Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Kaip pasinaudoti kapitalo prieaugio mokesčio lengvatomis?

Antrąjį būstą ar kitą vertingą turtą turintiems Jungtinės Karalystės (JK) gyventojams dažnai kyla klausimas, ar šio turto pardavimo atveju reikėtų mokėti kapitalo prieaugio mokestį (angl. capital gains tax), pavyzdžiui, jei parduodamas turtas buvo išlaikytas nuosavybėje daugiau nei dešimtmetį?

jble.af.mil (Teresa J. Cleveland) nuotr. / Parduodamas namas
jble.af.mil (Teresa J. Cleveland) nuotr. / Parduodamas namas

Apžvelkime šį klausimą plačiau.

Kapitalo prieaugio mokestis – mokestis, taikomas padidėjusiai antrojo ir paskesnio būsto, vertybinių popierių, juvelyrinių dirbinių, meno kūrinių ar kito turto vertei. Kapitalo prieaugio mokestis apskaičiuojamas kaip turto pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas.

JK Iždo kancleris Rishis Sunakas pranešė, jog ketina peržiūrėti galiojančią kapitalo prieaugio mokesčio tvarką siekiant gauti daugiau pajamų į koronaviruso epidemijos nustekentą šalies biudžetą.

Pagal dabar JK galiojančią tvarką, kapitalo prieaugio mokestis skaičiuojamas nuo parduoto, atiduoto, apsikeisto ar kompensuoto turto, kurio vertė siekia daugiau nei 6 000 svarų (mokestis netaikomas automobiliams), o taip pat šis mokestis taikomas visiems papildomiems būstams, kurie neatlieka pagrindinio gyvenamojo būsto funkcijų, nebent pagrindinis būstas yra išnuomotas arba naudojamas verslui.

JK vyriausybė prognozuoja, jog dėl koronaviruso epidemijos, iš kapitalo prieaugio mokesčio gaunamos milijoninės įplaukos gerokai sumažės, todėl planuojama mažinti mokestines lengvatas, taikomas šiam mokesčiui.

Nors kapitalo prieaugio mokestis ekspertų yra vertinamas kaip „turtingųjų mokestis“, tačiau juo gali būti apmokestintas ir nuo koronaviruso epidemijos nukentėjęs verslas, kuris dėl patirtų nuostolių yra priverstas parduoti savo turtą.

Bazinį mokesčių tarifą (angl. basic rate taxpayers) mokantys asmenys yra apmokestinami 18 proc. kapitalo prieaugio mokesčiu nuo padidėjusios parduoto nekilnojamojo turto vertės ir 10 proc. kapitalo prieaugio mokesčiu nuo kito parduoto turto padidėjusios vertės . Didesnio ir papildomo mokesčių tarifo mokėtojai (angl. higher and additional rate taxpayers) moka 28 proc. kapitalo prieaugio mokestį nuo parduoto nekilnojamojo turto padidėjusios vertės ir 18 proc. nuo kito parduoto turto padidėjusios vertės.

Taikant kapitalo prieaugio mokestį išskaičiuojamos neapmokestinamosios metinės pajamos, kurios 2020-2021 m. siekia 12 300 svarų.

Taip pat kapitalo prieaugio mokestis netaikomas pagrindiniam būstui, kuriame buvo gyvenama ir dar papildomus 9 mėnesius, jei tame būste jau nebegyvenama.

Panagrinėkime konkretų antrojo būsto pardavimo atvejį. Kapitalo prieaugio mokestis, kuris taikomas papildomo būsto pardavimui, skaičiuojamas pagal trukmę, kiek jame gyveno šio būsto savininkas. Pavyzdžiui, parduotas papildomas būstas jo savininkui priklausė 13 metų arba 156 mėnesius, tačiau šiame būste buvo gyvenama 11 metų arba 132 mėnesius. Pritaikius minėtą 9 mėnesių lengvatą, bendras laikotarpis, kai tame būste buvo gyvenama siekia 141 mėnesius arba 90 proc. nuo bendro nuosavybės laiko, todėl kapitalo prieaugio mokesčiu gali būti apmokestinta tik 10 proc. nuo pelno siekianti suma (laikotarpis, kai būsto savininkas gyveno būste yra neapmokestinamas kapitalo prieaugio mokesčiu). Pritaikius metines neapmokestinamąsias pajamas (12 300) svarų, iš būsto pardavimo gautas pelnas turi viršyti 120 000 svarų, jog jam būtų pritaikyti bet kokie mokesčiai. Priminsime, jog didesnį mokesčių tarifą mokantiems asmenims taikomas 28 proc. kapitalo prieaugio mokestis nuo apmokestinamo pelno.

Minėtame papildomo būsto pardavimo pavyzdyje nenagrinėjome kitų mokestinių lengvatų, galinčių dar labiau sumažinti apmokestinamą sumą – žyminio mokesčio (angl. stamp duty) lengvatos, nekilnojamojo turto agentūros mokesčio ir kitų tikėtinų mokestinių lengvatų.

Be to, kapitalo prieaugio mokestis taikomas per vienerius mokestinius metus gautam pelnui, kurį galima sumažinti nuostoliu, patirtu parduodant kitą turtą. Pavyzdžiui, pelnas iš parduoto papildomo būsto gali būti sumažintas patirtu nuostoliu iš parduotų vertybinių popierių ar ankstesniais mokestiniais metais pelno mažinimui nepanaudotu nuostoliu. Tai gana sudėtinga tvarka, todėl norintys teisingai apskaičiuoti mokesčių dydį, turėtų kreiptis į šios srities ekspertus, pavyzdžiui, profesionalius buhalterius.
Finansai

pinigai paslaugos blue
pinigai paslaugos blue
pinigai paslaugos blue
pinigai paslaugos blue
pinigai paslaugos blue