Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

2017 m. JK biudžetas: nauji mokesčiai savarankiškai dirbantiems asmenims ir kiti pokyčiai

Šių metų kovo 8 d. Jungtinės Karalystės (JK) Iždo kancleris Philipas Hammondas šalies Parlamente pristatė 2017 m. biudžetą.

pixabay.com nuotr. / Svarai
pixabay.com nuotr. / Svarai

Šis biudžeto pristatymas yra paskutinis tokio pobūdžio pristatymas pavasarį, nes nuo šių metų rudens JK biudžetas bus pristatomas vieną kartą per metus, o ne du, kaip buvo iki šiol. JK – vienintelė išsivysčiusi valstybė, kur mokestiniai pokyčiai būdavo pristatomi du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Taip pat šis biudžetas yra pirmasis biudžetas, kuriame įvertinti šalies pasitraukimo iš Europos Sąjungos („Brexit“) iššūkiai.

Skaitytojų dėmesiui pristatome svarbiausias būsimo biudžeto nuostatas:

Ekonomikos būklė. 2016 m. JK ekonomikos augimas užėmė antrą vietą tarp G7 valstybių (pirmoji vieta atiteko Vokietijai). Prognozuojama, jog 2017 m. JK ekonomika augs 2 proc., anksčiau buvo prognozuojama, jog šis augimas sieks 1,4 procento. Vėliau prognozuojamas bendrojo vidaus produkto (BVP) sulėtėjimas nuo 1,9 iki 1,6 proc, tačiau 2021-2022 m. BVP augimas vėl pasieks 2 proc. ribą.

2017-2018 m. metinė infliacija augs 2,4 proc., o vėliau mažės nuo 2,3 iki 2 procentų.

Prognozuojama, jog iki 2021 m. JK papildomai įsidarbins 650 000 žmonių.

2016-2017 m. skolinimosi apimtis sieks 51, 7 milijardo svarų arba 16,4 milijardo svarų mažiau nei progbozuota. 2017-2018 m. skolinimasis sieks 58,3 milijardo svarų, 2018-2019 m. 40,6 milijardo svarų, 2019-2020 m. – 21,4 milijardo svarų, ir 2020-2021 m. – 20, 6 milijardo svarų.

Šiais metais JK skola siekė 86,6 proc. BVP, tačiau prognozuojama, jog iki 2021-2022 m. skola sumažės iki 79, 8 procento.

Darbuotojų mokesčiai. Nuo 2018 m. balandžio bus panaikintos 2 klasės socialinio draudimo įmokos (angl. Class 2 National Insurance contributions), o nuo 2018 m. balandžio 4 klasės socialinio draudimo įmokos (Class 4 National Insurance contributions; NIC) padidės 1 proc. (nuo 9 iki 10 proc.). Nuo 2019 m. balandžio 4 klasės NIC įmokos padidės dar 1 proc. (nuo 10 iki 11 proc.). Tai leis JK vyriausybei iki 2022 m. papildomai surinkti 145 milijonus svarų.

Pajamų mokestis (angl. income tax), pridėtinės vertės mokestis (angl. VAT) ar kitų kategorijų socialinio draudimo mokesčiai išliks nepakitę.

Neapmokestinamų metinių pajamų dydis, kaip ir žadėta, nuo šių metų balandžio kils iki 11 500 svarų ir iki 12 500 svarų per metus iki 2020 metų.

Alkoholis, tabakas, lošimai ir degalai. Cigaretėms bus nustatytas minimalus akcizo mokestis, kuris bus skaičiuojamas nuo 7,35 svaro vertės cigarečių pakelio. Nuo kovo 13 d. rūkalams ir alkoholiniams gėrimams įsigalios dar praėjusiais metais nustatyti akcizo mokesčiai, kurie didės mažmeninių kainų indekso (RPI) infliacijos dydžiu (tabako gaminiai ir stiprūs alkoholiniai gėrimai brangs nuo kelių iki keliasdešimties pensų), tačiau naujų akcizų artimiausioje ateityje nenumatoma.

Taip pat dar vienerius metus nesikeis (nedidės) automobilių akzico (angl. vehicle excise duty) ir sunkiasvorio transporto kelių naudojimo (angl. HGV Road User Levy) mokesčiai.

