginančių našlių (angl. Widowed Parent‘s Allowance; WPA) pokyčiai. Pagal naująją tvarką, WPA bus mokama tik 18 mėnesių, sutuoktinio ar partnerio netekusiems asmenims, kurie augina vaikus. Pagal anksčiau galiojusią tvarką WPA buvo mokama, kol jauniausias vaikas nebaigdavo vidurinės mokyklos.

Prognozuojama, jog dėl naujosios tvarkos vaikus auginančios našlės ir našliai neteks apie 12 000 svarų. Naujoji tvarka bus taikoma visiems vaikus auginantiems našliams ir našlėms, kurių sutuoktinis ar partneris mirė po šių metų balandžio 6 dienos.

Gyventojų pajamų mokestiniai pokyčiai

Nuo 2017 m. balandžio 6 d. įsigalios ši pajamų apmokestinimo (angl. pay as you earn; PAYE) tvarka:

  • Neapmokestinamas pajamų dydis (angl. employee personal allowance) – 11 500 svarų per metus (221 svaras per savaitę, 958 svarai per mėnesį).
  • JK bazinis pajamų mokestis (angl. UK Basic tax rate) – 20 proc. nuo metinių pajamų, viršijančių neapmokestinamą pajamų dydį, bet viršijančių ne daugiau kaip 33 500 svarų (Škotijoje - 31 930 svarų). Kitaip tariant, bazinis pajamų mokestis taikomas per metus uždirbantiems iš viso iki 45 000 svarų (neapmokestinamas pajamų dydis + 33 500 svarų).
  • JK aukštesnis pajamų mokestis (angl. UK Higher tax rate) – 40 proc. nuo metinių pajamų, kai pajamos neapmokestinamą pajamų dydį viršija nuo 33 501 iki 150 000 svarų (Škotijoje nuo 31 931 iki 150 000 svarų). Kitaip tariant, aukštesnis pajamų mokestis taikomas pradedamas taikyti metinėms pajamoms nuo 45 001 svaro (neapmokestinamas pajamų dydis + 33 501 svaras).
  • Papildomas pajamų mokestis (angl. UK Additional tax rate) – 45 proc. nuo daugiau nei 150 000 svarų per metus.

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. mokamas minimalus valandinis atlygis:

  • 25 m. ir vyresniems asmenims – 7,50 svaro.
  • 21-24 m. asmenims – 7,05 svaro.
  • 18-20 m. asmenims – 5,60 svaro.
  • Jaunesniems nei 18 m. asmenims, tačiau vyresniems nei privalomas mokyklos baigimo amžius (16-17 m.) – 4,05 svaro.
  • Iki 19 m. amžiaus profesijos besimokantiems asmenims (angl. apprentices) – 3,50 svaro.
  • Vyresniems nei 19 m. profesijos besimokantiems asmenims ir asmenims, kurie profesijos mokosi pirmuosius metus – 3,50 svaro.

Pensijos ir indėliai

Nuo šių metų balandžio 6 dienos 18-39 m. amžiaus asmenys galės atsidaryti viso gyvenimo kaupiamąsias sąskaitas (angl. The Lifetime ISA), kuriose kasmet galės sukaupti po 4 000 svarų, o šias santaupas šalies vyriausybė kasmet papildys iki 1 000 svarų bonusu, kol sąskaitos savininkui sukaks 50 metų. Šios neapmokestinamos santaupos galės būti panaudotos įsigyjant pirmąjį būstą, kurio vertė neviršija 450 000 svarų arba išimtos, kai sąskaitos savininkui sukaks 60 metų.

Taip pat nuo šių metų balandžio 6 d. bus padidintas visų rūšių taupomosiose sąskaitose (ISA) bendras taupomų lėšų metinis limitas nuo 15 240 svarų iki 20 000 svarų.

Naujos mokestinės lengvatos pajamoms už prekių pardavimą, paslaugų teikimą ir nekilnojamojo turto nuomą

Nuo šių metų balandžio bus įvesta mokestinė lengvata, taikoma pajamoms, gautoms iš prekių pardavimo, paslaugų teikimo ar nekilnojamojo turto, jei šios pajamos neviršija 1 000 svarų per metus. Kitaip tariant, pirmasis 1 000 svarų, gautų už parduotas prekes, suteiktas paslaugas arba pajamas iš nekilnojamojo turto, nebus apmokestinami. Pavyzdžiui, išnuomavus įrankius, pardavus prekes, išnuomavus būstą ir iš šių veiklų gavus iki 1 000 svarų per metus, šios pajamos nebus apmokestinamos.

