Skelbimai

Valdžia nori mažinti sąskaitas už šildymą

Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybė svarsto į energijos nepriteklių (angl. fuel poverty) kenčiančių namų ūkių sąrašą papildomai įtraukti milijoną Anglijos namų ūkių siekiant sumažinti jų gaunamas sąskaitas už būsto šildymą.

pixabay.com nuotr. / Prie židinio besišildantys žmonės
pixabay.com nuotr. / Prie židinio besišildantys žmonės

Jei šie JK vyriausybės planai bus įgyvendinti, bendras Anglijos namų ūkių, kenčiančių energijos nepriteklių, skaičius sieks 3,66 milijono namų ūkių. Energijos nepriteklių kenčiantiems namų ūkiams priskiriami namų ūkiai, kurių išlaidos būsto šildymui yra santykinai didelės palyginti su gaunamomis pajamomis, o būstai – energetiškai neefektyvūs.

JK vyriausybės nuomone, geriausia kova su energetiniu skurdu – būstų energetinio efektyvumo didinimas. Iki 2030 m. vyriausybė planuoja sustiprinti būstų energetinio efektyvumo standartus visiems nuo energijos nepriteklių kenčiantiems namų ūkiams iki C kategorijos. Šiuo metu C kategoriją atitinka tik 11-12 proc. nuo energijos nepritekliaus kenčiančių namų ūkių būstų.

JK vyriausybė pradėjo konsultacijas dėl plėtojamos energetinio skurdo strategijos po to, kai paaiškėjo, jog vaikų, gyvenančių energetiškai skurdžiuose namų ūkiuose, skaičius nuo 2010 m. padidėjo 12 proc.

Prognozuojama, jog vyriausybei papildomai teks išleisti 15,8 milijardo svarų siekiant panaikinti tarp dabartinių ir būsimų namų ūkių energetinio efektyvumo standartų.

Šiuo metu JK vyriausybė kasmet išleidžia 6 milijardus svarų 2 milijonų energetiškai skurdžiausių namų ūkių energetinio efektyvumo didinimui bei 300 milijonų svarų sąskaitų už būsto šildymą žiemą mažinimui. Taip pat vyriausybė apribojo standartinių elektros energijos ir gamtinių dujų tarifų kainas.

Tiesa, JK vyriausybės praėjusios savaitės duomenimis, pastangos kovoti su energetiniu skurdu ir energijos švaistymu stiprinant namų ūkių energetinį efektyvumą yra bergždžios – užsibrėžti tikslai nepasiekti 85 proc. atvejų, o namų ūkių, stiprinančių savo būstų energetinį efektyvumą, skaičius sumažėjo iki 10 000 per mėnesį bei siekė mažiau nei šeštadalį nuo namų ūkių, stiprinusių savo būstų energetinį efektyvumą 2014 m., skaičiaus.
Energetika

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas