Skelbimai

Vyriausybė kompensacijų dykai nedalins

Rugsėjo 24 d. Jungtinės Karalystės (JK) Iždo kancleris Rishis Sunakas šalies Parlamente pristatė naująją atlyginimų kompensavimo programą, kuri nuo šių metų lapkričio pakeis dabar veikiančią panašią programą, skirtą dėl koronaviruso laikinai nedirbančių darbuotojų paramai (angl. furlough scheme).

Naujojoje Paramos darbo vietoms programoje (angl. Jobs Support Scheme; JSS) numatyta, jog darbuotojai turės dirbti bent trečdalį savaitinių darbo valandų, jei norės dalyvauti atlyginimų kompensavimo programoje.

Darbdaviai savo darbuotojams už išdirbtą laiką mokės pilną darbo užmokestį, tačiau už likusį laiką atlyginimų kompensavimo kaštai bus pasidalinti tarp darbdavių, vyriausybės ir darbuotojų: už neišdirbtą laiką vyriausybė padengs trečdalį atlyginimo, darbdavys – trečdalį, o darbuotojai turės sutikti su trečdaliu sumažintu atlyginimu.

Pavyzdžiui, jei restorano padavėja per savaitę dirba šešias dienas už 400 svarų sterlingų, tačiau dėl koronaviruso epidemijos yra priversta laikinai nedirbti, naujoji Paramos darbo vietoms programa leis padavėjai dirbti 2 dienas per savaitę. Šiuo atveju restoranas padavėjai sumokės 134 svarus už išdirbtas dvi dienas bei pridės 88 svarus už nedirbtas dienas, dar 88 svarus už neišdirbtą laiką pridės vyriausybė. Bendras padavėjos savaitinis atlygis pagal naująją atlyginimų kompensavimo programą sudarys 310 svarų vietoje anksčiau buvusių 400.

Žinoma, naujoji atlyginimų kompensavimo programa nėra tokia dosni, kaip dabar veikianti „furlough scheme“, kai laikinai nedirbantiems darbuotojams kompensuojama 80 proc. atlyginimo, tačiau tikimasi, jog naujoji programa padės išsilaikyti smulkiajam ir vidutiniam verslui artimiausią pusmetį. Vyriausybės duomenimis, šiuo metu daliniu arba pilnu atlyginimo kompensavimu vis dar naudojasi beveik 3 milijonai šalies darbuotojų arba 12 proc. visos darbo jėgos.

Naujoji atlyginimų kompensavimo programa įsigalios nuo šių metų lapkričio 1 d. ir galios šešis mėnesius. Šia programa galės pasinaudoti ir anksčiau atlyginimų kompensacijų pagal „furlough scheme“ programą negavę darbuotojai.

Be jau minėtos naujosios atlyginimų kompensavimo programos, vyriausybė ketina suteikti daugiau laiko paskolų, kurias su vyriausybės garantijomis paėmė verslas, grąžinimui bei iki kitų metų kovo pratęsti pridėtinės vertės mokesčio (VAT) lengvatas, taikomas apgyvendinimo, maitinimo ir turizmo sektoriams. Priminsime, jog minėtos VAT lengvatos (VAT buvo sumažintas nuo 20 iki 5 proc.) įsigaliojo šių metų liepos 15 d. ir turėjo galioti iki sausio 12 d., tačiau buvo pratęstos.
Darbas

Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas
ALF account assistant
Zurnalisto darbo skelbimas