Paveldėjimo mokesčio pokyčiai

Nuo šių metų balandžio 6 d. daugelis JK gyventojų galės pasinaudoti išlyga, numatančia, jog šeimos būstą galės paveldėti jų vaikai ir anūkai, o paveldimas būstas nebus apmokestinamas. Vadinamoji šeimos būsto išlyga (angl. family home allowance) bus pridėta prie esančios 325 000 svarų neapmokestinamo paveldimo turto ribos, o tai reiškia, kad vieno asmens palikto turto paveldėtojai nemokės mokesčių, jei paveldimo turto vertė sieks iki 500 000 svarų, o iki 2020-2021 m. neapmokestinamo paveldimo turto vertė bus padidinta iki 1 milijono svarų, jei turtą paveldės mirusio sutuoktinio arba civilinio partnerio našlys/našlė. Tiesa paveldėjimo mokesčio lengvata palaipsniui bus naikinama būstams, kurių vertė sieks daugiau nei 2 milijonus svarų.

Kompanijų pelno mokesčio pokyčiai

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. kompanijų pelno mokestis (angl. Corporation Tax) sumažintas nuo 20 iki 19 proc., o iki 2020 m. pelno mokestį žadama sumažinti iki 17 procentų.

Verslo mokesčių pokyčiai

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. kompanijos, kurių verslui naudojamo nekilnojamojo turto vertė neviršija 12 000 svarų neprivalės mokėti verslo mokesčių (angl. business rates), o verslui naudojamo nekilnojamojo turto, kurio vertė sieks nuo 12 001 iki 15 000 svarų, verslo mokesčiams palaipsniui bus taikomos mokestinės lengvatos, siekiančios iki 100 procentų.

JK vyriausybė skirs 435 milijonus svarų kompanijoms, kurias paveiks verslo mokesčių (angl. business rates) peržiūra. Labiausiai nuo verslo mokesčių didėjimo nukentėjusioms kompanijoms bus įkurtas 300 milijonų svarų vertės paramos fondas.

Pubams, kurių verslo vertė siekia mažiau nei 100 000 svarų (90 proc. visų Anglijos pub‘ų), vienieriems metams bus suteikta 1 000 svarų nuolaida nuo mokamų verslo mokesčių.

Bet kokia smulkaus verslo kompanija, kuri dėl verslo mokesčių peržiūros praras esančias lengvatas, neprivalės papildomai mokėti daugiau nei 50 svarų per mėnesį (kitaip tariant, šios kompanijos per metus papildomai nemokės daugiau nei 600 svarų, skaičiuojant nuo jau mokamų verslo mokesčių).

Parama kaimiškų vietovių verslui

Nuo šių metų balandžio, siekiant padėti verslui, kuris yra laikomas esminiu kaimiškų vietovių bendruomenėms, „Rural Rate Relief“ mokestinė lengvata bus didinama nuo 50 iki 100 procentų – kaimiškų vietovių verslui tai leis sutaupyti iki 2 900 svarų per metus. Tiesa, ši mokestinė lengvata bus taikoma tik kompanijoms veikiančioms iki 3 000 gyventojų turinčiose vietovėse ir tik tuo atveju, jei ta kompanija yra vienintelė kaimo parduotuvė/pašto tarnyba, kurios apmokestinama vertė (angl. rateable value) neviršija 8 500 svarų arba vienintelis pubas/degalinė, kurios vertė neviršija 12 500 svarų.

Socialinių investicijų mokestinės lengvatos pokyčiai

Nuo šių metų balandžio 6 d. didinama socialinių investicijų mokestinė lengvata (angl. Social Investment Tax Relief) iki 1,5 milijono svarų. Ši mokestinė lengvata bus taikoma socialinėms įmonėms (angl. social enterprises), kurių amžius neviršija 7 metų.
Finansai

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today