Vaikų priežiūra. Neapmokestinama vaikų priežiūra (angl. tax-free childcare; TFC) netrukus galės pasinaudoti visi dirbantys tėvai. TFC per metus suteiks iki 2 000 svarų paramos jaunesnių nei 12 metų vaikų priežiūrai. Taip pat neįgalių vaikų, kurių amžius siekia iki 17 metų, tėvai galės gauti iki 4 000 svarų paramos per metus.

Jaunesnių vaikų tėvai TFC galės pasinaudoti pirmieji, o likę tėvai TFC galės pasinaudoti iki šių metų pabaigos.

Taip pat dirbantys Anglijos tėvai 3-4 metų amžiaus vaikams galės papildomai prašyti 15 nemokamų vaiko priežiūros valandų per savaitę ir taip padvigubinti nemokamų vaiko priežiūros valandų skaičių per savaitę iki 30.

Pensijos ir indėliai. Nuo 2018 m. balandžio ketinama sumažinti neapmokestinamas akcininkų palūkanas nuo 5 000 iki 2 000 svarų.

Nuo 2017 m. balandžio vyriausybė išleis naujas NS&I obligacijas, kurių pelningumas sieks 2,2 proc. trejų metų laikotarpiui. Šias obligacijas galės įsigyti kiekvienas JK gyventojas, kuris per trejus metus galės sutaupyti nuo 100 iki 3 000 svarų.

Taip pat nuo šių metų balandžio 6 dienos jaunesnio amžiaus suaugę asmenys galės atsidaryti viso gyvenimo kaupiamąsias sąskaitas (angl. The Lifetime ISA), kuriose kasmet galės sukaupti po 4 000 svarų, o šias santaupas šalies vyriausybė kasmet papildys iki 1 000 svarų bonusu. Šios neapmokestinamos santaupos galės būti panaudotos įsigyjant pirmąjį būstą arba išimtos, kai sąskaitos savininkui sukaks 60 metų.

Verslas. JK vyriausybė skirs 435 milijonus svarų kompanijoms, kurias paveiks verslo mokesčių (angl. business rates) peržiūra (mokesčių didėjimas), įvyksianti šių metų balandį. Labiausiai nuo verslo mokesčių didėjimo nukentėjusioms kompanijoms bus įkurtas 300 milijonų svarų vertės paramos fondas.

Pub‘ams, kurių verslo vertė siekia mažiau nei 100 000 svarų (90 proc. visų Anglijos pub‘ų), bus suteikta 1 000 svarų nuolaida nuo mokamų verslo mokesčių.

Bet kokia kompanija, kuri dėl verslo mokesčių peržiūros praras esančias lengvatas, neprivalės papildomai mokėti daugiau nei 50 svarų per mėnesį (kitaip tariant, šios kompanijos per metus papildomai nemokės daugiau nei 600 svarų, skaičiuojant nuo dabartinių verslo mokesčių).

Taip pat JK vyriausybė paskelbė kovą mokesčių vengimui. Kovoje su mokesčių vengimu planuojama surinkti 820 milijonų svarų, kurie bus gauti iš kovos su užsienio valstybių mokamų pensijų programų piktnaudžiavimu, stabdant verslo siekius paversti kapitalo nuostolius prekybos nuostoliais bei JK įvedant pridėtinės vertės mokestį (VAT) tarptinkliniam ryšiui (angl. roaming) telekomunikacijų paslaugoms už Europos Sąjungos ribų.

Ketinama peržiūrėti mokesčius Šiaurės jūros naftos gamintojams.

Švietimas. JK vyriausybė ketina skirti 300 milijonų svarų 1 000 mokslo daktarų (angl. PhD) vietų finansavimui ir stipendijoms mokslo, technologijų, inžinerijos bei matematikos dalykų srityse.

Selektyviose mokyklose (angl. selective schools) nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams ir toliau bus teikiamas nemokamas mokyklų tranportas.

Investicijos į mokyklas padidintos 216 milijonų svarų ir iš viso sieks 536 milijonus svarų, įskaitant 320 milijonų svarų, kurie bus skirti naujų laisvųjų mokyklų (angl. free schools) steigimui.

