Skelbimai

Kiek duoda, tiek atima: savarankiškai dirbantys rizikuoja netekti pašalpų

Pastaruoju metu Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybei paskelbus eilę finansinės paramos priemonių nuo koronaviruso epidemijos nukentėjusiems asmenims, taip pat iškilo nemažai klausimų dėl įvairių paramos programų persidengimo ir poveikio gaunamoms pašalpoms. Kai kuriais atvejais susidaro neįprasta situacija, kad į vyriausybės finansinę paramą galintys pretenduoti asmenys rizikuoja netekti jau gaunamų pašalpų, kurios irgi yra skirtos padėti ekonominį sunkmetį išgyvenantiems žmonėms.

Šiame straipsnyje panagrinėsime vieną dažniausiai iškylančių klausimų, kaip elgtis universalaus kredito (angl. Universal Credit; UC) pašalpą gaunantiems ar norintiems gauti savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie kartu gali pretenduoti į nuo šių metų gegužės 13 d. įsigaliojusią Savarankiškai dirbančių asmenų pajamų paramos programą (angl. Self-employment Income Support Scheme; SEISS).

Nors tiek SEISS išmoka, tiek UC pašalpa yra įgyvendinamos kaip finansinės paramos programos, tačiau jos labai skiriasi savo pobūdžiu, todėl verta panagrinėti jų persidengimo galimybes ir poveikį savarankiškai dirbančių asmenų finansams.

Bendrosios nuostatos dėl UC ir SEISS

JK vyriausybės pozicija šiuo klausimu gana aiški. Vyriausybės gairėse nurodoma, jog galima prašyti universalaus kredito pašalpos (UC), kol laukiama SEISS išmokos, tačiau bet kokios pajamos, įskaitant ir finansinę paramą savarankiškai dirbantiems, gali paveikti jau gaunamą UC pašalpą. Už ankstesnius laikotarpius (nesutampančius su SEISS paraiškos laikotarpiu) prašoma UC pašalpa nebus paveikta.

Kitaip tariant, SEISS išmokos laukiantiems savarankiškai dirbantiems asmenims bet kokia dabartinė paraiška dėl UC pašalpos nepaveiks būsimos SEISS išmokos, kurios vidurkis apskaičiuojamas remiantis pastarųjų trejų mokestinių metų duomenimis ir neapima dabar prašomų pašalpų fakto.

Kita vertus, jei prašymas suteikti UC pašalpą nepaveiks būsimos SEISS išmokos, tai gauta SEISS išmoka gali paveikti UC pašalpą, nes SEISS išmoka bus vertinama kaip pajamos, mažinančios UC pašalpą. Tikslią UC sumą, esant kitoms pajamoms, galima sužinoti pasinaudojus vyriausybės tinklapio skaičiuotuvu.

Pabrėžtina, kad UC pašalpos dydis yra kas mėnesį perskaičiuojamas ir priklauso nuo gautų permokų ir tam tikros pajamų ribos, kurią viršijus UC pašalpa atitinkamai yra mažinama (apie tai skaitykite žemiau esančiame skyrelyje „UC ir SEISS sąveika“).

UC kriterijai

Dėl UC pašalpos gali kreiptis darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 m. iki pensinio amžiaus), kurių asmeninės santaupos neviršija 16 000 svarų. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad pirmosios UC išmokos teks laukti penkias savaitės, todėl pašalpos gavėjams gali tekti skolintis avansu iš vyriausybės (angl. advance payment loan), o šią skolą reikės vėliau grąžinti.

Daugelį UC prašytojų atbaido faktas, jog UC negali prašyti asmenys, kurių santaupos viršija 16 000 svarų, tačiau, pasak finansų ekspertų, ši santaupų suma nebus įtraukta į UC paraiškos vertinimą, jei santaupos naudojamos mokesčių sąskaitų (angl. tax bill) padengimui. Šį faktą (santaupų naudojimą mokesčių sąskaitų padengimui) reikia pažymėti pildant internetinę paraišką dėl UC.

Kita vertus, kaip pažymi Darbo ir pensijų ministerija, ji tikisi, kad asmenys, naudojantys santaupas mokestinių sąskaitų padengimui, šias santaupas laiko verslo sąskaitose (angl. business bank account). Jei santaupos laikomos asmeninėse sąskaitose (angl. personal account), tuomet sąskaitų savininkų gali būti paprašyta įrodyti dokumentais, jog turimos lėšos naudojamos verslo tikslais.

Taip pat Darbo ir pensijų ministerija verslui naudojamo turto, pavyzdžiui, automobilių, įrangos, vertybinių popierių, nelaiko santaupomis.

SEISS kriterijai

SEISS programa pradėjo veikti šių metų gegužės 13 d. Pagal šią programą savarankiškai dirbantys asmenys gali prašyti iki 7 500 svarų siekiančios vienkartinės paramos už šių metų kovą-gegužę (iki 2 500 svarų už mėnesį).

JK Iždo kancleris Rishis Sunakas išskyrė šiuos kriterijus, kuriuos reikia atitikti norint gauti SEISS:

  • Į finansinę paramą gali pretenduoti tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurie mokesčių deklaracijas buvo pateikę bent už 2018-2019 mokestinius metus. Į SEISS negali pretenduoti neseniai „self-employed“ statusą įgiję asmenys.
  • Nors SEISS išmoka apskaičiuojama už pastarųjų trejų metų apyvartinio pelno (angl. trading profits) vidurkį (80 proc. mėnesinio pelno), savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie dirba tik metus ar dvejus, SEISS išmoka bus paskaičiuota už jų veiklos mėnesinio pelno vidurkį. Kitaip tariant trejų metų savarankiškos veiklos stažas nebūtinas SEISS išmokos gavimui.
  • SEISS gali prašyti tik tie savarankiškai dirbantys asmenys, kurių apyvartinis pelnas siekia iki 50 000 svarų per metus, daugiau uždirbantiems SEISS nepriklauso.
  • Mažiausiai 50 proc. asmeninių pajamų turi būti iš savarankiško darbo veiklos (angl. self-employment).
  • Savarankiškai dirbantis asmuo turi būti finansiškai nukentėjęs nuo koronaviruso.

