Neturi piniguNeturi piniguNeturi pinigu

JK privačiai nuomojamų būstų rinkos pokyčiai 2019 m.: ką verta žinoti

2019-ieji metai – esminių pokyčių metai Jungtinės Karalystės (JK) privačiai nuomojamų būstų rinkoje.

pixabay.com nuotr. / Būsto raktai
pixabay.com nuotr. / Būsto raktai

Viena vertus, iki šių metų spalio 31 d. turintis įvykti „Brexit“ padidino nuomojamų būstų pasiūlą ir sumažino parduodamų būstų kainą, tačiau nekilnojamojo turto ekspertai nuogąstauja, jog šiais metais planuojami įgyvendinti ar jau įgyvendinami būstų nuomos rinkos pokyčiai paskatins nuomojamų būstų savininkus (angl. landlords) perkelti visus būsimus kaštus ant nuomininkų pečių.

Antra vertus, privačių būstų nuomos sektoriuje itin sugriežtės landlordų priežiūra ir bus sustiprintos nuomininkų teisės, o naujajai tvarkai besipriešinantys landlordai sulauks daugiatūkstantinių baudų ir rizikuos netekti būsto nuomos veiklą leidžiančių licencijų.

Kokie gi pokyčiai šiais metais laukia būsto nuomininkų ir landlordų?

Nuomininkų mokesčių įstatymo įsigaliojimas

Pastaruoju metu Anglijoje stebimas spartus būsto nuomos kainų augimas (paskutinį kartą toks spartus būsto nuomos kainos kilimas buvo užfiksuotas prieš daugiau nei 2 metus). Per pastaruosius metus būsto nuomos kainos vidutiniškai padidėjo 3,3 proc. ir augo sparčiau nei metinė infliacija.

Būsto nuomos kainų augimas siejamas su šių metų birželio 1 d. Anglijoje įsigaliosančiu Nuomininkų mokesčių įstatymu (Tenant Fees Act), kuriuo siekiama sumažinti įvairius nuomininkams tenkančius kitus mokesčius, susijusius su įsikraustymu į nuomojamą būstą ir gyvenimu jame, tačiau jau dabar nuomojamų būstų savininkai (angl. landlords) didina nuomos kainas, jog galėtų padengti tikėtinus nuostolius, patirtus dėl būsimo įstatymo įsigaliojimo.

Sparčiausiai būsto nuomos kainos augo Velse, Jorkšyre ir Hambersaide, Vakarų Midlandse, Šiaurės Rytuose ir Vakaruose, Pietryčiuose ir Vakaruose bei Londone – visose šiose vietovėse būsto nuomos kainos augo sparčiau nei JK būsto nuomos kainos vidurkis, kuris šiuo metu siekia 942 svarus per mėnesį arba 3,3 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

Nuomojamo būsto tinkamumo gyventi žmonėms įstatymo įsigaliojimas

Šių metų kovo 20 d. įsigaliojo Nuomojamo būsto tinkamumo gyventi žmonėms įstatymas (angl. Homes Fitness for Human Habitation Act), kuriuo siekiama užtikrinti, jog visi nuomojami būstai yra tinkami gyventi žmonėms bei sustiprinti nuomininkų teises nesąžiningų landlordų atžvilgiu. Iš esmės šis įstatymas atkartoja 1985 m. Nuomojamo būsto savininko ir nuomininko įstatymo (angl.Landlord and Tenant Act) nuostatas ir nesukuria naujų įsipareigojimų landlordams, jei jie laikosi nustatytų nuomojamo būsto standartų ir saugumo reikalavimų.

Kita vertus, naujasis įstatymas suteikia papildomų galių būsto nuomininkams reikalauti atsakomybės iš landlordų nesikreipiant į vietos savivaldybę. Jei landlordai pažeidžia nuomojamo būsto tinkamumo gyventi reikalavimus, nuomininkai gali tiesiogiai kreiptis į teismą dėl nuomos sutarties pažeidimų.

Naujasis įstatymas taikomas tiek privačiai nuomojamų, tiek socialinių būstų sektoriams, kur būstų nuomos sutartys neviršija 7 metų, naujoms būsto nuomos sutartims, atnaujintoms sutartims. Nuo 2020 m. kovo 20 d. naujasis įstatymas bus taikomas visoms sutartims, sudarytoms ir iki 2019 m. kovo 20 d.

Mažės mokestinė lengvata landlordams

2019-2020 finansiniais metais toliau bus mažinamos landlordų galimybės pasinaudoti būsto paskolos mokestine lengvata (angl. mortgage tax relief), leidžiančia išskaičiuoti būsto paskolos palūkanas ir kitus įstatymais numatytus kaštus iš apmokestinamų nuomos pajamų. Iki 2016-2017 m. landlordai galėjo pasinaudoti 100 proc. mokestine lengvata, 2017-2018 m. – 75 proc., 2018-2019 m. – 50 proc., o 2019-2020 m. galės pasinaudoti tik 25 proc. mokestine lengvata. Nuo 2020 m. balandžio 6 d. mokestinė lengvata bus susieta su 20 proc. pajamų mokesčiu (angl. income tax) ir bus taikoma mokestinių įsipareigojimų (angl. tax liability) apskaičiavimui, o ne apmokestinamų nuomos pajamų mažinimui.

Būsto nuomos agentūrų klientų pinigų apsauga

Nuo 2019 m. balandžio 1 d. Anglijoje įsigaliojo naujosios taisyklės, numatančios, jog visos būsto nuomos agentūros dalyvautų patvirtintose klientų (tiek landlordų, tiek nuomininkų) pinigų saugojimo programose (angl. client money protection scheme; CMPS), kurios suvienodins dalyvavimo būsto nuomos rinkoje sąlygas bei sustiprins nuomininkų apsaugą. Nepaklususioms naujajai tvarkai agentūroms gresia bauda iki 30 000 svarų (tokia tvarka jau galioja Škotijoje ir Velse).

Siūlymas įsteigti specializuotą Būsto reikalų teismą

JK vyriausybė svarsto galimybę artimiausioje ateityje įsteigti specializuotą Būsto reikalų teismą (angl. Housing Court), kuris užsiimtų tik nuomininkų ir landlordų ginčų nagrinėjimu bei pakeistų sudėtingą dabartinę tvarką, kai su būstu susiję ginčai gali būti nagrinėjami grafystės teismuose, magistratų teismuose ir Aukštajame Teisingumo Teisme.

JK vyriausybės teigimu, specializuoto Būsto reikalų teismo įsteigimas palengvintų tiek pažeidžiamų nuomininkų, nuogąstaujančių dėl priverstinio ar staigaus iškeldinimo, tiek landlordų, norinčių teisėtai atgauti savo nuosavybę, skundų priėmimą.

Nesąžiningų landlordų duomenų bazės paviešinimas

Tikimasi, jog 2019 m. pagaliau bus paviešinta nesąžiningų landlordų duomenų bazė, kuri šiuo metu prieinama tik kai kuriose Anglijos savivaldybėse. Šis vyriausybės sprendimas dėl duomenų bazės paviešinimo buvo priimtas po to, kai praėjusių metų lapkričio pabaigoje paaiškėjo, jog per pusmetį nuo nesąžiningų landlordų duomenų bazės sukūrimo savivaldybės į šią duomenų bazę taip ir neįtraukė nei vieno nusižengusio nuomojamo būsto savininko. JK vyriausybės teigimu, dar iki minėtos duomenų bazės sukūrimo vien Anglijoje veikė 10 500 nesąžiningų landlordų ir buvo tikimasi, jog duomenų bazę papildys dar mažiausiai 600 nusikaltusių asmenų. Taip pat nesąžiningų landlordų duomenų bazė kritikuojama dėl savo duomenų slaptumo bei neskaidrumo.

Beveik 90 proc. apklaustų Anglijos savivaldybių nesugebėjo pasinaudoti joms suteiktomis galiomis skirti baudas nesąžiningiems nuomojamo būsto savininkams (angl. landlords). 2017-2018 m. duomenimis, tik 11 proc. iš 293 apklaustų Anglijos savivaldybių landlordams arba nekilnojamojo turto nuomos agentūroms skyrė baudas, o vidutinis baudos dydis siekė 6 392 svarus, nors savivaldybės gali skirti iki 30 000 svarų dydžio baudas. Iš 332 skirtų baudų net 271 baudą skyrė Londono rajonų savivaldybės.

Taip pat Anglijos savivaldybės visiškai nesinaudoja joms suteiktomis naujomis galioms bausti nesąžiningus nuomojamų būstų savininkus (angl. landlords) – per 18 mėnesių iki praėjusių metų rugsėjo Anglijos savivaldybės išsiuntė tik tris būsto nuomos grąžinimo orderius (angl. Rent Repayment Order; RRO). Priminsime, jog nuo 2017 m. balandžio savivaldybės gali pasinaudoti galiomis susigrąžinti iki 12 mėnesių būsto nuomą iš privačių landlordų už įvairius pažeidimus, jei būsto nuoma buvo mokama per būsto pašalpą arba universalaus kredito būsto elementą (angl. Housing Benefit or the housing element of Universal Credit).

Tarp pažeidimų, už kuriuos gali būti susigrąžinami nuomos pinigai, yra pažeidimai susiję su nuomojamo būsto licencijavimu, nuomojamo būsto remontu, neteisėtu nuomininkų iškraustymu, nuomininkų įžeidinėjimu arba priekabiavimu prie jų ir kiti pažeidimai. Beje, nuomininkai, kurie moka pinigus tiesiogiai (ne per pašalpas), turi tokias pačias teises, kaip ir kiti nuomininkai.

Konsultacijos dėl 3 metų trukmės būsto nuomos sutarčių

2019 m. JK vyriausybė toliau svarstys 3 metų trukmės būsto nuomos sutarčių pristatymo galimybę, kuri pakeistų šiuo metu galiojančias fiksuoto minimalaus laikotarpio (šešių mėnesių ir metų) nuomos sutartis. Vyriausybė svarsto, jog minėtos 3 metų būsto nuomos sutartys užtikrintų tiek nuomininkų, tiek landlordų saugumą, tačiau, vargu, ar galutinis sprendimas šiuo klausimu bus priimtas dar šiais metais.

Konsultacijos dėl griežtesnių elektros instaliacijos saugumo standartų

2018 m. JK vyriausybė pradėjo konsultacijas dėl griežtesnių elektros instaliacijos saugumo standartų, numatančių, jog elektros instaliacija privaloma būtų tikrinama kartą per penkerius metus visuose privačiai nuomojamuose būstuose. Jei šios taisyklės artimiausiu laiku bus įgyvendintos, joms nepaklusę landlordai galės sulaukti iki 30 000 svarų siekiančių baudų.

Energetinio efektyvumo reikalavimai nuomojamiems būstams

2018 m. balandį įsigaliojo reikalavimai, jog visi naujai išnuomoti būstai ir būstai, kuriuose nuomos sutartys buvo atnaujintos, atitiktų bent minimalų energetikos efektyvumo sertifikato reitingą (angl. Energy Performance Certificate rating) „E“. Nuo 2020 m. balandžio 1 d. šie reikalavimai bus taikomi ir visoms jau esančioms būsto nuomos sutartims – šiuos reikalavimus pažeidusiems landlordams gresia iki 4 000 svarų baudos.

Siūlymas riboti landlordų galimybes iškeldinti nuomininkus be pagrįstos priežasties

Šių metų balandį JK vyriausybė iškėlė pasiūlymą, pagal kurį, landlordai nebegalėtų iškeldinti nuomininkų juos tik įspėję ir be pagrįstos priežasties. Naujaisiais vyriausybės planais siekiama sukurti vadinamąją atvirą, be konkrečios pabaigos datos nuomą (angl. open-ended tenancies). Pagal dabar galiojančią tvarką, landlordai pasinaudoję vadinamojo 21 skyriaus įspėjimu (angl. Section 21 notice), gali iškeldinti nuomininkus prieš 8 savaites iki fiksuoto laikotarpio nuomos sutarties pabaigos, tačiau pagal vyriausybės siūlomą naująją tvarką, nuomininkai galės būti iškeldinami tik pateikus konkrečią ir pagrįstą priežastį.

„Citizens Advice“ atliktos privačių būstų nuomininkų apklausos duomenimis, landlordai dažnai naudoja iškeldinimą be priežasties nuomininkų, kurie pasiskundė dėl nuomojamo būsto problemų, atžvilgiu – statistiškai, net 46 proc. nuomininkų, kurie skundėsi dėl nuomojamo būsto buvo iškeldinti per artimiausią pusmetį. Landlordui yra paprasčiau ir pigiau iškeldinti nuomininkus, nei, pavyzdžiui, tvarkyti prakiurusį būsto stogą.

JK vyriausybės pasiūlymus dėl atvirosios nuomos jau sukritikavo Nacionalinė nuomojamų būstų savininkų asociacija (NLA), tačiau būsto nuomininkų teigimu, vyriausybės ketinama įgyvendinti naujoji tvarka užkirs kelią būsto nuomos spekuliacijoms. NLA teigimu, nuomininkų iškeldinimas be įspėjimo yra įgyvendinamas tada, kai nuomininkų iškeldinimo klausimo nagrinėjimas užstringa teismuose. Pasak NLA, vyriausybė turėtų naudotis jau esančiais įstatymais siekiant subalansuoti santykius tarp nuomotojų ir nuomininkų, o ne priiminėti naujus įstatymus, kurie gali sukelti chaosą.

FCA siūlymas išvaduoti „būsto paskolų kalinius“

Galiausiai šių metų kovo pabaigoje JK finansų sektorių reguliuojanti Finansinio elgesio tarnyba (FCA) pasiūlė sušvelninti reikalavimus „būsto paskolų kaliniams“ – iš nereguliuojamų arba neaktyvių kompanijų būsto paskolas paėmusiems asmenims.

Apie 150 000 būsto paskolas paėmusių asmenų priversti mokėti dideles palūkanas ir negali pasirinkti mažesnių būsto paskolų palūkanų, nes šias paskolas išdavusios kompanijos nėra reguliuojamos arba yra nebeaktyvios.

FCA pasiūlymai leistų „būsto paskolų kaliniams“ sudaryti kitas būsto paskolų sutartis, kuriose numatytos mažesnės palūkanos, tačiau ši galimybė būtų taikoma tik tiems asmenims, kurie siektų susimažinti esamus kaštus ir nesiskolinti daugiau pinigų.

FCA pasiūlymams dar turi pritarti bankai ir kredito bendrovės.
Būstas

pinigai paslaugos blue
Kredito unija till 2021-03-04
pinigai paslaugos blue
Kredito unija till 2021-03-04
pinigai paslaugos blue