Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

Ambasada siūlo darbą vairuotojui

Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje skelbia atranką siūlomoms vairuotojo pareigoms užimti.

LR ambasada Londone nuotr.
LR ambasada Londone nuotr.

Ambasados vairuotojo pareigybė yra reikalinga tarnybinėms transporto priemonėms vairuoti ir prižiūrėti, atstovybės darbuotojams, svečiams, delegacijoms vežti.

Šias pareigas einantis darbuotojas vairuoja tarnybinę(es) transporto priemonę(es), veža ambasados darbuotojus, delegacijas, atstovybės svečius į darbo susitikimus, renginius ir iš jų. Rūpinasi transporto priemonės(ių) techniniu aptarnavimu, prireikus organizuoja jos(jų) remontą. Rūpinasi tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) draudimo reikalais, prižiūri tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) techninę būklę, vidaus ir išorės švarą. Laiku ir atsakingai pildo su transporto priemone(ėmis) ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarko transporto priemonės(ių) degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą. Pristato paštą, kvietimus ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paima iš jų, prireikus pakrauna ir iškrauna transporto priemonę(es), gabena krovinius į ambasadą ir iš jos. Prisideda organizuojant ambasados renginius ir priėmimus. Vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:

turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
turėti automobilių eksploatavimo įgūdžių, žinoti automobilio veikimo principus ir sandarą;
žinoti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius eismo saugumą, automobilių transporto darbo saugos taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką ir būdus;
žinoti ir deramai parinkti vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutus, sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą;
atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Privalumu būtų laikoma anglų kalbos mokėjimas ir vairavimo patirtis Jungtinėje Karalystėje.

Kita:

Atrinktas kandidatas turės gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija. 2019 metų liepos mėnesį planuojama pasirašyti darbo sutartį bandomajam laikotarpiui (2 mėn.). Darbuotojui sėkmingai pabaigus bandomąjį laikotarpį, su juo bus pasirašoma terminuota darbo sutartis.

Kandidatus prašome iki 2019 m. gegužės 2 d.(terminas pratęstas) elektroniniu paštu amb.uk@urm.lt pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą), gyvenimo aprašymą lietuvių kalba, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių darytą nuotrauką.

Pokalbis (interviu) su atrinktais kandidatais planuojamas 2019 m. gegužės 8-9 d.
Darbas

ANGLIJA.today
Nedirbi?
ANGLIJA.today