Taip pat pasitikrinti, ar savarankiškai dirbančiam asmeniui priklauso SEISS išmoka, galima ir čia.

UC ir SEISS sąveika

Pasak finansų ekspertų, UC pašalpos gavėjai gali toliau dirbti, tačiau gaunamos pašalpos dydis priklausys nuo gaunamų pajamų. Asmenims, uždirbantiems iki 512 svarų per mėnesį (iki 292 svarų per mėnesį, jei gaunama būsto pašalpa), UC pašalpa išmokama pilnai, tačiau pajamos, viršijančios 512 svarų per mėnesį atitinkamai mažina UC net 63 pensais nuo kiekvieno svaro (63 proc.).

Gavus daugiau nei 2 500 svarų per mėnesį viršijančias pajamas (daugiau nei 2 500 svarų plius UC leidžiamas pajamas), UC pašalpa gali būti sustabdyta. Jei UC pašalpos gavėjo perteklinės pajamos viršija 2 500 svarų per mėnesį, jos gali būti perkeliamos į kitą mėnesį ir naudojamos būsimos pašalpos perskaičiavimui. Taip pat UC perskaičiavimui gali būti naudojami ir verslo patirti kaštai esant nuostolingai veiklai, pavyzdžiui, verslas neveikia, tačiau toliau mokama už komercinių patalpų nuomą, verslui naudojamą automobilį, dengiami licencijavimo kaštai ir panašiai.

JK Darbo ir pensijų ministerija laikosi nuostatos, kad dėl gautos SEISS išmokos gali vėliau tekti grąžinti UC pašalpą, jei SEISS išmoka viršijo 512 svarų per mėnesį. Priminsime, kad nepaisant to, jog SEISS yra vertinama kaip finansinė parama savarankiškai dirbantiems asmenims, SEISS išmoka yra priskiriama apmokestinamosioms pajamoms, dėl kurių yra perskaičiuojama gaunama UC pašalpa. Pavyzdžiui, gavus 5 000 svarų vienkartinę SEISS išmoką, UC pašalpa bus laikinai sustabdyta, kol mėnesinės pajamos neatitiks UC kriterijų.

Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie patiria einamuosius verslo kaštus, prisidedančius prie nuostolingos veiklos, gali šiuos kaštus išskaičiuoti iš SEISS gautų pajamų prieš pateikiant mėnesinio pelno pajamas ar nuostolius UC apskaičiavimui.

Įdomu ir tai, kad savarankiškai dirbantys asmenys, kurie ketina pasinaudoti SEISS, tačiau jau gauna universalų kreditą (UC), galėtų kelias dienas uždelsti paraiškos dėl SEISS pateikimą siekiant maksimizuoti už gegužę gaunamas universalaus kredito išmokas.

Kaip pažymi finansų ekspertai, kadangi SEISS bus išmokama už šių metų kovą, balandį ir gegužę, kuo vėliau gegužės mėnesį bus pateikta paraiška dėl SEISS, tuo mažiau gauta vienkartinė SEISS išmoka paveiks (sumažins) už gegužę priklausančią universalaus kredito pašalpą.

Pavyzdžiui, savarankiškai dirbantis asmuo, kuris gauna UC pašalpą pateikė paraišką dėl SEISS išmokos gavimo. Tarkime, kad šiam asmeniui UC yra apskaičiuojamas ir išmokamas už laikotarpį nuo praėjusio mėnesio 23 dienos iki einamojo mėnesio 22 d., pavyzdžiui, gaunama UC pašalpa už balandžio 23-gegužės 22 d. SEISS išmokos paraiškos pateikėjus pasiekia per šešias dienas, todėl užpildžius paraišką SEISS gavimui gegužės viduryje, SEISS išmoka būtų gauta iki gegužės 22 d. ir sutaptų su UC pašalpa, kuri atitinkamai būtų perskaičiuota (sumažinta ar net prilyginta 0). Kita vertus, jei paraiška SEISS išmokos gavimui būtų pateikta kiek vėliau, o pati išmoka pasiektų gavėjus vėliau nei gegužės 22 d., tuomet UC pašalpa už gegužės mėnesį būtų išsaugota. Tiesa, būtų paveikta UC pašalpa už birželį.

Apibendrinant galima teigti, kad jau universalų kreditą (UC) gaunantiems savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie gali pretenduoti ir į SEISS, finansų ekspertai pataria palaukti bent kelias dienas ir neskubėti teikti paraiškos dėl SEISS, nes taip galima išlošti keliais aspektais:

  • Pirma, kiek vėliau pateikta paraiška dėl SEISS leis geriau įvertinti SEISS ir UC sąveiką.
  • Antra, kiek vėliau pateikta SEISS paraiška gali apsaugoti už gegužės mėnesį gaunamas UC išmokas.
  • Trečia, UC pašalpą gaunantiems „self-employed“ asmenims, kurie ketina kreiptis dėl SEISS, patariama susieti gautas SEISS išmokas su verslo išlaidomis, pavyzdžiui, mokestinėmis sąskaitomis ar socialinio draudimo įmokomis, jog gautos SEISS išmokos kuo mažiau paveiktų (sumažintų) gaunamą UC pašalpą.Finansai

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas