Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

JK vyriausybė raginama didinti pašalpas vaikams

Labdaros organizacijų „Joseph Rowntree Foundation“ ir „Save The Children“ naujausios apklausos duomenimis, net 60 proc. šeimų, gaunančių universalaus kredito pašalpą, priverstos skolintis pinigų koronaviruso epidemijos sukeltos ekonominės krizės metu. Vien šių metų gegužę, bedarbio ir universalaus kredito pašalpų gavėjų skaičius pašoko iki 2,8 milijono žmonių.

pixabay.com nuotr. / Tėvas su kūdikiu
pixabay.com nuotr. / Tėvas su kūdikiu

86 proc. universalaus kredito ar vaiko mokesčių kredito (angl. Child Tax Credit) pašalpos gavėjų, auginančių vaikus, krizės metu patyrė papildomas išlaidas ir pusė šių šeimų nebegali laiku apmokėti būsto nuomos ar kitų esminių sąskaitų. 70 proc. apklaustų šeimų teigė, jog koronaviruso epidemijos metu buvo priverstos sumažinti išlaidas maistui ir kitoms esminėms prekėms, o 60 proc. šeimų buvo priverstos skolintis, kad padengtų trūkstamas išlaidas.

Labdaros organizacijos ragina šalies vyriausybę padidinti vaikams skirtas pašalpas „Child Element of universal Credit“ ir „Child Tax Credit“ bent 20 svarų per savaitę, kurie sumažintų šeimoms kylančią skurdo grėsmę.

Pasak opozicinės Leiboristų partijos, labdaros organizacijų iškelta problema rodo, kaip koronaviruso epidemijos sukelta ekonominė krizė stipriai smogė mažas pajamas gaunančioms ir vaikus auginančioms šeimoms, o vyriausybės įgyvyvendinamos paramos priemonės yra nepakankamos siekiant padėti šioms šeimoms apmokėti sąskaitas.

Taip pat leiboristai ragina vyriausybę panaikinti penkių savaičių trukmės universalaus kredito laukimo laikotarpį bei panaikinti dviejų vaikų pašalpų politiką, numatančią, kad nauji pašalpos gavėjai gaus pašalpą tik už du vaikus, jei trečias ir paskesni vaikai gimė po 2017 m. balandžio 6 dienos (už trečiąjį ir paskesnius vaikus pašalpa mokama tik esant išskirtinėms aplinkybėms, pavyzdžiui, vieno gimdymo metu gimsta keli vaikai, esant įvaikintiems vaikams ir kitoms aplinkybėms).
Finansai

pinigai paslaugos blue
Anglija.today skelbimai
pinigai paslaugos blue
Anglija.today skelbimai
pinigai paslaugos blue