Techninių dalykų dėstyme bus įvesti nauji T lygiai.

Techninių koledžų studentams, kurių amžius siekia nuo 16 iki 19 metų, profesinio paruošimo valandų skaičius bus paididntas 50 procentų. Profesinio paruošimo finansavimui papildomai numatyta skirti 500 milijonų svarų.

Sveikatos apsauga ir socialinė slauga. Ateinančią žiemą bus pasamdyti papildomi bendrosios praktikos gydytojai (GP), siekiant sumažinti ligoninėms tenkantį krūvį – šiam tikslui bus skirta 100 milijonų svarų.

Taip pat NHS paramos ir transformacijos planų įgyvendinimui papildomai bus skirta 325 milijonai svarų.

Socialinės slaugos finansavimui per artimiausius trejus metus numatyta papildomai skirti 2 milijardus svarų, įskaitant milijardą svarų, kurie bus skirti jau ateinančiais metais.

Būstas, infrastruktūra, transportas, regioninė plėtra, mokslas. Šiaurės Anglijos transporto plėtros finansavimui bus skirta 90 milijonų svarų ir 23 milijonai svarų – Midlands regiono transporto plėtrai. Šios lėšos daugiausiai bus skirtos eismo sąlygų keliuose gerinimui ir kelių tinklo plėtrai.

Taip pat ketinama skirti 270 milijonų svarų naujųjų technologijų plėtrai, įskaitant robotus ir autoniminius (be vairuotojo) automobilius. 16 milijonų svarų bus skirta 5G mobiliojo ryšio technologijos plėtrai ir 200 milijonų svarų bus skirta vietinių plačiajuosčio interneto tinklų plėtrai.

Moterys. 20 milijonų svarų bus skirta palaikyti moterų teises ginančiai kampanijai, kovojančiai su smurtu prieš moteris ir mergaites.

Dar 5 milijonai svarų bus skirti šimtmečio, kai moterims buvo suteikta balsavimo teisė, paminėjimui, siekiant apšviesti jaunimą apie balsavimo teisės moterims suteikimo svarbą.

Taip pat 5 milijonai svarų bus skirta asmenims, grįžtantiems į darbą po ilgos pertraukos.

Abonentiniai spąstai. Šalies vyriausybė ketina įgyvendinti nuostatą dėl vadinamųjų „abonentinių spąstų“ panaikinimo ir sutarčių papildomų sąlygų, parašytų mažomis raidėmis, apribojimo.

JK vyriausybė siekia, jog šalies gyventojams nebebūtų taikomi netikėti abonentiniai mokesčiai už prekes ir paslaugas, kuriomis jie nesinaudoja. Manoma, kad šiuo metu net 40 proc. britų priversti mokėti už prekes ir paslaugas, kurių neužsakė ar kurios joms yra visiškai nereikalingos, pavyzdžiui, už narystę sporto salėje, kurioje nesilanko, nereikalingų televizijos ir muzikos kanalų transliavimą ir panašiai.

Dažnai JK gyventojai į abonentinius spąstus pakliūva susivilioję kokiomis nors akcijomis, pavyzdžiui, nemokamu pirmuoju mėnesiu sporto salėje, neskaitę sąlygų pasirašo bandomojo laikotarpio sutartis ir vėliau yra priversti mokėti už nereikalingas ar nenaudojamas paslaugas, už kurias automatiškai kiekvieną mėnesį nuo bankų sąskaitų nuskaičiuojami abonentiniai mokesčiai.

Pagal naująją tvarką, abonentinius mokesčius nuskaičiuojančios kompanijos privalės iš anksto įspėti savo klientus.

Su abonentiniais spąstais susijusios ir sutarčių papildomos sąlygos, kurios būna parašytos mažomis raidėmis ir kurių dėl didelės apimties dažniausiai niekas neskaito. Kartais papildomos sąlygos siekia 8 000 žodžių ir daugiau. JK vyriausybė ketina įpareigoti kompanijas gerokai sumažinti papildomų sąlygų apimtį. Kompanijoms, kurios nesilaikys naujųjų vyriausybės nuostatų dėl skaidresnio prekių ir paslaugų sutarčių pasirašymo, grės baudos.
Finansai

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today